Stäng inte Beroendemottagningen för kvinnor!

Kommentarer

#3

Detta är inte ok någonstans

Josefin Wahlqvist (Göteborg , )

#6

Det är viktigt för kvinnor

Irma Simonsdotter (Partille, )

#9

Att det är väldigt viktigt att mottagningen finns kvar!

Annika Svensson (Ystad , )

#20

Att jag är en kvinna som själv har varit som levt i misären. Och jag brinner för kvinnor i utsatthet genom vår förening utanskyddsnät

Birgitta Johnsson (Stockholm, )

#28

Beroendemottagningen Kvinnor är livsviktig!

Therese Hammarstrand (Göteborg, )

#30

Minska inte möjligheterna för de som redan har få

Ulrika Hammarlund (Malmö, )

#32

Jag är kvinna och jag är beroende

Tina Lundén (Mölndal, )

#34

Skandal hur kvinnor systematiskt är underprioriterade, rättslösa och utan skyddsnät

Susanne Levin (Malmö, )

#35

Det vore vansinnigt att stänga något som så väl behövs 🤬 Förstår inte detta beslutet då mitt arbete går ut på att hjälpa personer tillbaka till livet🙏🙏🙏❤️❤️

Ingela Almqvist (Göteborg , )

#45

Stängs beroendemotagningen kommer flera kvinnor bli utsatt för våld !

Thomas Pettersson (Eskilstuna , )

#54

Det är helt idiotiskt och omoraliskt att det ska läggas ner.

Natalie Mars (Göteborg, )

#55

Mycket viktig verksamhet

Carlsson Michael (Göteborg , )

#57

Jag tycker det är totalt vansinne att stänga ner en sådan viktig samhällsfunktion, och låta människor lida i onödan. Det har ju fungerat...

Risto Kolehmainen (Göteborg, )

#58

Pågrund av att det är super viktigt att ha kvar mottagningen för oss kvinnor!

Elin Eriksson (Göteborg, )

#77

Har själv sett på nära håll hur Beroende mottagningen Team kvinnor arbetar , dom gör ett fantastiskt arbete . Detta behövs i Göteborg!

Christina Håkansson (Floda , )

#79

Den behövs för de utsatta

Jörgen Vedlund (Alingsås , )

#82

Det är en verksamhet som behövs och som stöder och hjälper kvinnor i en utsatt situation.

Mia Zander (Göteborg , )

#96

För jag tycker det är viktigt de finns möjlighet för kvinnor att ändra sitt liv för beroendet ser olika ut beroende på vilket kön hen har. Därför behövs de kvinnokliniker som är specialiserade på kvinnan och för kvinnor. Även om du varit i en våldsam relation vilket dem flesta missbrukande kvinnor har är kvinnlig gemenskap viktig för fortsätta tillfriskna. Så att stänga är fel däremot att hålla öppet eller öppna flera mottagningar för kvinnor är rätt!!

Vivian Nidsjö (Helsingborg , )

#123

Jag skriver min underskrift pga att det är viktigt att Beroendemottagningen för kvinnor får vara kvar.

Katja Grönman (Stockholm , )

#125

Jag tycker att det istället för att stängas ner bör läggas mer insatser och specialiserad vård och hjälp för just kvinnor med beroendeproblematik. Då inte enbart hjälp med beroendet, utan en helhetssyn för att nå långvarigt resultat. Jag tycker att utbudet av stöd för målgruppen är knapert som det är, vilket jag vet från egen erfarenhet, även om jag kommer från en av storstäderna. Skamligt att de som bestämmer inte kan se sambandet och våga ta tag i problemet utan bara väljer att hjälpa andra målgrupper som kanske är lättare att stödja eller ser bättre ut rent byråkratiskt.

Helena Ricci (Malml, )

#143

Orimlig nedskärning

Abrahamsson Andreas (Göteborg, )

#158

Jag har arbetat med kvinnor i missbruk under många år och ser hur stort behovet är av specialiserade insatser för kvinnor. Kvinnor i missbruk behöver vård- och stödmiljöer utan män för att kunna skapa trygghet och tillfrisknande. Kvinnor i missbruk undviker ofta vårdinstanser med män av rädsla att träffa på personer som utsatt dem för övergrepp eller personer som t ex vill få tillbaka dem i prostitution. Vi behöver vårdinstanser för missbruk som är specialiserade på kvinnors behov.

Ylva Gellerstedt (Göteborg, )

#173

Sluta skära ner på de som behöver hjälp och stöd, kvinnor som missbrukar har ingen annan hjälp att få, kompetensen behövs och det är enda platsen de får ett värdigt bemötande. Socialtjänsten ger ingen hjälp för kvinnor med beroende och missbruk, allt för få kvinnor erbjuds och får plats på behandlingshem.

Susanne Axelsson (Göteborg, )

#186

Inga fler dödsfall i polisens fylleceller, tack! Människor som är beroende behöver vård och stöd, på kort och lång sikt.
Anna Jacobsson,
Distriktsordförande i "KF Länken Älvsborg" och aktiv styrelsemedlem i "Brukarrådet för missbruksfrågor i VGR".

Anna Jacobsson (Trollhättan , )

#199

För det ska vara en självklarhet att det ska finnas vård och stöd

Anne-lie Hööglund (Norsborg , )