Stoppa vindkraftsindustri i Stömne

FÖRENINGEN FRI NATUR STÖMNESKOG

Föreningen har som ändamål att bedriva ideell verksamhet i form av en motpol till vindkraft och ska skydda naturområden i Stömne, som är rik på nyckelbiotoper och sällsynta fåglar som vitryggig hackspett, lappuggla, havs och kungsörn, tjäder och orre med flera arter, men framför allt fladdermöss, samt med särskild målsättning att verka för att naturen ska förbli orörd, och att all exploatering av vindkraftsindusti stoppas. 

Så hjälp oss med din namnunderskrift att få stopp på vindkraftsindustri som ska bestå av 21 vindkraftverk på 280 m i Stömneskogen.

OBS! Vet man att man skrivit på tidigare listor så skriv inte på här!!!

1123162-5789292-tcgbmap8wi.jpg


Nils Persson ordförande för Fri natur Stömneskog    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Nils Persson ordförande för Fri natur Stömneskog överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor. Vi kommer att marknadsföra denna namninsamling för personer som tittar på andra namninsamlingar på vår hemsida, men ännu inte har sett just denna.

Facebook