Upprop om utlämning av Julian Assange

Julian Assange kan inom kort komma att utvisas till Sverige.

Oberoende av utgången av en rättegång i Sverige, anser vi, undertecknarna av detta upprop, att han inte bör utvisas från vårt land till USA.   Julian Assange har alltid offentligt hävdat att han främst fruktar att utvisas vidare till ett USA som tänker åtala honom för WikiLeaks' publicistverksamhet.  Ögonblickligen efter att Assange den 11 april 2019 kommit in i rättssalen i den brittiska domstolen bekräftades denna oro, då Trump-administrationen begärde honom utlämnad.  

 

Julian Assange är journalist med långvarigt medlemskap i sitt hemland Australiens journalistförbund.   Han har vunnit erkännande som journalist med över 15 utmärkelser, senast utmärkelsen från Europaparlamentsgruppen GUE/NGL för Journalister, visselblåsare och sanningssägare.  

 

Brittiska domstolen High Court beskriver Assange i sin dom den 2 november 2011 som “… en journalist välbekant genom att han sköter Wikileaks.”   Vi anser att demokratier kräver en fri press och modiga undersökande journalister som är villiga att avslöja missgärningar.   Av detta följer att publicister inte ska åtalas för att publicera och journalister inte utlämnas för att de åtagit sig att avslöja krigsförbrytelser och kränkningar av mänskliga rättigheter.   Inte heller ska de åtalas för att de skyddar sina källors anonymitet, vilket är den centrala förutsättningen för Trump-administrationens utlämningskrav.  

 

I det brittiska parlamentet har faktiskt Labourpartiet motsatt sig att Assange utlämnas till USA. Partiet grundade sitt ställningstagande på att “Assange är inte eftersökt för att USA:s nationella säkerhet ska skyddas, utan för att han har avslöjat missgärningar begångna av USA-administrationen och dess krigsmakt.  

 

Demokrati, offentlighet och mänskliga rättigheter är värden det svenska samhället värnar om, vilket vi också är kända för inom världssamfundet, även om det också är sant att Sverige för tjugo år sedan medverkade vid CIA:s extrema åtgärd att två män som sökt skydd i vårt land utlämnades och torterades - det famösa fallet med Agiza och Alzery.  

 

Vi kan inte tillåta att det återigen sker en orättfärdig utlämning från Sverige. Vi får inte bara tro på vad vi står för, vi måste också stå upp för vad vi tror på.   Vi uppmanar vår regering att upprätthålla de demokratiska värden som vi kollektivt värnar om och inte ge efter för krav att utlämna Julian Assange.


Anders Romelsjö, Stödkommittén för Julian Assange    Kontakta namninsamlingens skapare

Facebook