SISTJEJERS UPPROP

IMG_79071.jpg

Genom denna namninsamling vill vi uppmärksamma att trauman efter placering på SiS inte är enskilda undantag utan något som många tjejer som varit placerade på SiS upplever. Genom namninsamlingen söker vi därför tjejer som varit på SiS för att tillsammans höja våra röster och vittna om vad vi varit med om. Genom namninsamlingen vill vi visa på den omfattning av skador, både psykiska och fysiska, som vi har drabbats av genom tvångsplaceringarna på SiS.  

SiS-institutionerna i sig är en stor traumarisk och det har glömts bort i debatten. Isoleringsceller, känslor av ensamhet och vanmakt kan skada ett barn för att inte tala om det våld och de övergrepp som fortfarande sker! Tjejer är även utsatta för flest tvångsåtgärder trots att de är minst placerade för kriminalitet (ca 10%)! Sanningen är mörk och genom detta upprop vill vi belysa den utsatthet och de trauma som ytterligare drabbat oss genom att vi placerades på SiS-institution.  

Med detta upprop kräver vi att förändring sker på alla plan! Vi är inte de ”värsta” barnen i Sverige, vi är överlevare och våra historier är idag vår makt! Vi vill visa att vi är många som har drabbats och att det är hög tid att det här får ett slut. Vi kräver förändring, rättvisa och skydd för alla som befinner eller har befunnits sig inom SiS-institutioner.

Vi är överlevare och våra historier är idag vår makt!  

Nu börjar uppropet!  

Tack för ditt stöd!