Stoppa utvisningen av Emmanuel Iyere som är i risk att dö i sitt hemland

For english, scroll down!

DEADLINE var den 30 januari! Men det än nu framskjutet! Dela gärna och sprid så mycket du kan!

Migrationsverket säger sig inte ha skickat något beslut till Emmanuel om permanent uppehållstillstånd, trots att han bevisligen fått ett papper i handen 2009. Migrationsverket har också meddelat CSN 2012 att han har permanent uppehållstillstånd. Märkligt va? Migrationsdomstolen har gått på Migrationsverkets beslut, 2 gånger. Så Emmanuel har alltså aldrig fått ett permanent uppehållstillstånd, trots att han har det på papper... Det är först i somras som Migrationsverket får reda på att Emmanuel är bisexuell. Varför: Emmanuel anser sig inte ha behövt berätta någonting eftersom han ju har haft ett permanent uppehållstillstånd. Migrationsverket tror att Emmanuel ljuger om sin sexuella läggning. Advokaten säger att Sverige aldrig skickar tillbaka någon HBTQ-person till Nigeria. Det är alldeles för riskabelt. Problemet är alltså att Migrationsverket tror att Emmanuel ljuger... 

Emmanuel Iyere befinner sig nu i förvaret Kållered i Göteborg. Han kommer att utvisas till Nigeria inom kort. Den 31 januari förflyttas han till Åstorp och kan när som helst efter det skickas hem till Nigeria.  

Han är bisexuell och han riskerar att hamna i fängelse eller att dö för sin läggning när han utvisas till sitt hemland. I november förra året skrevs det en artikel i Nigera om hans historia, därav är risken ännu större.  

– I Nigeria, är homosexualitet förenat med stor skam. Han har inte hotats för sin läggning i Sverige. Skulle han bli utvisad är det en uppenbar risk för hans liv, säger Sait Umdi, Emmanuels advokat. Enligt lag förbjudet med ”homosexuell propaganda” och i flera delstater är homosexualitet förenat med dödsstraff.

Emmanuel har utbildat mig till produktionstekniker, fått ett jobb och har skapat sig ett liv här i Sverige. Han har skött sitt jobb och har inga skulder eller brott i bagaget.

Citerat ur en artikel som GP skrev förra året: 

Emmanuel är uppvuxen i Benin City i södra Nigeria, en stad känd för sin gummiproduktion. Han började redan under tidig vuxen ålder ha relationer med män, utan sin familjs vetskap.

Emmanuel ansökte om asyl i Sverige 9 juli 2007, på grund av hotbilden mot honom i Nigeria. Han hade bland annat hamnat i konflikt med en kriminell grupp och valde då att fly. Via Kenya och Nordafrika kom han med båt till Europa, och nådde därefter Sverige.
 
Två år senare fick han permanent uppehållstillstånd - trodde han. Migrationsverket kallar det ”ett misstag” och har dragit in tillståndet.
 
För i mars 2008 får han avslag på sin asylansökan, men överklagar domen och meddelar att han blivit sambo med en polsk EU-medborgare. Migrationsdomstolen upphäver den 23 juni 2009 Migrationsverkets beslut på grund av relationen. Migrationsverket ska då utfärda ett uppehållskort till Emmanuel.
 
Men Emmanuel får istället ett permanent uppehållstillstånd. Efter detta skaffar Emmanuel ett ID-kort och får svenskt personnummer. Emmanuel och en kvinna gifter sig 2009 men separerar en tid senare, och han träffar sedan en man som han påbörjar relation med.
 
Men i september 2009 hörde Migrationsverket av sig till Emmanuel via brev och telefon, och meddelade att beslutet hade registrerats fel. De informerade honom om att man gjort en felaktig registrering utefter domstolens beslut och att han ska uppsöka dem för att korrigera det. Emmanuel hade då precis börjat läsa svenska. När han pratade med människor i sin omgivning sa de till Emmanuel att så kan inte Migrationsverket agera. Därför uppsökte han inte Migrationsverket igen. 
 
– Jag hade börjat fundera kring att ansöka om svenskt medborgarskap så småningom. Men då vill Migrationsverket att jag ska lämna in en ansökan om uppehållstillstånd, trots att jag redan har det. 
 
I november 2012 skickade Emmanuel in en ansökan om arbetstillstånd som avslogs i april 2013. Hans avsikt var inte att ansöka om arbetstillstånd, utan erinra Migrationsverket om att han sedan tidigare beviljats permanent uppehållstillstånd. Emmanuel överklagade på nytt beslutet och åberopade skyddsskäl. Migrationsverket beslutade den 15 november 2013 om utvisning. 

11 juli 2017, över fyra år efter beslutet att han ska utvisas, kommer polisen och hämtar Emmanuel. Han har under tiden skaffat sig ett fast jobb. Någon tid senare, den 26 juli, anmäler han ett verkställighetshinder på grund av sin sexuella läggning och menar att han inte kan återvända. Men Migrationsverket menar att han inte gjort den sannolik, och står fast vid beslutet.

Emmanuels advokat: Utvisas han finns det risk för hans liv
Sait Umdi menar att Emmanuel inte gjort något som kan motivera att Migrationsverket agerar som de gör.

– Först och främst hävdar Migrationsverket att de inte fattat ett beslut. Men på handlingen Emmanuel fått står det klart och tydligt ”beslut". Han har inte medvetet lämnat felaktiga uppgifter eller på något annat sätt vilselett Migrationsverket för att beviljas permanent uppehållstillstånd. Bland annat har Centrala studiestödsnämnden, CSN, fått det bekräftat av Migrationsverket att det rör sig om ett permanent uppehållstillstånd, han har kunnat studera i Sverige med studiemedel.

När GP kontrollerar uppgifterna stämmer det, CSN har fått in uppgifter om att Emmanuel har permanent uppehållstillstånd.

Från Migrationsverkets sida menar de att Emmanuel aldrig fått ett beslut om uppehållstillstånd. 
– Han har aldrig haft uppehållstillstånd, det var en felaktig registrering. Han informerades tidigt om detta, och vi bad honom komma in för att rätta till uppgifterna som registrerats i passet. Han har under en period haft uppehållsrätt på grund av att han var tillsammans med en EU-medborgare. Den uppehållsrätten förföll när hon flyttade från landet, säger Johanna Måhlén, presskommunikatör på Migrationsverket. 
 
Hur kan ni av misstag registrera ett permanent uppehållstillstånd? 
– Jag har inte tidigare hört talas om en liknande situation. Vi kontaktade den sökande per brev och telefon för att informera om den felregistrering som gjorts och hur man ska gå vidare för att rätta till det, men den sökande kom aldrig in så han kunde rätta till det. 

************************************************************
 
A shorter version in english about this:
 
DEADLINE was january 30th! But it is advanced until further notice! Please share and distribute it widely!
 
The Swedish Migration Board says that the decision that Emmanuel received on a permanent residence permit in 2009 does not apply. He got the decision in his hand, but they say it have never happend. His lawyer Said Umdi says that The Swedish Migration Board will never send any HBTQ-person to Nigeria. In the summer of 2017 it appeared that he is bisexual, but the Migration Board doesn´t want to believe him. Because they thought he just made it up to made it up to have a chance to stay here. Why he hasnt told it before was he previously thought that he had had a permanent residence permit.
 
Stop the deportation of Emmanuel Iyere who is at risk of getting killed in his native country. This petition closes on Tuesday, January 30th, 2018. Please, sign it now!
 
Emmanuel Iyere is living for more than ten years in Sweden now. He’s bisexual. The Swedish government wants to deport him to Nigeria. We have to STOP this. Emmanuel Iyere is now in migration centre Kållered in Gothenburg. It is planned that he will soon be deported to Nigeria. On January 31, he will be transferred to detention centre Åstorp. Anytime after that he can be sent back to Nigeria.
 
His lawyer Sait Umdi, says: ‘Should he be expelled, there’ll be an obvious risk to his life. Emmanuel is bisexual namely, and because being lesbian, gay, bisexual or transgender (LGBT) in Nigeria is associated with great shame, he is likely to end up in prison or to die because of his sexual identity. In November last year, an article with his story was published in Nigeria, hence his life is at an even higher risk now. Law prohibits ‘gay propaganda’, which makes living in Nigeria as a LGBT person uncertain. In several states of this republic being (assumed) homosexual means the death penalty. In Sweden Emmanuel didn’t have to live with this threat. There, he has had his education and became a successful production engineer. He’s doing well at his job and has created a life in Sweden.
 
Cited from an article in the Göteborgs-Posten in December 2017:
 
Emmanuel applied for asylum in Sweden on July 9, 2007, because of the threat to him in Nigeria. He had, amongst others, been in conflict with a criminal group and then chose to flee. Through Kenya and North Africa he arrived by boat in Europe. There, he managed to reach Sweden.At first the Migration board denied that they never made any decision that grant him (Emmanuel) a Permanent Resident Permit: But all the document given to him (Emmanuel) by the Migration board, clearly stated that there was a decision that granted him (Emmanuel) Permanent Resident Permit in Sweden.
 
Emmanuel has not intentionally submitted wrong information or in any other way missled the migration board to obtain such decision regarding Permanent Resident Permit. Another government agency known as CSN, has also confirmed that they received information from the Migration board which stated that Emmanuel was granted a Permanent Resident Permit, therefore Emmanuel was able to be study in sweden with study grants.

_Y2_0538.jpg

 

 


Maria Calmestrand    Kontakta namninsamlingens skapare

Facebook