Stoppa den tillfälliga lagen om begränsningar för uppehållstilstånd.

Vi är en av de största folkrörelserna i modern tid och vi kräver ett stopp för den tillfälliga lagen om uppehållstillstånd.


Vi är hundratusentals människor runt om i Europa som gör allt ifrån att organisera språkcaféer och läxläsning för nyanlända till att erbjuda juridisk rådgivning i asylprocessen och organiserar boenden. Vi är inte de som skriker högst på sociala medier, men det är vi som gör jobbet. Utan oss hade Europas flyktingmottagande inte fungerat.

I Sverige infördes 2016 en tillfällig lag om begränsningar i asylrätten. Målet med lagen var att minska antalet asylsökande till Sverige och att sätta press på Europas politiker att ta ett ökat ansvar. Under tiden skulle vi få ett andrum för att bättre förbereda oss på att ta emot flyktingar.

Enligt den tillfälliga lagen har rätten till familjeåterförening för alternativt skyddsbehövande helt tagits bort. Människor som har rätt att stanna i Sverige får inte möjlighet att leva med sin familj och barn separeras från sina föräldrar. Inskränkningarna i rätten till familjeåterförening går stick i stäv med FN:s barnkonvention som blir svensk lag under 2019.

Den tillfälliga lagen tog också bort två viktiga skäl för uppehållstillstånd: synnerligen ömmande omständigheter och övrigt skyddsbehövande. Synnerligen ömmande omständigheter kan vara allvarliga sjukdomar som kräver vård som inte kan ges i hemlandet. Övrigt skyddsbehövande är personer som har flytt från länder där finns en risk att utsättas för våld och allvarliga övergrepp.

Med den tillfälliga lagen upphörde även permanenta uppehållstillstånd att vara norm i asylprocessen. De som får möjlighet att stanna i Sverige lever idag under en ständig stress och osäkerhet utan möjlighet att planera sin framtid. Det går inte att lära sig svenska språket och bearbeta allt man har varit med om man inte har möjlighet att känna sig trygg.

Sverige har nu äntligen fått en ny regering som leds av socialdemokraterna. Socialdemokraterna säger tydligt i sitt partiprogram att Sverige inte skall ha en flyktingpolitik som avviker från övriga Europa, ändå har Sverige idag en stramare flyktingpolitik än andra europeiska länder.

Den tillfälliga lagen har gjort att Sverige ligger på den lägsta accepterade nivån för flyktingpolitik inom EU. Det är inte en acceptabel nivå för ett land som säger sig gå i bräschen för fred och mänskliga rättigheter.

Vi har haft vårt andrum nu. Det var aldrig tänkt att lagen skulle bli permanent. Vi i civilsamhället har använt de här tre åren till att bli bättre organiserade. Vi har bildat föreningar och organisationer och tillsammans får vi flyktingmottagandet att fungera.

Sedan hösten 2015 har en mängd ideella organisationer växt fram för att få flyktingmottagandet att fungera. Civilsamhället har axlat ett stort ansvar och vi har visat att vi kan klara mycket. Nu är det dags att ta nästa steg men vi behöver stöd från politiker och näringsliv för att det ska fungera.

Vi kräver ett stopp för den tillfälliga lagen i och med att den löper ut i juli 2019. Vi kräver en återgång till permanenta uppehållstillstånd, rätt till familjeåterförening och rätt till uppehållstillstånd för övrigt skyddsbehövande och synnerligen ömmande omständigheter.

Det finns stora utmaningar att hantera i flyktingsituationen, framför allt när det gäller integration, boende och arbete. Men den tillfälliga lagen löser inga av de problemen, tvärtom försvårar den vårt arbete och skickar en signal till omvärlden att inte ens Sverige klarar av att ta emot flyktingar.

Det är dags att återgå till en migrationspolitik som grundar sig i humanistiska värderingar och som sätter trygghet och säkerhet i fokus. Det är dags att vi skickar en signal till omvärlden att vi klarar det här om vi bara samarbetar.


Pontus Joakim Olofsson    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Pontus Joakim Olofsson överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Facebook