Stoppa ändringen av regionbusslinje 139 Lund-Lomma-Alnarp-Malmö!

(English below:)

En ändring av regionbusslinje 139 kommer att genomföras den 11 december 2022 i samband med en tidtabellsförändring hos Skånetrafiken. Detta kommer att vara mycket negativt för många, särskilt studenterna på Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp, som är beroende av busslinjen för att ta sig till och från campus. Ändringen kommer att göra det svårare att resa samt högst sannolikt innebära längre restider för de som åker med linjen. Särskilt beslutet att flytta ena slutstationen från Malmö C till Malmö Värnhem är ett beslut som man kan tycka känns högst omotiverat!

Namninsamlingen har skapats för att försöka stoppa beslutet! 

"Mitt på dagen förkortas ett antal avgångar och kör då mellan Lund och Lomma och fortsätter inte till Malmö. Från Lomma kan man resa till Malmö med linje 132 eller Pågatågen. Övriga turer fortsätter att köra till Malmö men får Malmö Värnhem som ändhållplats i stället för Malmö C. Den som ska vidare från Värnhem reser i stället med de stadsbussar som kör till och från Värnhem."

Här är tidtabellen som ska gälla från och med den 11 december 2022: https://www.skanetrafiken.se/gw-timetables/Regionbuss/221211_230617/Regionbuss_139_221211_230617.pdf

 

A change to regional bus line 139 will be implemented on 11 December 2022 in connection with a timetable change at Skånetrafiken. This will be very negative for many, especially the students at the Swedish University of Agriculture in Alnarp, who depend on the bus line to get to and from campus. The change will make it more difficult to travel and will most likely mean longer travel times for those traveling with the line. Especially the decision to move one end station from Malmö C to Malmö Värnhem is a decision that one might think feels highly unjustified!

The petition has been created to try to stop the decision!

"In the middle of the day, a number of departures are shortened and then run between Lund and Lomma and do not continue to Malmö. From Lomma you can travel to Malmö with line 132 or Pågatågen. Other departures continue to run to Malmö but have Malmö Värnhem as the end stop instead Malmö C. Those who are continuing from Värnhem may instead travel with the city buses that run to and from Värnhem."

The new time table valid from 11 december 2022: https://www.skanetrafiken.se/gw-timetables/Regionbuss/221211_230617/Regionbuss_139_221211_230617.pdf

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Linnea Svensson lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLERBetald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...