Stå upp för skolan i Eskilstuna!

Kommentarer

#5

Jag anser att våra barn och ungdomar är förtjänta en bra start i livet! Vi som arbetar i skolan bra förutsättningar att lyckas ge dem det.

Susanne Room (Eskilstuna , 2023-09-19)

#7

För detta är ohållbart.

Rigbrant Sellman Marie (Eskilstuna , 2023-09-19)

#8

Jag vill rädda skolan och få lärare att stanna kvar i yrket.

Tarja Olesen (Torshälla , 2023-09-19)

#14

Jag är förskollärare och vill ha bättre lön och bättre förutsättningar för oss i Eskilstuna!

Helena Andersson (Eskilstuna, 2023-09-19)

#17

Jag har jobbat som lärare och vet vad det innebär!

Gun Östermark (Åseda, 2023-09-19)

#18

Arbetsförhållanden och löneutveckling måste förbättras i Eskilstuna.

Magnus Klavins (Eskilstuna , 2023-09-19)

#23

Vi ska följa barnkonventionen.

Aida Garcia (Eskilstuna , 2023-09-19)

#24

Läraryrket är ett av de viktigaste för att utbilda Sveriges framtid. Lärarna är värda högre löner och framför allt en bättre arbetsmiljö!

Anna Karlsson (Eskilstuna , 2023-09-19)

#26

Vi lärare kräver bättre lön och rätt förutsättningar

Pernilla Holmqvist (Eskilstuna , 2023-09-19)

#28

Jag är lärare själv.

Elina Bergqvist (Eskilstuna , 2023-09-19)

#34

Denna yrkesgrupp är en av de viktigaste i vårt samhällsbyggande och skall ha allt stöd de kan få.

Sören Ristander (Eskilstuna , 2023-09-19)

#38

Nu får det vara nog. Satsa på skolan och lärarna.

Peter Kristoffersson (Eskilstuna , 2023-09-19)

#39

För att få en DRÄGLIG arbetsmiljö!!!!

Susan Persson-Payne (Mellösa , 2023-09-19)

#41

Jag håller med.

Josefin Korsbäck (Eskilstuna , 2023-09-19)

#42

Skolan är viktig för att hålla ungdomar på rätt sida av lagen. Våra ungdomar är värda att få hjälp och klara gymnasieexamen så att de får möjlighet att bli en del av det demokratiska samhället - inte i ett parallellsamhälle!

Karolina Nilsson (Eskilstuna , 2023-09-19)

#56

Situationen är inte hållbar på något sätt.

Joacim Zetterberg (Eskilstuna, 2023-09-19)

#58

Det är nog nu!

Ida Lindhe (Eskilstuna , 2023-09-19)

#61

Jag arbetar som specialpedagog och stöttar pedagoger i förskolan och deras rektorer främst kring situationer kring barn som ger utmaningar. Jag upplever att de inte får förutsättningar för att kunna se till att alla barn får den undervisning och det stöd de har rätt till. Alla sliter och gör vad de kan, men ekonomi och resurser räcker inte till! Jag blir orolig för våra barns framtid när vi vet hur viktigt det är att ALLA barn får möjlighet att synas, utvecklas och lära, och vikten av tidiga insatser!

Mari Wickström (Torshälla , 2023-09-19)

#64

Viktigt att lärare blir kvar i yrket!

Marlene Svärd (Eskilstuna , 2023-09-19)

#67

Dags för förändring!!

Heidi Orava Anderson (Eskilstuna, 2023-09-19)

#69

Jag är lärare på en gymnasieskola i eskilstuna.

Henrik Kyhlström (Eskilstuna, 2023-09-19)

#70

Jag tycker att Eskilstuna kommun ska värna om sina lärare och bli en mer attraktiv arbetsplats

Lisa Luthman (Eskilstuna , 2023-09-19)

#75

Satsa på skolan istället för att bara prata

Nicklas Karlsson (Eskilstuna , 2023-09-19)

#78

Skolan är samhällets hjärta. Om skolan inte är stark och välmående fallerar snart hela samhället.

Magnus Svensson (Eskilstuna, 2023-09-19)

#79

Jag sympatiserar med Eskilstunas lärare. Är själv lärare i Flens kommun och vet vad besparingar på skolan leder till. Vem i hela världen vill fortsätta vara lärare, ännu mindre utbilda sig till lärare med denna negativa utveckling???

Maria Schultz (Flen, 2023-09-19)

#80

Dags att det görs en ordentlig satsning på skolan så vi lärare kan möta den tuffa utmaning som är i skolan.

Karin Rundgren (Eskilstuna , 2023-09-19)

#86

Lärarnas situation är ohållbar.

Samuel Lindholm (Eskilstuna, 2023-09-19)

#88

Jag skriver på.

Åsa Holm (Eskilstuna , 2023-09-19)

#94

Stöttar lärare

Björn Nilsson (Eskilstuna, 2023-09-19)

#98

Jag vill stötta min mamma

Hedda Winge (Strängäs, 2023-09-19)

#100

Vikten av lärarrollen har endast växt i samhället, men läraren i Eskilstuna har sämre förutsättningar, sämre utveckling och får det endast tuffare i sin arbetsroll utan tydlig stöttning utöver fina ord och gratis kaffe på möte.

Rickard Yashoe (Eskilstuna, 2023-09-19)

#103

Nu är det dags att något händer

Marjut Näykki (Eskilstuna , 2023-09-19)

#104

Jag kräver förändringar för lärare i Eskilstuna kommun.

Chatrine Lindhe (Eskilstuna , 2023-09-19)

#115

Lärarnas arbete är viktigt och för att kunna undervisa behövs mindre klasser och möjlighet att nivågruppera eleverna. Samt bättre betalt.

Thord nogerius (Eskilstuna , 2023-09-19)

#119

Jag håller med och känner att läraryrket behöver prioriteras och att Eskilstuna ska bli en attraktiv arbetsplats för lärare.

Lisa Haglund (Eskilstuna, 2023-09-19)

#121

Då jag jobbar inom förskola

Emilia Schill (Eskilstuna , 2023-09-19)

#126

Jag är mån om mina ungdomars miljö,hälsa och resultat i skolan.

Jag vill kunna orka jobba kvar som lärare länge till då det är ett yrke jag brinner för. Men det känns tungt och har gjort det ett tag nu. Fortsätter det så här måste jag tänka om.

Caroline Filander (Eskilstuna , 2023-09-19)

#128

Jag sympatiserar med alla Sveriges lärare om att villkoren MÅSTE förbättras!

Johan Nyberg (Norrtälje , 2023-09-19)

#130

Jag skriver under eftersom jag är lärare och arbetar i Eskilstuna.

Carina Larsson (Eskilstuna , 2023-09-19)

#132

Vår löneförhöjning var rejält dålig, vi är rejält underbemannade. Våra elever får inte den skolgång de förtjänar. Vi som arbetar på skolorna har inte den arbetsmiljö vi förtjänar.

Sofia Almgren (Eskilstuna , 2023-09-19)

#141

Jag skriver under på grund av att jag jobbar som lärare i Eskilstuna kommun.

Petra Åman (Kungsör, 2023-09-20)

#144

Dåliga arbetsvillkor och urusel löneutveckling för lärare.

Roger Hildenborg (Eskilstuna , 2023-09-20)

#151

Jag stödjer Eskilstunas lärare

Stefan Lundqvist (Eskilstuna , 2023-09-20)

#153

Arbetar som lärare och vill ha bättre arbetsförhållanden

Carina Westerlund (Eskilstuna , 2023-09-20)

#155

Jobbar som legirimerad och behörig lärare i Eskilstuna och håller med.

Christoffer Lågbacka (Kolbäck, 2023-09-20)

#157

Lyft alla Lärare!

Anna Neiström (Eskilstuna , 2023-09-20)

#161

Skolan behöver mer resurser!

Susanne Lundberg (Eskilstuna , 2023-09-20)

#164

Sveriges Lärare i Eskilstuna kräver:
- fler behöriga kollegor
- att varje skola ges bättre möjligheter att förebygga hot och våld
- att varje skola får budgetutrymme för att genomföra sitt kompensatoriska uppdrag
- en arbetsmiljö som gör att våra kollegor stannar kvar i yrket
- en löneutveckling som gör att Eskilstuna kommun faktiskt blir en ”attraktiv arbetsgivare”

Caroline Billow (Eskilstuna, 2023-09-20)

#167

Bättre arbetsvillkor och högre löner behövs.

Kristina Karlsson (Eskilstuna , 2023-09-20)

#168

Min mamma är en lärare och alla lärare är fantastiska superhjältar!

Miranda Sivertsson (Linköping, 2023-09-20)

#169

Jag skriver under för jag stöttar Sveriges lärare i Eskilstuna.

Anna Hägg (Eskilstuna , 2023-09-20)

#170

Jag instämmer med övriga om hur Eskilstuna Kommun tycker att vi lärare ska behandlas.Oacceptabelt!

Marie-Louise Amnebjer (Eskilstuna, 2023-09-20)

#172

Lärarnas situation i Eskilstuna måste förbättras!

Johnny Ragnarsson (Stockholm , 2023-09-20)

#175

Löneutvecklingen är ett skämt och arbetsmiljön undermålig.

Mathias Lundqvist (Eskilstuna , 2023-09-20)

#177

För förskollärarnas arbetsmiljö och för att det ska bli bättre löneutveckling här i Eskilstuna.

Johanna G (Eskilstuna, 2023-09-20)

#179

Jag tycker barngrupperna är på tok för stora, för mycket arbete för den lilla peng man faktiskt får. Finns ingen tid för planering och därför behöver vi jobba över kvällstid för att ens ha tid att reflektera och prata om verksamheten.
Ta in schema på vårdnadshavare och se till att de barn som faktiskt behöver gå långa dagar kan gå medan de som inte har behovet av det faktiskt behöver vara hemma.
Hade barnen varit hemma som har faktiskt har den möjligheten hade barngrupperna sett annorlunda ut och tid hade faktiskt funnits.
Vikarier som inte kan språket och som inte förstår arbetet är också ett problem.

Vilma Andersson (Eskilstuna , 2023-09-20)

#185

Eleverna behöver få bättre förutsättningar i sitt lärande.

Jari Hart (Strömsholm, 2023-09-20)

#188

Vi lärare behöver bättre lön och förutsättningar

Jessica Nilsson (Eskilstuna , 2023-09-20)

#189

För vi lärare behöver bättre vi behöver få mer resurser till skolan och bättre arbetsmiljö!

Sofie Ohlsson (Eskilstuna , 2023-09-20)

#195

Jag skriver under för att en god arbetsmiljö med bra arbetsvillkor och en schysst löneutveckling ska bli verklighet för alla lärare och studie- och yrkesvägledare i Eskilstuna!

Gunilla Skogsmo (Eskilstuna, 2023-09-20)

#198

Arbetsmiljön är viktig.

jennie thorning (Eskilstuna, 2023-09-20)

#199

Alla lärare förtjänar schyssta arbetsvillkor och en lön som speglar ens jobb och ansvar.

Elin Heimann (Eskilstuna , 2023-09-20)

#200

Mina förhållanden i den skola jag är undermåliga ich att många kollegor flyr yrket.

Daniel Kvist (Eskilstuna , 2023-09-20)