STOPPA NEDSKÄRNINGARNA PÅ BERGUMS SKOLA

STOPPA NEDSKÄRNINGARNA PÅ BERGUMS SKOLA 

Det har kommit till föräldrarådets kännedom på Bergums skola att politikerna i Grundskolenämnden den 1 juli 2018 beslutade att skolans budget ska minska med 11% under läsåret 2018/2019.

Vi har förstått att en minskning med 11 % motsvarar en siffra på 5 miljoner kronor vilket i sin tur motsvarar ca 15 heltidstjänster på Bergums skola.

Detta är enorma nedskärningar som kommer drabba våra barn.

Helt säkert blir följdeffekterna:

* Det kommer bli färre lärare/ resurspersonal per antal elever vilket kommer leda till ohälsosamt ökad arbetsbelastning.

* Uteblivet stöd till de barn som har behov av extra stöd i undervisningen eller stöd till barn med någon form av funktionsnedsättning.  

* Om resurserna minskas i klassen kommer det inte bara att innebära problem för eleverna med svårigheter utan ha kraftigt negativ påverkan på arbetsmiljön för alla våra barn. 

Listan kan göras lång!

Konsekvenserna för våra barn blir direkt en otrygg miljö med färre närvarande vuxna t ex färre rastvakter, elevassistenter och fritidspedagoger vilket leder till ökad risk för mobbning samt stök och bråk på rasterna. De äldre barnen risker att hamna i utanförskap som lätt kan leda till kriminalitet och missbruk av olika slag.

I en svajig organisation där kringresurser inte är tillräckliga för att stötta lärare så att de kan utföra sina pedagogiska uppdrag kommer leda till lärarflykt.

De barn som idag har svårt att koncentrera sig samt har inlärningssvårigheter kommer att få ännu sämre förutsättningar då resurspersonal kommer dras ner. Detta kommer i sin tur ge följdeffekter på hela klassen med resultat som sämre studieresultat och stök i klassrummen. 

Vi som föräldrar känner en oerhört stark oro över dessa nedskärningar och hur det kommer påverka alla våra barn och Olofstorp som samhälle. 

Var med och påverka!
Skriv under för att påverka ditt barns framtid i Bergums Skola!
Var med och protestera! 

Skriv under för att:

1) påverka budgeten 2019 - poliikerna sammanträder i dec 2018 för att ta beslut om budgeten 2019.

* Skriv gärna en kommentar.

* Namninsamlingen kommer att lämnas över till ansvariga politiker snarast!

Hjälp oss samla in så många namn som möjligt. Gör det genom att uppmana berörda att gå in på denna länk och skriv under. Gör det genom att e-posta länken till dem och uppmana på sociala medier.

Klipp in länken: https://www.skrivunder.com/stora_nedskarningar

Stort tack!

Föräldrarådsrepresentanter Bergums skola

Helen Larsson 2C
Linda Oscarsson 5D
Maria Hoff 2D

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Helen Larsson överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Facebook