Tensta Torns hyresgäster förtjänar trygghet i sina hem!

Som gemensamt beslut av de boende i Tensta Torn har vi kommit fram till att bemötandet, från fastighetsförvaltaren Martina Ljunggren, inte har varit rättvist eller behagligt. Martina Ljunggren har tagit till befogenheter som hon inte har rätt till gentemot oss boende. De boende känner sig inte trygga under hennes iakttagelser då hon bland annat kontinuerligt iakttar oss via säkerhetskamerorna, som egentligen är till för våran trygghet. Som förvaltare har hon ett otrevligt bemötande och ständigt hotar med antingen vräkning eller tvingar de boende hyresgästerna till böter. 

  • Hyregästerna i Tensta Torn har tillsammans gått ihop för att bilda en styrelse för att upprätthålla samhörighet och ordning i fastigheten. 
  • Hyregästerna som skrivit under håller med om att ledningen bör ändras och Martina Ljunggren bör antingen avsättas eller ändra bemötande gentemot Tensta Torns hyresgäster.
  • Med denna namninsamling hoppas vi att hyregästföreningen går vidare med våran överklagan, då ledningen på Åke Sundvall AB inte tar dess boendes klagomål gentemot Martina Ljunggren på allvar. 

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Katarina Moadeli överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook