Utveckling av traditionell småskalig matkultur, Gårdsspecifika bakteriekulturer

Avsiktsförklaring – Letter of Intent

 

Samarbetsprojekt för utveckling av traditionell småskalig matkultur

Gårdsspecifika bakteriekulturer; ett innovativt terroir koncept med höga mervärden

 

Vi medlemmar i Sveriges Gårdsmejerister undertecknar denna avsiktsförklaring och stödjer framtagandet av gårdsspecifika mjölksyrakulturer, som kan användas av medlemmar i branschorganisationen Sveriges Gårdsmejerister.

Gårdsspecifika kulturer tillverkas på olika sätt och innehåller därför en stor variation av mikroorganismer som man inte återfinner i de kommersiella starterkulturer som är tillgängliga, som är baserade på ett fåtal mjölksyrabakterier. 

 

Gårdskulturernas sammansättning präglas av många faktorer som miljön på gården, foder och djurslag. Trots detta, saknas det idag dokumentation av metoder som används för att framställa gårdskulturer. Det saknas också karakterisering av den ingående mikrofloran.

Vi stödjer därför detta projekt som avser att kartlägga metoder för tillverkningen av gårdskulturer samt karakterisera mikroflorans komposition, stabilitet och minska förekomst av produktförstörande och hälsovådliga mikroorganismer. 

Vi är mycket intresserade av att lära mer om de metoder som finns, och av att kunna framställa stabila och säkra kulturer.

Det är mycket värdefullt för vår bransch att ha en hög kvalitet och säkerställda metoder för framställning av starterkulturer. 

Även att lyfta upp, utveckla och bevara de unika terroir egenskaperna som finns på varje gård, eller i specifika delar av Sverige, eller är kopplade till specifika gårdsfaktorer, är mycket intressant för vår bransch och vår organisation. 

Dessa egenskaper så som platsens smak, mikroflorans diversitet och kvalité är extremt viktiga för mejeriprodukternas beskaffenhet och karaktär, och detta skulle avsevärt bidra till en förbättrad ekonomisk situation för småskaliga producenter, som kan utveckla sina företag och produkter med hjälp av kunskap på detta område.

 

De faktorer som är relaterade till vår hälsa är också mycket intressanta för vår förening, och skulle vara mycket intressanta att utveckla, i samband med Gårdskulturer,  för att kunna använda som försäljningsargument, till en allt mer medveten kundkrets som ofta väljer sin mat utifrån sådana värden.

 

Vi anser att detta projekt skulle medföra många nya möjligheter för vår bransch vad beträffar diversifiering, ekonomiska fördelar, hälsoaspekter. Vi tror också att det skulle bidra till fördelar på en exportmarknad för de av våra producenter som är intresserade av att exportera smaken av de svenska regionerna och gårdarna. Turister är också intresserade av att hitta de lokala smakerna, och det skulle öka våra möjligheter att erbjuda lokala och gårdsnära smakupplevelser om vi kunde delta i ett sånt här projekt.

 

Det är först och främst frågan om en småskalig exklusiv produktion som ytterligare höjer värdet och konkurrensförmågan för den småskaligt producerade Gårdsmejeriosten i Sverige.

 

Medlemmar av Sveriges Sveriges Gårdsmejerister, org-nr 865000-9510


Sveriges Gårdsmejerister, gm Kerstin Jürss    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Sveriges Gårdsmejerister, gm Kerstin Jürss överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook