STOPPA SALSTENTOR PÅ ÖREBRO UNIVERSITET!

På grund av covid-19 bör tentorna ske på distans. Det finns möjlighet för examinator att använda andra examinationsformer som ger en rättssäker lösning och prövar samma lärandemål.

En del studenter genomför utbildningen på distans från sina hemstäder och behöver ta sig med kollektiva färdmedel till Örebro vilket ökar risken för smitta och smittspridning.

Det är varken optimalt eller proportionerligt ur ett hälsoperspektiv att universitetet under dessa särskilda allvarliga förhållanden fortfarande kräver salstentamen. Detta gör att studenter som befinner sig i riskzon tvingas vistas i lokaler med ett stort antal människor, vilket ökar risken för spridningen och smitta. Detta är något de svenska myndigheterna uppmanar oss till att reducera så gott det går.

Det finns och har funnits flera bekräftade fall av corona på universitetet (!!). 

Risken att studenter som har symtom kommer till universitetet och skriver salstentamen är stor vilket ökar risken för smitta bland andra studenter. 

Det finns ett flertal rapporter om att personer utan symtom har smittat andra personer. Hur ska man kunna vara säker på att alla som vistas på universitetet är friska?

Örebro universitet skriver på sin hemsida att salstentamen kan omvandlas till digital examination i form av: hemtentamen på distans, hemuppgift på distans och muntlig examination på distans. Frågan är då varför inte detta görs?

Enligt Region Örebro läns hemsida är det främst personer mellan 20-29 år som smittats i Örebro. 

Våg två är på väg och antalet fall av covid-19 ökar i världen och i Sverige. Vi studenter är oroliga vi inte bara äventyrar vår egen hälsa utan också våra anhörigas och andra medmänniskors! 

Inom näringslivet råder fortfarande försiktighetsåtgärder som hemarbete, inställda möten och förändrade arbetssätt. 

MED ANLEDNING AV DETTA BEHÖVER BESLUT OM TILLFÄLLIGA AVSTEG FRÅN ORDINARIE FÖRESKRIVER FATTAS!

 

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Sheila överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook