Stoppa Vråsseredsdeponin!

Massoptimering Väst AB planerar att anlägga en inert deponi för schaktmassor i Vråssered - Olofstorp, Göteborg.


HJÄLP OSS ATT STOPPA DETTA!

VI VILL INTE HA EN DEPONI I VRÅSSERED!

EJ HELLER VILL VI, ELLER ATT VÅRA BARN SKA, UTSÄTTAS FÖR DE NEGATIVA EFFEKTER SOM DEN TUNGA TRAFIKEN TILL OCH FRÅN DEPONIN SKULLE FÖRA MED SIG!


Omkring 5 500 transporter (tunga fordon) med schaktmassor ska årligen gå till och från den planerade deponin. Detta ska pågå i 20 år. Lastbilarna ska köra genom bla. centrala Olofstorp, Göteborg och Lerums centrum. Transporterna utgör en uppenbar miljöbelastning och är direkt farliga sett ur ett trafiksäkerhetsperspektiv.

Den smala vägen kantas av skolor, förskolor och andra inrättningar för barn. Verksamheten kommer att ha en negativ inverkan på trafiksäkerheten för barn i de områden där transporterna sker. Särskilt då de sker på vägar där barn rör sig till och från skola och på fritiden, som i det aktuella fallet. Också vid vilka de tex. vistas i skola dagtid. Det inskränker barnens rörelsefrihet. Barn är också särskilt känsliga för buller och luftföroreningar från trafik.

Vidare, tillstånd för inert deponi innebär rätt att ta emot ganska höga föroreningsgrader – upp till Farligt Avfall. Det kommer att ha en betydande miljöpåverkan!

Obs! Underskrifterna är tänkta att skickas, tillsammans med samrådsbemötande, till Massoptimering Väst AB före den 20/12 2018.


Johan Ribaeus - Bergum Gunnilse Utveckling    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Facebook