Stoppa hotellbyggnationen på Rosenholms allé

Malmös planavdelning har lämnat ett positivt förhandsbesked kring att bygga ett hotell med restaurang-, lounge-, bar- och eventverksamhet i fastigheten på Rosenholms allé 10. Verksamheten planeras förläggas både inomhus och i trädgården på en planerad terrass, orangeri och cigarrpaviljong. 

En sådan verksamhet bryter mot områdets detalj- och bevarandeplan som hänvisar verksamheter till de mer trafikerade Erikslust- och Limhamnsvägen. Planändringen skulle förändra områdets stillsamma bostadsområdeskaraktär och medföra en signifikant försämrad vardagsmiljö för de boende i området. Både genom en störande ljudnivå dag-, kvälls- och nattetid, mer sopor och risk för skadedjur, matos och tobaksrök såväl som ökad trafik, varuleveranser, parkeringssvårigheter och ett försämrat säkerhetsläge som följd.

Detta berör hela Fridhem. Godkänns planändringen för ett hus finns det inget som säger att det inte snart kommer att godkännas för nästa. Bara de närmsta grannarnas protester räcker inte för att kunna påverka denna process. Därför behöver vi så många namnunderskrifter som möjligt för att kunna stoppa denna planändring.

Berätta gärna i signaturen om du är boende i området. 

 

Tack på förhand!

/Boende på Rosenholms allé

 

Planen för byggnationen och planändringen finns att begära ut på stadsbyggnadskontoret 040-341000  malmostad@malmo.se


Boende på Rosenholms allé    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Boende på Rosenholms allé lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...