Stoppa skolrockaden i Östersunds kommun!

Låt våra skolor vara!

Hjälp oss att påverka politikerna att stoppa denna föreslagna skolrockad! Vi vill att man satsar på tillfälliga lokaler för Lugnviksskolans elever under renoveringen istället för att påverka tre andra skolor.

Bevara Odenslundsskolan och Norra skolan som F-6 skolor under renoveringsåren.

Barnen behöver närhet och trygghet still sina skolmiljöer!

//Föräldrarna i Odenslundsskolan och Norra skolan, Östersund

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Info om skolrockaden:

Under 2020 och 2021 ska Lungviksskolans lokaler renoveras. Lungviksskolans elever ska utrymmas och enligt liggande förslag ska Lugnviksskolans lågstadium inrymmas i Odenslundssskolans lokaler som får fungera som evakueringsskola. Odenslundsskolans årskurs F-3 flyttas till Norra skolan och årskurs 4-6 till Parkskolan där modulbyggnader ska uppföras.  

Norra skolan kommer genom detta förslag bli en F-3 skola och Parkskolan en 4-9 skola.

Vi tror att det kommer att skapas negativa trafiksituationer utanför både Odenslundsskolan och Norra skolan eftersom föräldrar kommer att behöva skjutsa sina barn som inte längre kan ta sig på ett säkert sätt till fots eller med cykel till sin skola i närområdet. Barnen i årskurs F-3 är små barn, bland de yngsta är några inte ens fyllda 6 år. 

Utanför Odenslundskolan ska Lungviks föräldrar desstuom trängas med föräldrarna som har sina barn på Linneans förskola. Avlämningytan är inte anpassad för detta. 
Politikerna har inte lämnat några konkreta förslag på hur man ska lösa trafikfrågan på ett säkert sätt. 

De elever som idag går i årskurs 2 på Odensslundsskolan kommer att byta skola två gånger inom en tvåårsperiod och idag går det elever på Odenslundsskolan som i och med nedläggnignen av Körfältsskolan VT 2020 kommer att få byta skola fyra gånger på lika många år!

Vi tycker att i och med denna skolrockad så har det mörkats att Odenslundsskolan ska läggas ner. Kommunen vill satsa på utbildning i form av läromedel istället för lokalkostander. Vi tror på att en liten skola med en trygg familjär miljö skapar den sociala grund som eleverna kan luta sig mot för att känna en trygghet och ta till sig undervisningen på ett bra sätt. 

Odenslundsskolans förskoleklass har så många sökande elever så man inte kan ta emot alla. Skolan har renoverats de senaste åren, det senaste byttes hela fasaden under 2019-2020. Det finns alltså en framtid för Odenslundsskolan!

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Ulrika Johnsson överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook