Stoppa utförsäljningen av Lulebo!

Allmännyttan i Luleå är på väg att säljas ut. Enligt nya direktiv från kommunledningen ska en stor del av det kommunala bostadsbolaget Lulebo säljas ut till privata företag. Processen har drivits fram brådstörtat och med bristfällig insyn och folklig förankring. Kuriren har avslöjat allvarliga brister i hur affärerna beretts; bland annat saknas konsekvensanalyser och ansvarig VD för Lulebo tycks avsiktligt ha vilseletts och utestängts från genomförandet. Stora värden riskerar därmed att gå förlorade för kommunmedborgarna. En majoritet av personalen uppger att de saknar förtroende för styrelsen och den nytillträdda VD:n.  

Vi kräver att alla affärer avbryts omedelbart och att utförsäljningen ställs under demokratisk prövning genom en kommunal folkomröstning!


Tore Andersson Hjulman    Kontakta namninsamlingens skapare
Facebook