STOPPA FLYTT AV HAGASKOLAN TILL HAGALUNDSGATAN

Nuvarande lokalisering av skolan är en faktor som vi tror bidrar till den stora trygghet som många känner i Hagaskolan.

Inom kort ser det ut som att ett beslut fattas för att flytta Hagaskolan från Frösundavik till Hagalundsgatan 26.

Vi vill stoppa det beslutet eftersom det riskerar att skapa stor otrygghet för våra barn. Hagalund är ett område som präglas av grov organiserad brottslighet med öppen droghandel och flera grova våldsbrott det senaste året. De som utövar våld och rekryterar barn och ungdomar till sin kriminella verksamhet tar sällan hänsyn till omgivningen. Den här namninsamlingen syftar till att skapa en tydligare bild av hur många som är EMOT flytten till Hagalund.


Cecilia Löfström    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Cecilia Löfström lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...