#skyddabarnensframtid

#skyddabarnensframtid

Barnkonventionen används redan inom förskolan och skolan som styrdokument, och blir år 2020 svensk lag. Som anställda förskollärare, lärare, barnskötare och fritidspedagoger jobbar vi dagligen för alla barns bästa och för att möjliggöra varje barns chans till en positiv framtid.  

Vårt arbetssätt förankras i våra styrdokument som skollagen, förskolans och skolans läroplan samt barnkonventionen som blir svensk lag år 2020. Barnkonventionen hänvisar till följande: ”Barnens bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn” och ”Alla barn har rätt till liv och utveckling” (FN : barnkonvention 2009, artikel 3 & 6).  

Nu vill vi även att vår arbetsgivare Stockholm stad börjar ta krafttag mot det största, mest akuta och globala hotet vi någonsin stått inför för att säkerställa alla barns framtid: klimathotet. Citat hämtat från rapport på Stockholm stads hemsida:  

”Mänsklig aktivitet uppskattas redan ha orsakat en global uppvärmning på cirka 1,0°C över förindustriell nivå, med ett sannolikt spann på 0,8°C till 1,2°C. Den globala uppvärmningen når sannolikt 1,5°C mellan 2030 och 2052 om ökningen fortsätter i samma takt som nu. (mycket troligt)”

”Ett av huvudbudskapen i rapporten är att vi redan ser konsekvenser av en grads global uppvärmning, bland annat i form av mer extremväder, stigande havsnivåer och minskande havsis i Arktis.”

”För att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader krävs långtgående förändringar utan motstycke, ur alla samhällsperspektiv, menar IPCC.” (FN:s klimatpanel, IPCC. 2018)  

Det vi vill se är att Stockholm stad som arbetsgivare tar detta hot på största allvar och påbörjar en om ställning där social-, miljömässig- och ekonomisk hållbarhet bildar en helhet. Samt där alla barns bästa tas i beaktning vid varje beslut, i riktlinje med barnkonventionen och Stockholms stads egna klimat delmål: Ett klimatsmart Stockholm.

Vi vill se minskade klimatavtryck inom vår organisation genom:

  • Kraftigt minskning av animaliska produkter som kött och mejeriprodukter, samt ökade inköp av ekologiska och svenskproducerade produkter.
  • Ej inköp av rödlistad fisk utifrån WWF fiskguide.
  • Stoppa inköp av halvfabrikat och tillaga mat och bröd från grunden.
  • Bojkott av alla produkter innehållande palmolja.
  • Krav på fairtrade märkning av övriga riskprodukter som framställs enligt oetiska tillvägagångssätt.
  • Inköp av material/produkter som är miljö-, och rättvisemärkta i enlighet med naturskyddsföreningens riktlinjer.
  • Kraftig minskad konsumtion av plastmaterial, samt ekonomisk finansiering för att möjliggöra återvinningsstationer på samtliga förskolor och skolor.
  • Göra upphandlingar där inköp av begagnade material/produkter från hemsidor, butiker och loppisar möjliggörs.
  • Endast användning av grön elförsörjning.  

Stockholm Stad är Sveriges största offentliga arbetsgivare med nästan 50.000 anställda, därmed har ni stora möjligheter att påverka och göra skillnad för klimatet. Det kräver dock att Stockholm stad tar krafttag och satsar ekonomiskt på upphandlingar som möjliggör en klimatsmart omställning. Detta för att uppnå det förväntade målet inom Stockholm stad: att fortsatt minska utsläpp av växthusgaser, med koppling till Parisavtalet.

Här har ni stora möjligheter att på riktigt göra skillnad för barn på en global nivå, nu!   För vad är viktigare än att vi gör absolut allt vi kan för att säkerställa alla barns rättigheter till liv och utveckling, oavsett om det är ett barn på våra förskolor/skolor i Stockholm Stad eller ett barn som redan nu lever som klimatflykting i ett drabbat land?

Jag ber er därmed nu att skriva under detta upprop för att visa vår arbetsgivare Stockholm stad att vi kräver mer handling för att skydda alla barns framtid!

Referenser: Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. (2009). Stockholm: UNICEF Sverige Tillgänglig på Internet: https://unicef.se/barnkonventionen   Sammanfattning för beslutsfattare Global uppvärmning på 1,5ºC. (2018). FN:s klimatpanel, IPCC. SMHI Stockholm Tillgänglig på Internet: http://miljobarometern.stockholm.se/klimat/klimatforandringar-och-klimatanpassning/   Hemsida: https://www.stockholm.se/

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Maria Hägglund överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook