Bevara Falkenbergskusten

Kommentarer

#1

att få bygga i reservatet är fel

pia dahlbom (trelleborg, 2021-09-24)

#5

Det är galenskap att inte bevara kusten som den är.

Maja Dahlbom (Malmö, 2021-09-25)

#8

Viktigt att bevara vår vackra kustlinje

Lena Gustavsson (Falkenberg, 2021-09-27)

#9

Falkenbergs kommun sviker sina egna uppsatta mål av någon ”konstig” anledning.

Anna-Lena Centerhed (Falkenverg, 2021-09-27)

#10

Bevara strandskyddet och bygg inga jättekolosser nära stranden bara för man har råd.

Helena Kvint (Halmstad , 2021-09-27)

#12

Vill verkligen att den fina kusten ska bevars och att man värnar om våra fantastiska naturreservat med den miljö som finns där och de kulturhistoriska värdena.

Christina Lönnsjö (Falkenberg, 2021-09-27)

#15

Det är oerhört viktigt att vårt kulturarv på Hrimsholmen bevaras. Finns få så genuina områden kvar.

Carl Lönnsjö (Falkenberg , 2021-09-27)

#17

Med ett fritidsboende i närheten värnar jag om kulturlandskapet vid kusten på Grimsholmen. Det utnyttjas både av närboende och av turister från flera länder.

Thure Björck (Bagarmossen, 2021-09-27)

#18

Jag tycker att läget på tomten på Grimsholmen förpliktigar till att bygga på ett sätt som passar på den halländska kusten. Kanske renovera de byggnader som finns och behålla utseendet.

Lena Murvall (Nacka, 2021-09-27)

#20

Grimsholmens naturreservat är ett unikt område som behöver skyddas mot allt större byggnader vars arkitektur inte alls passar till området.

Andrea Giessmann (Hamburg, 2021-09-27)

#23

Ett politiskt beslut som kör över expertis, remissinstanser och närboende. En total nonchalans för allmänna intressen som reser många frågor om vad som ligger bakom.

Per Axéll (Falkenberg, 2021-09-27)

#26

Jag har bott det mesta av mitt ungdoms- och vuxna liv i Falkenberg och har barn och barnbarn där. Vår vackra kust med sin typiska natur och bebyggelse måste bevaras!! Inte exploateras och bebyggas med byggnader som strider mot kommunens grundläggande intentioner om ett bevarande av kulturarvet och naturvärden.

Ann-Christin Möller (Sala, 2021-09-27)

#29

Som sommarboende och med mina rötter i Halland tycker jag att det är viktigt att bevara naturen nära havet.
Också viktigt att alla får möjlighet att vistas i dessa fina orörda naturområden.

Elisabeth Johansson (Värnamo, 2021-09-28)

#30

Jag har spenderat stora delar av mitt liv på Grimsholmen och har fina minnen från gården som nu ska rivas. Där köpte vi ägg i många år.
Det underbara och unika med Hallands landskap och långa röda gårdar måste bevaras! Det är unikt, vilket märks på de strömmar av besökare som blir allt fler år för år till Grimsholmen.
Var rädda om vårt arv!!!

Louise Melander (Grimsholmen, Falkenberg , 2021-09-28)

#32

Vi skriver under för att den här byggnationen passar helt enkelt inte in i direkt anslutning till naturreservatet och vi tycker att det är förvånande att Västkuststiftelsen vars syfte är att för ”kommande generationer bevara för friluftslivet värdefulla strand- och strövområden…” Är det ett styrelsebeslut eller är det ett VD beslut? I styrelsen för Västkuststiftelsen sitter politiker och man kunde ju hoppats att någon såg mer till naturen än till sina partikamrater i bygglovsnämnden.

Birgit och Rolf Rosengren (Värnamo, 2021-09-28)

#34

Falkenbergskusten och allemansrätten måste skyddas och Bygglovsnämnden borde avsättas.

Karolina Svensson (Falkenberg, 2021-09-28)

#48

Jag skriver under därför att jag är intresserad av bevarandet av byggnadshistoria. Bevara de karakteristiska, låga husen och gårdarna, som finns kvar, och som är typiska för det halländska kustlandskapet.
Grimsholmen/Bobergs udde naturreservat är min absoluta favorit när det gäller vandring och utflykt. Dit tar jag alltid med mig vänner och gäster.
Jag ser att en byggnation, av den planerade storleken, skulle förstöra och inkräkta enormt på det säregna och unika landskapet, som är Grimsholmen.

Eva Rynefors (Falkenberg , 2021-10-01)

#52

En känslig kust förlorar sin skönhet och atmosfär för alltid, om byggnation av storskaliga byggen tillåts. Kanske dags för mänskligheten ta ett steg tillbaka…

Eva Svensson (Falkenberg, 2021-10-01)

#54

Vi kan inte och bör inte ersätta kärnkraftverken med vindkraftverk dessutom ska vi värna om den fria horisonten.

Erik Johansson (Falkenberg , 2021-10-01)

#56

Jag skriver under som medmänniska och som företrädare för partiet Common Sense in Sweden tillhörande vänsterblocket (www.csinsweden.se).

Kim Alfredsson (Vänersborg, 2021-10-02)

#58

Den lilla natur vi har kvar längs kusten är otroligt viktig att värna om. Många hotade arter kommer att försvinna för evigt om vi fortsätter bygga för kustnära.

Niklas Torstensson (Falkenberg , 2021-10-03)

#62

Hallands kust är en landskap som måste bevaras som naturligt som möjligt. Att bygga nytt i samma storlek och stil som finns är okej, men jätte villorna i betong och glas passar inte.

Veronika Beyer (Falkenberg , 2021-10-04)

#66

Värnar om området..

Kristoffer Byreus (Sthlm, 2021-10-04)

#72

Jag vid många tillfällen besökt/ bott/ badat vid det vackra Grimsholmen. Denna orörda natursköna miljö, med sin vackra vy mot havet.

Elenor Klarström (Alingsås, 2021-10-04)

#75

Se Kulturmiljöplanen och översiktsplanen där står klart och tydlig vad som ska gälla. Vi måste bevara vår fina kust och inte låta privata intressen ta över.

Inger Svensson (Vinberg, 2021-10-04)

#77

Jag instämmer helt med namninsamlingens syfte. Bevara kustområdet och godkänn inga störande byggnationer. Kommunen måste följa de beslut om varsamhet som tidigare fattats.

Göran Hägnemark (Stockholm/Falkenberg, 2021-10-04)

#87

Förstör inte kusten med ett stort betonghus

Gunilla Thåström (Halmstad, 2021-10-04)

#88

Jag håller med författarna av texten.

Emma Lindkvist (Falkenberg, 2021-10-04)

#91

Snälla. Låt alla medborgare få fortsätta att njuta av kuststräckan. Vem har rätt att utestänga alla från den unika utsikten?
Vems ärenden går kommunen i detta fall? Vill man verkligen gynna personer som saknar helt respekt för miljön och platsens historia? Sorgligt.

Ann-Margret Eckerström (Värnamo , 2021-10-04)

#92

Ett stort betonghus stämmer inte in i kustlandskapet. Den gamla lanskapsidyllen bör bevaras för framtiden. Bygg gärna nytt men gör det i den gamla stilen.

Doris Bernhard Nilsson (Boberg, 2021-10-04)

#94

Vi skall bevara denna fina kust , betong bunker hör till försvaret

Rolf Nilsson (Falkenberg , 2021-10-04)

#100

Älskar kusten, och denna är till för alla och en underbar natur med vyer - dessa bör behållas och skyddas men inte med plåt betong och glas

Camilla Thomaeus (Falkenberg, 2021-10-04)

#101

Jag tycker det är av yttersta vikt att bevara vår vackra kust samt äldre kulturmiljö.

Christina Olsson (Slöinge, 2021-10-04)

#103

Jag har gått på dessa stigar i över femtio år och njutit av den orörda gamla landskapsbilden. Ett stort schabrak till hus här känns bara helt fel. Det är mitt i ett nsturskyddsområde. Hur tänker Falkenbergs kommun?

Susanne Gyllhamn (Tumba, 2021-10-04)

#104

Jag vill värna om vår (hittills) fina strandlinje. Byt ut nämnden!

Carina Johnsson (Falkenberg , 2021-10-04)

#110

Förståndet verkar ha lämnat kommunen vid beviljandet av bygglovet på Grimsholmen.

Hans Yngve (Falkenberg , 2021-10-04)

#111

Bevara detta fina landskap

Sigbritt Thorsson (Falkenberg , 2021-10-04)

#118

Jag vill värna om det gamla och bevara för framtiden inte förstöra bara för att man har mycket pengar. Lika regler för alla och sluta riva allt gammalt!

Marie-Louise Revenhäll (Falkenberg , 2021-10-04)

#121

Tycker verkligen denna gård ska bevaras

Christina Helgesson (Falkenberg , 2021-10-04)

#124

Jag vill bevara naturen och den gamla kulturen som finns i Grimsholmen. Vi måste vara rädda om den vackra miljön och inte bygga nytt som inte smälter in i omgivningen! Tänk på vår nästa generation och gör RÄTT!!!!!

Kerstin Karlström (Göteborg , 2021-10-04)

#134

Kusten och landet ska vara tillgängligt för alla och inte bara för de med mest pengar.

Dennis Edlund (Falkenberg , 2021-10-05)

#137

Det är helt galet att bygga längst med kuststräcka! Vi bör värna den unika naturen, allemansrätten och den historia som ligger över området. Falkenberg förstörs genom dessa galna bygglov och byggplaner!

Emelie Danforsen (Falkenberg , 2021-10-05)

#145

För att jag tycker det är för jävligt att man kan köpa sig förbi tidigare beslut. Aldrig sett något mer korrumperat, inkompetent än Falkenbergs handläggare i denna och liknande frågor.

Anders Frobin (Torup, 2021-10-05)

#147

Moderna, stora fula hus inte hör hemma i denna miljö. Jag vill bevara Grimsholmens estetiska miljö.

Pia Hilmersson (Trollhättan , 2021-10-05)

#150

Jag önskar bevara grimsholmen som det är.

Karin Svensson (Värnamo, 2021-10-05)

#151

Har tillbringat somrarna i familjens sommarhus på Grimsholmen i större delen av mitt liv. Det är en sorg att se hur våld förs på det vackra och historiska landskapet genom tvivelaktiga bygglov och undantag från riktlinjer och bestämmelser. Sådana beslut, som får så irreversibla konsekvenser, får inte tas lättvindigt!!

Lena Lindman (Ulricehamn, 2021-10-05)

#153

Bevara vår historia!! Det går aldrig att ångra ett sådant beslut!

Malin Lind (Långås, 2021-10-05)

#156

De föreslagna nya byggnaderna inte passar in i naturreservatet och till de andra hus som finns i omgivningen.

Magnus Hugardt (Uppsala , 2021-10-05)

#157

Havsbaserad vindkraft är inte bra för djur och natur.

Inger Johansson (Falkenberg, 2021-10-05)

#164

Frivilligt

Eva-Karin Bengtsson (Falkenberg , 2021-10-05)

#168

Har vuxit upp i Falkenberg. Varje gång jag kommer hem nuförtiden så har staden och landskapet blivit lite fulare pga ny tobdöv arkitektur. Bevara det Falkenberg har. Det som är unikt.

Johanna Meijer (Köpenhamn, 2021-10-05)

#176

Som liten flicka åkte vi alltid till våran stuga varje helg från Göteborg som låg nära Grimsholmen. Vi cyklade alltid ner dit för att bada. Såg alltid huset och den tillhör Grimsholmen då den alltid var där när man cykla förbi.

Anna Hellenäs (Göteborg , 2021-10-05)

#179

Detta blir ju helt fel

Bengt Wallman (Karlskrona , 2021-10-05)

#184

Bevara kulturintressen låt bebyggelsen smälta in i naturen

Anne-Mie Oscarsson (Falkenberg, 2021-10-05)

#190

Bevara kusten stränderna där alla människor har tillgång till det vackra istället bygga sönder vissa sträcker.Då är det försent.👍🌞🌊🌊⛵🐝

Anne Bäckström Olsson. (Falkenberg., 2021-10-05)

#191

Bevara Falkenbergs kusten ❤

Helena Palm (Stockholm , 2021-10-05)

#195

Det är för jäkligt att bara riva och lämna över till riklingarns😡

Anne-Louise Carlsson (Falkenberg , 2021-10-06)

#200

Om huset riv och byggs nytt skall det följa riktlinjerna i kustnära bebyggelse som Falkenbergskommun skriver i sina riktlinjer.
Har stuga i området och vandra en del i naturreservatet. Kommer inte bli det samma att se in i en betong klump.

Patrik Bellö (Reftele, 2021-10-06)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...