Stoppa grundavgiften för fäbodstugor och mindre fritidshus i D-områden

 

Just nu genomför Vamas och Malung-Sälens Kommun 7st informationsträffar (10-29 januari) där en ny avfallstaxa och även en NY GRUNDAVGIFT för fritidshus kommer att presenteras.

Den 19 februari 2018 kommer Kommunalfullmäktige att fatta beslut om avfallstaxan som kommer att gälla från och med 1 april 2018

Vi som äger ett mindre fritidshus, fäbodstuga etc. och som redan betalar sopavgift i Malung-Sälens kommun kommer inte att acceptera några ytterligare grundavgifter då ingen hämtning av sopor kommer att ske från dessa hus.

Den proteststorm som utbröt i januari 2016 när Vamas började skicka fakturor (utan någon som helst förhandsinformation) känner säkert alla till vid det här laget. Detta ledde också till sist att fallet prövades i domstol i augusti 2017 där utfallet blev till stugägarnas fördel. Det kommunala bolaget Vamas fick också betala alla advokat- och rättegångskostnader.

1. Vi kräver att ingen grundavgift ska debiteras eftersom inga sopor avses att hämtas.

2. Vi anser att grundavgift i denna form är ett uselt redskap för Vamas att tillskansa sig en fast årlig inkomst utan motprestation och som snedvrider all rättsuppfattning.

3. I Orsa och Vansbro kommun har man därför valt att inte ta ut grundavgift.

4. En lägre avgift för ”Fritidshus Enkel” som kommunen valt att kalla förslaget, kommer garanterat att höjas till helt andra nivåer när de väl fått igenom detta i fullmäktige.

SKRIV UNDER MED DITT NAMN OCH VISA ATT DU VÄGRAR BETALA DENNA RÄTTSVIDRIGA AVGIFT! Om ni är delägare i en fastighet är det viktigt att alla delägare skriver under.

Observera: När ni skrivit under kommer det ett e-mail med en länk där ni måste bekräfta er underskrift för att den ska gälla och publiceras.               


Christer Gunnarsson    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling


ELLER

Din e-postadress kommer inte att publiceras på vår webbplats. Insamlingens upphovsman kommer dock att se alla upplysningar du lämnar på detta formulär.

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.
Facebook