Stoppa planerna att bebygga koloniområdena på Maskinvägen i Lund

Av kommunens två förslag för Källby-området innebär ett att alla koloniträdgårdar längs Maskinvägen raderas ut för att bebyggas med bostäder - en viktig, grön lunga i Lunds västra delar håller på att försvinna.  

Vi protesterar mot detta förslag!  

Koloniområdena Högbo, Västhagen och Västra Sommarstaden är ett grönområde med hundratals gamla träd, en enorm mångfald av blommor samt odling av bär och grönsaker. Lunds kommun hävdar på sin hemsida att "miljötänk skall genomsyra all kommunens verksamhet", samtidigt som en plan tas fram som föreslår att 140 gamla, välskötta koloniträdgårdar som anlades för 80 år sedan bara stryks i ett penndrag! Trädgårdar där vi lägger ner vår själ, odlar ekologiskt och värnar gamla växtsorter som gagnar både människor, djur och insekter. Dessutom är koloniområdena viktiga för hantering av extrema nederbördsmängder då de fördröjer, leder, samlar upp och renar vattnet.  

Vi som undertecknar denna lista protesterar mot förslaget och vill att koloniområdena på Maskinvägen i Lund bevaras för framtiden, så att boende på Väster och övriga i kommunen fortsatt kan njuta av att strosa i områdena sommartid.

kuvanettiin.PNG

Kommunens infosida om planeringen av Källby-området: https://www.lund.se/trafik--stadsplanering/oversiktsplan/fop-kallby-sydvastra-lund/


Pia Ukkonen, Västra sommarstadens koloniförening    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Pia Ukkonen, Västra sommarstadens koloniförening överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Betald annonsering

We will advertise this petition to 3000 people who are viewing other petitions on our site, but have not yet viewed this petition.

Facebook