Slopa vintertiden och ha sommartid året om

Anledningen till att vi har sommartid är enligt EU att kunna nyttja dygnets ljusa timmar bättre. Men vari ligger då nyttan att ställa tillbaka klockan till vintertid (normaltid) igen i oktober?

Det finns flera fördelar med att ha sommartid året om, nämligen:

  • Man slipper att ställa om klockan två gånger om året, och den biologiska klockan kommer heller inte ur balans då.
  • Det blir ljusare när man kommer hem från arbete, skola et cetera på vintern.
  • Vi får även totalt sett mer solljus under vintern, vilket skulle leda till att antalet depressioner minskade.
  • Omställningen till sommartid berövar drygt 30 personer livet årligen. Genom att ha sommartid året om behöver det inte hända.
  • Samhällskostnaden för omställningen är ohyggligt stor.

Källa: http://www.svt.se/opinion/med-sommartid-aret-runt-kan-vi-radda-manga-liv

Skriv under om du också tycker att Sverige borde ha sommartid året om. Uppmärksamma även gärna andra på denna petition, exempelvis via sociala media.


Slopa vintertiden!    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Slopa vintertiden! överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Facebook