Skydda de mest utsatta - begränsa Systembolagets försäljning under rådande coronapandemi

Under mars månad i år ökade Systembolaget sin försäljning med 10 procent jämfört med förra året. Ökningen har skett i samband med att regeringen gått ut med restriktioner under rådande Coronapademi. Det finns två faktorer som har bidragit med ökningen, är att importen från våra grannländer har minskat men även att flera kunder köper mera alkohol under sin karantän.

Kombinationen med ökad alkoholkonsumtion och isolering i hemmet, kan och kommer ge förödande resultat för den enskilde, barnen och samhället i form av ökat våld samt ökat antal med personer med alkoholproblem. Kopplingen mellan hög alkoholkonsumtion och ökat andel våldsbrott är känt från forskningen sedan lång tid tillbaka och nu när det även tillkommer isolering, oro och ångest för den rådande situationer, finns det förhöjd risk att antal våldsbrott i hemmet kommer öka markant och leda till katastrofala konsekvenser. Det går redan att läsa i media om rapporter från organisationer i Sverige och andra länder gällande oron och vissa länder har det ökade våldet redan börjat visa sig.

I samband med att insynen i hemmen minskar drastiskt, minskar även möjligheten att larma till andra människor och att färre personer runt personen och familjen har möjlighet att uppmärksamma pågående missförhållande. Min uppfattning som arbetar inom socialtjänsten och har kolleger runt om i Sverige med likande yrken, är att flera av oss upplever att antal inkomna anmälningar till socialtjänsten som rör oro för barn och vuxna har minskat den senaste månaden. Ökad konsumtionen av alkohol i kombination men oro och kanske till och med arbetslöshet, kan även leda till att flera personer får ett riskbruk, till och med utvecklar missbruk och det kommer inte bara skada inte personen själv utan alla runt men även framöver ökat tryck på en redan belastad socialtjänst.

Jag vill att regeringen arbetar förebyggande i denna frågan och de har som mål att begränsa alkoholförsäljningen på Systembolaget, genom att förslagsvis minska öppettider samt införa en ranson per vuxen person under den period som coronapademin pågår. Min uppfattningen är att de allra flesta har möjlighet att minska sin alkoholkonsumtion och inköp, i syfte att minskat antal våldsbrott i hemmen och därmed ökad trygghet för våra kvinnor och barn. Jag har tron att med vår medmänsklighet och solidaritet som finns i samhället, kan och vill gemene man göra uppoffringar för att skydda de mest utsatta.

För förtydligande är jag positiv till de restriktioner som har getts av vår regering och jag uppfattar att de gör välmotiverade beslut för att skydda människan för ökad smittorisk och minskat tryck på sjukvården men jag anser att de bör också verka för att våldet och missbruket inte ökar i hemmen under denna period.

Jag tillsammans med mina kollegor inom socialtjänsten gör det vi kan för att uppmärksamma och hjälpa de personer som behöver vårt skydd och stöd men vi behöver uppbackning av vår regering i form av modiga och kanske kontroversiella beslut för att begränsa alkoholförsäljningen under denna extrema situation som råder.

Håller du med?

Skriv under!

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att sara gränefält överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook