Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

Ensamkommande_Katarina_Liliequist.jpg

Uppdatering 24.10.2018

Kampen måste fortsätta! Den förs mest via facebookgruppen med samma namn som nu har 21 200 medlemmar. Detta upprop däremot växer endast långsamt. Skriv gärna brev till riksdagsledamöter! 

Många tusen ungdomar kommer nu att få uppehållstillstånd för studier. Men minst 4000 omfattas inte av nya gymnasielagen. De har kommit en dag för sent eller väntat en dag för kort. Några skrevs upp i ålder men blev sedan nerskrivna. 

Samtidigt har Afghanistan förändrats. Det finns nu ingen plats i Kabul som är säker för självmordsbombare, ingen plats i landet som är tryggt för talibaner.  


Uppdatering 31.3.2018

Kampen fortsätter! Detta upprop har på 1,5 år nått 10 200 undertecknare. Facebookgruppen med samma namn har 20 600 medlemmar. 

Det nya uppropet, via Skiftet, har på mindre än två veckor nått nästan 7 000 undertecknare. Jag hoppas du undertecknar även det!

Stoppa de rättsosäkra utvisningarna till Afghanistan!

Uppdatering 26.9.2017

Tyvärr måste kampen fortsätta. Ungefär 12 000 ungdomar planeras utvisas inom de närmaste åren. Endast 5 % av dem som är 18 år får uppehållstillstånd. Ungdomarna mår allt sämre. Vi kan befara ett ökat antal självmord. Brevkampanjer liksom en stor demonstration 24 november planeras. 

Uppdatering 15.6.2017

Vare sig regeringen eller migrationsverket har visat tendens till uppmjukning av regelverk eller tillämpningen av det. Detta trots växande protester mot utvisningarna från allmänheten men också inom partierna. 

Det går inte att skriva om ett upprop som många redan skrivit under. Men en arbetsgrupp har beslutat att uppropet står bakom #Vi står inte ut:s krav på amnesti. Vi vill dock hellre formulera det som "Moratorium nu - amnesti sedan!"

Du som nu skriver under detta upprop skriver alltså under kravet på stopp för utvisningarna. 


Följande har ställt sig bakom uppropet:

Sveriges Läkarförbunds etik- och ansvarsråd 

Barnläkarföreningens delförening Global Barn- och Ungdomshälsa

Akademikerförbundet SSR

Flyktinggruppernas riksråd FARR 

Läkare i Världen 

Rosengrenska stiftelsen, Göteborg

Sjuksköterskornas etiska råd, Svensk sjuksköterskeförening

ABIS Arbetskooperativet Solidaritet

Barn- och ungdomsrättspartiet

Barn och unga i Sverige BUS

Uppropet som debattartikel i Dagens Samhälle!

Flyktingpolitiskt seminarium i Norrköping 22-23 oktober 2015

Hemsidan: Läs om bakgrunden och följ med i nyheterna.

Gå med i facebookgruppen!

Läs pressmeddelanden!

Obs! För att ditt namn ska synas måste du klicka på en bekräftelslänk i e-brev. Kolla i skräpposten om du inte hittar det!

GE ALLA BARN RÄTT ATT GÅ UT SKOLAN!
GE ALLA BARN RÄTT TILL UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR HELA SKOLTIDEN!

Från en dag till en annan kan tillvaron för en ensamkommande ungdom raseras. Hur tänker/reagerar en sjuttonåring som får veta att hen om ett år kommer att skickas till Afghanistan, oberoende av var hen kommer ifrån och vad hen gör under tiden fram till dess? Hur påverkar ett eller flera års vardag utan hopp en ung människa?

Sverige är en av de största biståndsgivarna till Afghanistan. På skolområdet har bidragen betytt oerhört mycket. Trots detta är bristerna stora. Endast hälften av barnen i Afghanistan går i skola. Nu väljer samma Sverige att avbryta skolgången för ungdomar med afghansk bakgrund, enbart för att de befinner sig i Sverige. De skickas till Afghanistan, oavsett i vilket land de bott i innan de kom hit.

Afghanistan är ett land där 91 % av barnen blivit utsatta för våld och där 38 % lever i hushåll där någon blivit mördad under det senaste året (Rädda Barnen, pressmeddelande 3.10.2016). Barnäktenskap och rekrytering av barnsoldater är vanligt. Mänskliga rättigheter för barn står lågt i status, och barn utsätts för våld både hemma och i skolan.

Hazarerna, som många av våra ensamkommande barn tillhör, har varit och är utsatta för förföljelser i Afghanistan såväl som i Pakistan och Iran, dit många flytt. I Iran utsätts tonårspojkarna för starkt tryck att gå in i den syriska armén. I Afghanistan erbjuds de enrollering i IS.

Den grupp ensamkommande barn som kom hit fram till slutet av november 2015 kom i god tro under de gamla reglerna. Det svenska samhället har satsat stort på deras integrering. Det är, av respekt för givna löften och de insatser som svenska skattebetalare gjort, fel att nu sända iväg dem vind för våg.  

Det enda rimliga alternativet är att låta ungdomarna avsluta sina utbildningar och samla praktik. Därefter kan vi erbjuda dem stöd att som utbildade söka arbete i Afghanistan eller i Sverige, där behoven är stora inom bland annat vård, omsorg och hantverksyrken. Inte tvinga dem, mitt i studier och framtidsambitioner, till ett land med terror och kaos.  

Vi protesterar mot den politik som, på tvärs med svenska humanistiska värderingar, leder till utvisningar utan analys av hur det stämmer med barnkonventionen och våra etiska värderingar, vilka konsekvenserna blir för den enskilde och vad det innebär för samhället.  

Hot om tvångsutvisningar kan innebära att vi får många tusen ungdomar med afghansk bakgrund på våra gator. Risken för självmord ska inte underskattas.

Vi ser de afghanska ungdomarna som en utmärkt väg att förstärka det svenska biståndet till Afghanistan. Vi ser dem som ett potentiellt viktigt bidrag till den svenska ekonomiska och sociala utvecklingen. Sist men inte minst, vi ser dem som självklara mottagare av en human rättighetsbaserad politik, den politik som så länge gjort Sverige internationellt respekterad.

Vi som undertecknar detta upprop vädjar till svenska regeringen att ompröva flyktingpolitiken. De signaler som regeringen har sänt ut handlar om ett hårt samhälle där vi tänker på oss själva och vänder ryggen till andra. Det är inte vårt samhälle, inte det samhälle vi vill ha.

De 45 första undertecknarna återfinns på hemsidan.

 

google-site-verification=Knw5mhhVT_8lFh_Ji9EAU8dLtbpE5Rur_bvm_lJrZVE 

Skriv på denna namninsamling


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Facebook