Utlys klimatnödläge i Norrköping

Vi vill att Norrköpings kommun utlyser klimatnödläge omedelbart.

Med det menas att


1. Kommunen erkänner att akuta och genomgripande åtgärder behöver vidtas för att klara Parisavtalets åtaganden om maximalt 1,5 graders global temperaturhöjning.


2. Alla kommunala beslut grundas på vilka konsekvenser dessa får för klimatet. Även frågan om att bevara biologisk mångfald ska vägas in i besluten.


3. Kommunen folkbildar och informerar invånarna om klimatnödlägets och den nödvändiga omställningens vidd. Målet är att skapa ett starkt mandat för omställningsåtgärderna.


4. Kommunen påverkar andra kommuner, regioner och landet att utlysa klimatnödläge.


5. Så länge regeringen dröjer med att utlysa klimatläge tar kommunen ansvar för en snabb omställning, tills nödläget erkänts på nationell nivå. Det betyder att kommunen bidrar med åtgärder som skulle krävas på nationell nivå, men som tyvärr dröjer.


Motivering

I klimatavtalet i Paris 2015 beslutade världens nationer att den globala uppvärmningen, som nu ligger runt 1 grad, bör begränsas till 1,5 grader. Baserat på de åtgärder som regeringarna hittills utlovat närmar sig istället klimatet kollaps med minst 3 graders ökning mot slutet av seklet. Om inte världens nationer tar större krafttag för att lösa klimatkrisen inom det närmsta årtiondet är risken stor att avgörande brytpunkter, så kallade tipping points, där utvecklingen blir utom människans kontroll, nås. En massdöd av arter, miljontals människor på flykt, koralldöd, och en hotad matproduktion är några av följderna av ett varmare klimat.


Klimatkrisen utgör mänsklighetens hittills största utmaning. För att möta klimatkrisen måste samhället mobilisera alla tänkbara resurser. Det behövs genomgripande åtgärder. Om kommunen utlyser klimatnödläge kan nödvändiga beslut för klimat och miljö lättare tas.


Kommunerna är betydelsefulla i arbetet för att klara omställningen. Norrköpings kommun har möjlighet att styra utvecklingen genom att till exempel satsa på ökad cykling, spårvägsutbyggnad, miljöanpassa kommunala byggnader och verksamheter, sluta subventionera flygplatsen och inte satsa på en utbyggnad av vägnätet. I utredningen ”Fossilfritt Göteborg – vad krävs?” finns exempel på åtgärder som skulle kunna vara aktuella även för Norrköping. Utredningen slår fast att ca 32 % utsläppsminskning per år behöver göras i Göteborg för att klara 1,5-gradersmålet.


20 maj 2019 hade 549 städer, regioner och länder i världen deklarerat klimatnödläge och många initiativ har tagits i svenska kommuner att utlysa klimatnödläge.


Detta medborgarförslag har arbetats fram inom Naturskyddsföreningens klimatgrupp i Norrköping och Fridays for future Norrköping. Genom att skriva på namninsamlingen visar du Norrköpings politiker att du stödjer medborgarförslaget.


Stina Sköld, Klimatgruppen i Naturskyddsföreningen Norrköping    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Stina Sköld, Klimatgruppen i Naturskyddsföreningen Norrköping överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook