Bevara Hitis sjöbevakningsstation

Kommentarer

#205

Strategiskt bra läge mellan Hangö och den krävande och exponerade ytterskärgården västerut mot Jurmo.

Med tanke på de fast bosattas säkerhet året om, samt tryggande av den ökande sommarturismen i framtiden känns beslutet att lägga ned stationen som åter ett i ledet av kortsiktiga administrativa beslut för att påvisa inbesparingar.

En bra säkerhetsnivå går tyvärr sällan att mäta i reda pengar. Det är i slutändan offren som betalar det ultimata priset för inbesparingar och sänkt standard när olyckan är framme.

Är det verkligen vettigt att sänka standarden på ett av de mera krävande och utsatta områdena i Åbolands ytterskärgård?

Därutöver har vi den kraftigt förändrade geopolitiska situationen att beakta.
Nätverk av high tech kameror, sensorer, radare och undervattenssonder etc kan inte helt eliminera behovet av personal som utför observationer och som också står för en konkret närvaro i området.

Dan Knif (Helsingfors/ Vänö, 2022-03-30)

#206

Hitis sjöbevakningsstation ger trygghet åt sjöfarare som jag själv i skärgården och kustvattnen och följer dessutom med och övervakar vadför farkoster rör sig i våra vatten.

Håkan Wickström (Bjärnå, 2022-03-30)

#210

Hitis sjöbevakare har hjälpt mig flera gånger vid olyckor. Jag äger en stuga på Biskopsö, Träskön,vilken jag vistas i ca 6 månader av året.

Monica Stjernberg (Grankulla, 2022-03-30)

#211

På Hitis-Rosala finns inga poliser. Dom kommer ej heller fast något allvarligt hänt. Vilket bevisats flera gånger. Däremot finns här sjöbevakarna som i stort sett har samma befogenhet som poliserna. Dom är fort på plats oberoende vad som hänt. Om sjöbevakarna försvinner från ön finns ingen snabb hjälp att få. Stationen står så centralt i skärgården som den ska göra och når snabbt ut till holmar längre ut om olyckan är framme. Pengar får inte vara viktigare än människors trygghet!

Jenny Karlsson (Rosala, 2022-03-30)

#214

Kyllä tarvitsemme Hiittisten merivartio aseman. Isäni oli siellä merivartiana ja uskon että olisi ollut sama mieltä asiasta.

Sinikka Kajander (Paimio , 2022-03-30)

#224

Håll platsen bemannad.

Guy Lindholm (Hyvinkää, 2022-03-30)

#229

Timo Peisa

Timo Peisa (Salo, 2022-03-30)

#233

Tässä maailmantilanteessa Hiittinen on säilytettävä.

Martti Ratia (Jyväskylä, 2022-03-30)

#238

Tillbringar somrarna i dessa knutar och tycker det är viktigt att det finns en sjöbevakningsstation på Hitis.

Charlotta Holm (Esbo, 2022-03-30)

#244

Vi har sett flera sommrar har det inträffat olyckor som krävt hjälp av sjöbevakningen. I och med situationen i världen i vår nära gräns. Borde alla inse att vi behöver säkerställa vår gräns inte försvaga den. Uppskjut beslutet on nedstängning och återkom om saken om 5 år.

Raumala Carina (Dragsfjärd , 2022-03-30)

#247

Vårt deltidsboende är bara några sjömil ifrån hitis sjöbevakningsstation

Marianne Thun-ericsson (Ekenäs, 2022-03-30)

#250

Avstånden blir för långa om den stängs

Johan Nybergh (Helsingfors, 2022-03-30)

#257

Stationen behövs och har sin funktion ut i Hitis.

Johan Holmberg (Sjundeå , 2022-03-30)

#259

Detta är en livsviktigt jobbplats som måste finnas.

Nicole Backman (Kasnäs, 2022-03-30)

#260

Jag bor här.

Henry Engblom (Biskopsö, 2022-03-30)

#261

Nuvarande placering är optimal!

Björn Jernström (Pargas, 2022-03-30)

#263

Avstånden i skärgården långa, båttrafiken har ökat, vi vill ha en levande och trygg skärgård

Erica Adlercreutz (Helsingfors, 2022-03-30)

#267

Sjöbevakningsstationen är mycket viktig för både lokalbefolkningens och sommargästernas trygghet.

Gustav Adöercreutz (Helsingfors, 2022-03-30)

#275

Hitis sjöbevskning behövs för att den ger trygghet .

Karl-Johan Laine (Rosala, 2022-03-30)

#282

Lisää turvallisuutta merialueilla.

Arja Mastonen (Espoo, 2022-03-30)

#287

Hitis sjöbevakningsstation ligger optimalt belägen vid ett av de mest trafikerade faren i skärgårdshavet samt har möjlighet att snabbt komma ut i yttre skärgården. Området har även en massa sommarstugor som till stor del är beroende av stationen för sjuktransporter och allmän säkerhet. Stationen har även en central roll i att upprätthålla livskraften på Rosal/Hitis

Marcus Blom (Esbo, 2022-03-30)

#291

Den behövs

Björn Sandvall (Hangö , 2022-03-30)

#293

För att stationen behövs!

Gun Karell (Kyrkslätt, 2022-03-30)

#301

Stuga i hitisskärgård

Sussi Björkqvist (Mariehamn, 2022-03-30)

#321

Behövs på kimitoön en station

Dennis Salonen (Dalsbruk, 2022-03-30)

#324

Den är jätte viktigt

Roger Thomander (Kimito, 2022-03-30)

#331

Vi behöver trygghet i Hitis.

Christofer Nybergh (Esbo, 2022-03-30)

#333

Pysyvä merivartioasema Hiittisissä on osa elävän saariston perusinfrastuktuuria, johon sekä paikalliset että kesäasukkaat tukeutuvat ja luottavat.

Risto Rossi (Grankulla , 2022-03-30)

#335

Hiittisten merivartioasema on tärkeä turvallisuustekijä alueella

Jyrki Antinkari (Helsinki, 2022-03-30)

#339

Jag har stuga vid hitis

Vanessa Blom (Esbo, 2022-03-30)

#344

Hitis Sjöbevaknings station behövs

Rita Laine (Rosala , 2022-03-30)

#350

Stationen behövs där den är.

Ulf Forsman (Åbo , 2022-03-30)

#360

Jag har hus och båtar på Hitis

Christer Wiberg (Huddinge, 2022-03-30)

#372

Ehdottoman tärkeä merivartioasema alueen turvallisuuden kannalta! Tämä tarvitaan ehdottomasti!

Jussi Hietaluoma (Espoo , 2022-03-30)

#375

Jag är född på orten och tillbringar fritiden på Rosala. En trygghet med Sjöbevakningsstationen nära.

Jenni Lejonmark-Johansson (Raseborg och Rosala, 2022-03-30)

#383

För att vi fick hjälp snabbt på Skallerfjärden hösten 1990, bogserades och fick övernatta på stationen

Petri Nissinen (Helsingfors, 2022-03-30)

#385

Jag anser att det är viktigt att sjöbevakningen finns på Hitis.

Mimi Wallenius (Kimito, 2022-03-30)

#388

Jag har sommarstuga i Rosala och ser att sjöbevakningen i Hitis har en väldigt viktig roll för denna del av skärgården.

Maria Engblom (S:t Karins , 2022-03-30)

#389

Hiittisten asema tärkeä säilyttää juuri sijaintinsa johdosta.

Lotta Tahkokallio (Espoo, 2022-03-30)

#392

Jag önskar att Sjöbevakningen hålls kvar med närvaro i Hitis skärgård, dvs att de är placerade där.

Åsa Rosenberg (Nagu , 2022-03-30)

#395

Dom behövs för yttre skärgården på det viset som ni beskrivit i er text. Dom har en stor samhällsnytta på alla sätt och på så vis garanterar en trygghet med transporter och övervakning.

Solveig Gustafsson (Mariehamn, 2022-03-30)

#400

Saaristossa elintärkeä.

Eemil Antinkari (Vantaa, 2022-03-30)