Stoppa den höga mobilstrålningen och utbyggnaden av 5 g

 

Då har vi en framtid här med ett 5 g som sänder ut strålning över hela landet med frekvenser upp till 60gHz. Dagens frekvenser som sänds ut via 3 g, 4 g och 4 plus är mellan 2,4 - 3,8gHz. Dessa sänds ut via sändare och mobilmaster runtom i städerna, många runt skolor och sjukhus, på hustak där många inte har en aning om att de sitter. 

 

I oktober/november 2019 hände något med strålningen i ett flertal städer. Höga nivåer mättes upp och det har fortsatt. Mer än 10 ggr så hög strålning som tidigare. Mängder av familjer, barn och vuxna har fått konstiga symptom som;

 

- eksem

- andningsbesvär

- stickningar/pirrningar i armar och ben

- huvudvärk

- näsblod

- sömnstörningar

- yrsel

- hjärtklappning

 

Vid 2800 microwatt/m2 sker DNA-skador. 

 

Redan vid 100 microwatt/m2 finns en ökad cancerrisk. 

 

Europarådet rekommenderade redan 2011 100 microwatt/m2 som högsta rekommenderande strålning. 

 

Läkare/forskare rekommenderar 1 microwatt/m2. 

 

I Sverige tillåts en nivå på 10 000 000 microwatt/m2 av Strålsäkerhetsmyndigheten. Den rekomenderade nivån är 100 microwatt/m2 där man vistas längre tider. 

 

I Frankrike prioriteras fasta nätverk i skola och förskola. På förskolor där barn under 3 år vistas är det helt förbjudet att använda trådlösa nätverk. Sedan 2010 är mobilen förbjuden i skolsalar. Frankrike har även en ny lag som bl a innehåller detta; 

1. Trådlösa nätverk i skolor och på daghem. 

2. Ökad transparens och information om planerade och aktuella sändare för trådlös kommunikation. 

3. Bättre information om strålning och trådlös teknik. 

4. Rapport om eldöverkänslighet. 

 

https://www.20minutes.fr/societe/2185087-20171210-blanquer-confirme-interdiction-portable-ecole-college-rentree-2018

 

I Bryssel har planerna på att bygga ut 5 g stoppats med anledning av svårigheten att kontrollera strålningen från 5 g samt hälsoriskerna förenade med 5 g:s intensiva strålning. Miljöministern menar på att hon inte kan godkänna en teknik som innebär att gällande regelverk angående strålningsnivåerna som finns i Belgien inte kan följas. 

 

https://www.lecho.be/entreprises/telecom/celine-fremault-la-5g-les-bruxellois-ne-sont-pas-des-souris-de-laboratoire/10112569.html

 

Mätningar har gjorts bl a på Ericssons huvudkontor i Kista och de är på som mest 4500 microwatt/m2. I ett radhusområde i en annan del av Kista har det uppmätts 130 000 microwatt/m2. Och då ska noteras att det sitter fler antenner på Ericssons tak. 

Läs mer här; 

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2020/04/mycket-hog-stralning-i-bostader-manniskor-har-svara-symtom/

 

 

5 g är från början till slut till för att övervaka den enskilda människan. Styra honom/henne, att lyda världens ordning. Det enda man gör reklam för är ett snabbare internet (till vad? Vem behöver det?), smartare hem mm. Men vad innebär 5 g egentligen? 

Styrning av människor via chip och enheter som mobiler. Det kontantlösa samhället är ett steg i detta med, kontroll på vad du köper och var. 

Läs mera här; 

https://newsvoice.se/2016/08/5g-tar-oss-rakt-in-total-overvakning-chippning-och-halsorisker/

 

Tekniken efterfrågas inte av oss människor utan drivs av myndigheter och telekombolag. 

 

https://newsvoice.se/2019/12/5g-fullskaleexperiment-med-okanda-faror/

 

5 g kommer att orsaka betydligt högre exponering av mikrovågsstrålning än GSM, 3 g, 4 g samt 4 g plus. 5 g bygger på en ny teknik, först utvecklad för militära ändamål. 

Läs mer här; 

 

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2020/05/5g-startas-i-stockholm/

 

Undrar ni varför man fäller skog och träd? De stör ut signalerna från masterna och antennerna. I städerna kommer det vara obefintligt med träd när det hela är utbyggt. 

 

Det kommer att sättas upp mängder av master och torn för att 5 g ska fungera, de kommer sitta på lyktstolpar och gatuhörn, på hus mm för att 5 g ska fungera optimalt.

Ca 55 000 satelliter kommer att täcka våran himmel, ca 1900 astronomer har lämnat in protester mot detta. 

https://astronomersappeal.wordpress.com/2020/01/09/ASTRONOMERS-APPEAL/?fbclid=IwAR2G2GVevhMQ6X2OQUCS0Jqg-F098kaoWDSL9npSMgwJXPcV9sn_GVbP5QM

 Skriv på dess två här nedan oxå!!! 

Här har över 300 forskare och läkare till dagens datum skrivit under en appell där man kräver ett stopp av 5 g. 

http://www.5gappeal.eu/the-5g-appeal/?fbclid=IwAR0dm79wf6nwg_TgsHKt7W6T3-RraUnxBX2aGMtPcHoAGLFz1gWxIuHdngc

 

Här en appell till FN, WHO, EU och Europarådet skapad av Arthur Firstenberg där nästan 300 000 (3/6-2020) skrivit på. 

https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal?fbclid=IwAR23LawLU7mX9sL44L7oiPsuSFvHsXkmS-RqZAOfF8C7aI7Y6TjwEF1dXoA

 

5 g utbyggnaden strider mot Miljöbalken och mänskliga rättigheter. Vi kräver att regering och kommuner tar sitt ansvar och sänker nivåerna på strålningen samt stoppar utbyggnaden av 5g. 

 

Nedan om tyska gränsvärden i nybyggen samt Sveriges godkända referensvärden. 

 

https://www.rencke.com/gransvarden

 

https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/magnetfalt-och-tradlos-teknik/referensvarden/

 


Tina L Hedenquist    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Tina L Hedenquist överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

kysytään!-- Large modal -->