Stoppa urbaniseringen av Kälvesta

 

Gruppen “Nätverket för ett hållbart Kälvesta” vill med detta medborgarförslag föreslå ett alternativ till de nuvarande byggnationsplanerna för Kälvesta.

kalvesta-kartvisualisering1024.png

Stadsbyggnadsnämden har beslutat att gå vidare med planerna kring att bygga 350 lägenheter i flerfamiljshus med 4-5 våningar längst hela sträckan från Björnmossevägen/Sörgårdsvägen fram till Björnbodahallen/Coop.

I översiktsplanen för Stockholm vill kommunen undersöka möjligheterna att på sikt förtäta alla större huvudgator (Björnmossevägen, Skattegårdsvägen, Sörgårdsvägen och Bergslagsvägen ) i Kälvesta/vinsta med bebyggelse. Vi har inte haft skäl att tro att det är detsamma som en plan för en lång rad hus med 4-5 våningar tvärsigenom befintlig bebyggelse. Stockholms kommun vill på detta sätt förvandla det karaktäristiska Kälvesta till ett urbant område med gatuparkering.

lamellhusen640.png

Vi anser att detta är ett kortsiktigt planerande där man inte tillvaratar befintliga boendes intressen genom den planerade exploateringen. Man bör istället arbeta för en mer genomtänkt och hållbar utveckling av Kälvesta med närområde.Kälvesta och Vinsta som är närbelägna stadsdelar i Hässelby-Vällingby innehåller idag gamla verkstadsområden som med fördel kan omvandlas till väl fungerande områden med blandad bebyggelse med närhet till kollektiva färdmedel, Johannelund tunnelbanestation. Där kan man också med fördel planera in barnomsorg för ett ökat elevunderlag, som det idag saknas möjlighet att utöka i befintligt område. Exempel på byggbara områden är Gula Kvarteret (Plasirgränd, Packstensgränd), Området mellan Krossgatan, och Sorterargatan, Kvarteret vid Opus bilprovning (mot förrådsgränd).

 

  • Vi vill behålla karaktären av låg bebyggelse kring Björnmossevägen med trafikseparerade gator

  • Vi vill att kommunen prioriterar att detaljplanerar för bostäder i nämnda verkstadsområden istället för att bygga bort fungerande boendemiljöer med hög trygghetskänsla.

  • Vi vill att kommunen presenterar en långsiktig plan för hur byggandet ska se ut i Kälvesta och Vinsta då områdena hänger tätt samman och inte bör planeras var för sig.

Skriv under uppropet och dela gärna till andra.

Läs mer om planerna på http://www.kalvesta.se

 

Ps. Notera att bekräfta mailet som skickas till dig för att aktivera registreringen.

Följ gärna diskussionsforumet på Facebook


Nätverket för ett hållbart Kälvesta    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Nätverket för ett hållbart Kälvesta överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...