Ta bort rektorn från utredningsgruppen på Medieinstitutet

Vill du protestera mot att Maria Olin, rektor vid Medieinstitutet, sitter med i en utredning där hon själv är inblandad?

Namnlistan lämnas in till Erik Bodén, VD på Medieinstitutet. 

Bakgrund
"Ett stort antal elever på Medieinstitutet i Stockholm vittnar om en utbredd sexistisk kultur*- bland annat från lärare mot studenter. Trots att problemen påtalats flera gånger har utbildningsansvariga bagatelliserat frågan och låtit bli att agera, enligt studenterna. Minst en näringslivspartner har nu brutit samarbetet med skolan, samtidigt som ledningen inlett en intern utredning” - Källa: SVT.se
 
*Anklagelserna avser skolans TV-relaterade utbildningar TV-produktion, Redigerare, Online Video Producer. 
 
Med anledning av vittnesmålen om sexism, machokultur och sexuella trakasserier på Medieinstitutet har skolan tillsatt en utredningsgrupp bestående av Erik Bodén (VD), Maria Olin (rektor), Ann-Christine Edgren (extern TV-producent) och studeranderepresentanter från klasserna. 
 
Vittnen berättar att skolans ledning, i synnerhet rektor Maria Olin, har varit väl medvetna om problemen på skolan men inte har gjort tillräckligt för att hantera situationen. Flera vittnar om att de har berättat för rektorn om lärarnas beteende men att hon inte har agerat. 
 
Oavsett om anklagelserna mot Maria Olins bristande handlingar stämmer eller inte så menar vi att det är problematiskt att en person som själv bör utredas sitter med i sin egen utredning och kan påverka händelseförloppet. Därför vill vi med denna namninsamling uppmana alla som vill se Maria Olin, rektor vid Medieinstitutet avsättas från utredningen att skriva under med sitt namn. Detta för att försäkra oss om att utredningen blir så opartisk som möjligt. 
 
Läs mer om ämnet/bakgrunden här:
 
 
 

Linn Ulterman, studerande vid Medieinstitutet    Kontakta namninsamlingens skapare


ELLER

Din e-postadress kommer inte att publiceras på vår webbplats. Insamlingens upphovsman kommer dock att se alla upplysningar du lämnar på detta formulär.

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.
Facebook