Trafikreglering vid Kurödskorset

Allt för länge har Uddevallabor och många andra lidit av den oreglerade trafiksituationen vid Kurödskorset, och framförallt de fordon som ansluter till Västgötavägen från Riksväg 44 både från östergående och västergående riktning (alltså vid två punkter). Speciellt vid rusningstrafik - men även under andra timmar på dygnet - är trafiken på Västgötavägen så tät att anslutande trafikanter ofta inte kan ansluta till Västgötavägen på ett trafiksäkert sätt, utan måste vänta länge tills de hittar "den minst riskfyllda" luckan och därmed kan svänga in. Dessa svängar är dock inte optimala, då det är oklart om trafikanter på Västgötavägen uppfattat avsikterna hos de anslutande trafikanterna. Även om trafiken på ena körfältet är mindre tät än hos det andra körfältet, måste trafikanten ändå invänta luckan i det sistnämnda, och det kan ta åtskilliga minuter innan luckorna hos de båda körfälten sammanfaller så att en anslutning är möjlig. Detta är ett irritationsmoment, men också ett stort riskmoment. Senast en olycka skedde på nämnd plats var den 22 mars 2019, och olyckorna på denna plats kommer inte upphöra förrän en lösning har hittats till detta problem. Det är vår förhoppning från privatbilister, motorcyklister och yrkesförare att Trafikverket på allvar hittar en lösning och så snart som möjligt börjar implementera den, vare det handlar om cirkulationsplats, trafikljus eller andra lösningar.

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Emanuel Kortchak överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook