Rädda Parken på Rodergatan/Flygplansgatan

Kommentarer

#8

På förekommen anledning

Christian Enbom (Västerås, 2021-06-16)

#11

Angående planer på förskola vid parken vid Flygplansgatan så säger jag definitiv stopp och nej till dessa planer pga följande.

1) Det är våra barns lekpark som bor i området. På asfaltsplan spelas det utebandy på av äldre/ yngre ungdomar. Det är en naturlig plats för barn och vuxna att umgås på.

2) Trafiksituationen är redan överbelastad på Flygplansgatan / Vinggatan morgon och kväll då föräldrar lämnar och hämtar barn vid Hamreskolan, Flygplansgatan används som genomfartsgata till Björnövägen.
Med ytterligare belastning från motsatt håll blir trafiken än värre än den är idag.
Vinggatan är i princip enfilsgata då bilar är parkerade längs hela en sidan.
Med Vinggatan som infart till planerad förskola kommer det bli kaotiskt varje morgon och eftermiddag. Stressade föräldrar från två håll....
Stor risk för olyckor. Bil/bil, bil/cyckel, bil / gående, gående/cykel.

3) Flygplansgatan används naturligt av barnen i Hamreskolan och Viksängsskolan då de växlar mellan skolorna, Flygplansgatan är en naturlig cykelväg för barnen från morgon till kväll.
Trafiken på gatan skulle redan idag behöva begränsas för barnens säkerhet i respektive skola.

Jag säger NEJ till förskolan pga ökad trafikbelastning och att områdets barn behöver lekplatsen för sin utveckling.

Mvh Tony Freij
Flygplansgatan 14

Tony Freij (Västerås, 2021-06-16)

#13

Att ta sig in och ut i området med bil är svårt redan dag då båda infarter till området är i stort sett är enkelfiliga, med ännu mera trafik till och från tilltänkt förskola blir det rentav farligt, många barn tar sig dagligen mellan hamreskolan och ekbergaskolan längs flygplansgatan och mera trafik är det sista de behöver. Dessutom används park och tennisbanan dagligen av barn och boende i området.

Henrik Selander (Västerås, 2021-06-16)

#15

Det är en högst olämplig plats att ha förskola på, platsen är en oas i området används av de boende i området samt att trafiksituationen kommer bli ohållbar för boende och barn i området m.m

Thomas Eriksson (Västerås, 2021-06-16)

#16

Vi vill behålla parken!!

Erica Selander (Västerås, 2021-06-16)

#17

Jag vill inte ha någon byggnation av förskola i parken. Parken är till för rekreation, lek och aktiviteter. Parken utgör ett nav för området och de boendeplatser ska så förbli.

Johan Helander (Västerås , 2021-06-16)

#19

Jag anser att det är helt verklighetsfrämmande att lägga en förskola mitt inne i ett redan, av inkommande trafik, belastat småhusområde.
Därtill planera att uppföra den på en plats som behövs & nyttjas året runt av boende & passerande.

Stefan Björkström (Västerås, 2021-06-16)

#20

Klart att barnen som bor i området ska ha någon stans att ha sina aktiviteter, så som att åka skridskor.

Tobias Boldrup (Västerås , 2021-06-16)

#28

Bevara den välbesökta och uppskattade parken.

Anneli Englöf (Västerås, 2021-06-16)

#33

Traffiksituationen på Flygplansgatan pga hämtning/lämning vid Hamreskolan är redan ett orosmoment för de barn som rör sig till/från skola eller mellan Ekberga och Hamreskolan för slöjd. Vid ansökan till skola tas "trafiksäker sträcka" med i relativa närhetsprincipen. Jag hoppas kommunen även tar "trafiksäker sträcka" med i beslutet att placera en förskola på Flygplansgatan och i och med detta gör en noggrann utredning. En förskola med 72 barn genererar minst 30-40 ytterligare bilar som 2ggr per dag, vanligtvis samma tider morgon och em, ska passera Flygplansgatan och därmed ytterligare en risk för de barn som rör sig i området. Dessutom kan det antas att traffiken nu kommer gå i både riktningarna på Flygplansgatan och även ökad traffik i båda riktningarna vid Hamreskolan vilket i sig kommer öka riskerna för olyckor ytterligare.

Maria Eklund (Västerås, 2021-06-16)

#38

Det här är en väldigt olämplig plats för en förskola. Trafiksituationen kommer att bli högst osäker för våra barn som cyklar och går till skolan. Platsen för den används dessutom både sommartid och vintertid av våra barn.

Linda Eriksson (Västerås, 2021-06-16)

#39

Det inte lämpligt att placera en förskola mitt i ett villa område. Framför allt pga kraftigt ökad biltrafik som blir en följd. Sen är Flygplansgatan som fungerar som en cykelväg vid tänkt placering redan idag en mycket trafikerad cykel-, och gångväg av både barn och vuxna till och från skola och jobb. Flygplansgatan övergår till cykelväg vid tunneln in mot staden..Alltså en genomfart för många. Kan inte vara lämpligt eller säkert att öka på bil trafiken då. Även att korsningen Vinggatan/föygplansgatan r svår då både gångtrafikanter inte har ett fungerande övergångsställe. Samt att cyklister kommer i hög fart... Är också orolig för de stora vackra träden som finns i vår fina park. Vad händer med de? Vår fina lekpark och samlingsyta försvinner för oss boende här..// Mvh Ann-Sofie Lidman boende på Rodergatan 1. .

Ann-Sofie Lidman (Västerås, 2021-06-16)

#41

Trafiksäkerhet samt möjlighet till parklek för alla barn och vuxna

Marcus Jakobsson (VÄSTERÅS, 2021-06-16)

#50

Ej förstöra tennisbanan och parken.

Nils Claeson (Västerås, 2021-06-16)

#51

Helt fel plats att bygga ett dagis,
När det är så trångt som det är redan nu med bilar o trånga infarter o vägar.

Bengt Enbom (Västerås, 2021-06-16)

#56

Det vore vansinne att bygga en förskola på denna plats. Trafiksituationen är redan katastrofal och med tanke på hur överfull skolan är behövs alla grönytor i området för att avlasta den numera obefintliga skolgården.

Matilda Bölling (Västerås, 2021-06-16)

#57

Bevara området för de som använder ytan samt för att behålla den trafikmiljön vi har idag.

Christina Kantola (Västerås , 2021-06-16)

#59

Trafiken är redan ett kaos vissa tider på dygnet. Flygplansgatan och Berghamravägen är ett trafikkaos på morgontimmarna, då dessutom många barn cyklar eller går själva till Hamreskolan. Att dra in ytterligare trafik på villagatorna vore idiotiskt, analysera konsekvenserna innan ni smyger igång nått som vi närboende inte ens fått vetskap om.

Lennart Lundberg (Västerås , 2021-06-16)

#60

Jag skriver på då jag anser att det inte är väl genomtänkt, trafiken kommer öka på gatorna runt omkring vilket det inte är gjorda för, bygglov ska det tas hänsyn till även om kommunen inte har planerat bra. Tänk först, gör rätt sen!

Malin From (Västerås , 2021-06-16)

#61

Vore oklokt av Västerås stad att dels öka trafikbelastningen på Vinggatan, Flygplansgatan och Berghamravägen, dels belasta det nuvarande bristfälliga vatten &avloppsnätet med ytterligare flöden, dels förstöra en befintlig yta för rekreation och lek. Tänk om och planera för en annan plats!

Bengt Eriksson (Västerås , 2021-06-16)

#62

Trafiksituationen blir ohållbar särskilt med tanke på att många barn använder Flygplansgatan för transport till Ekberga-och Viksängsskolan. Trafikmiljön blir otrygg .

Gunvor Sundell (Västerås, 2021-06-16)

#63

Jag vill ha den fina miljön kvar.Trafiken kommer att bli ett problem för grannarna.Se på Berghamravägen.

Sture Sundell (Västerås, 2021-06-16)

#65

Hur tänkte man här … trafiksituationen på Flygplansgatan är redan idag väldigt väldigt ansträngd och det är mer eller mindre bara en tidsfråga innan något barn blir påkört när de cyklar mellan Hamre- Ekberga- och Viksängs-skolan. Lägger vi därtill situationen på Vingatatan som är mer eller mindre enkelriktad idag så är det helt oförståeligt hur man ens kan komma på tanken att vilja släppa på mera bilar in i området.

Parken & tennisbanan används flitigt av flera i området men även sportklubbar. Staden har eftersatt underhållet i flera år trotts påtalanden och e-motioner. Den utgör en viktigt samlingsplats så väl för barn, vuxna och husdjur och vore extremt olyckligt att den ej skulle få vara kvar.

Håller tummarna för att man tänker om i frågan då allt annat vore otänkbart.

Rickard Lindfors (Västerås, 2021-06-16)

#70

Jag vill bevara parken som jag ofta besöker med mina barnbarn, vet ingen annan park som har sådan rofylld och vacker miljö. Den gamla tennisplanen använder vi, och många andra, till att träna barn och barnbarn i cykling och brädåkning I en trygg bilfri miljö.

Peter Morsing (Avesta, 2021-06-16)

#83

Min 5 åriga dotter och hennes kompisar bor precis utanför tennisplanen där ny förskola planeras. De leker i parken och på tennisbanan.
Min största oro är redan idag de bilar med föräldrar som passerar Flygplansgatan morgon och eftermiddag för att lämna/ hämta sina barn från Hamreskolan, ofta stressade till sina jobb, läsandes mail i telefonen och i en hastighet en bra bit över 30 km i timmen. Fler bilar längs Flygplansgatan för hämtning och lämning är därför direkt olämpligt. Jag funderar om det finns någon förälder i Västerås som skulle tycka annorlunda och istället förespråka en ännu mer otrygg trafikmiljö där de egna barnen leker och rör sig? #Flygplansgaran 8

Anders Birgersson (Västerås, 2021-06-16)

#85

Trafiksituationen är redan idag kaotisk med föräldrar som lämnar på Hamreskolan. Nu kommer det bli ännu värre.

Ronny Pettersson (Västerås, 2021-06-16)

#86

Området är inte anpassat för den biltrafik detta kommer att skapa. Måste finnas bättre ställe att anlägga en sådan verksamhet på.

Mikael Nordmark (Västerås, 2021-06-16)

#89

Bevarande grönområden

Roger Westling (Västerås, 2021-06-16)

#92

Slippa ytterligare trafik på Flygplansgatan. Idag kör föräldrar stressade sina barn till Hamreskolan, vill inte ha ännu fler bilar på gatan! Vill även att området ska bevaras som det är, en plats för barn att leka.

Maria Hedman (Västerås , 2021-06-16)

#93

Trafiksituationen på Flygplansgatan är redan idag osäker för alla de barn som cyklar och går där på väg till eller från skolor och aktiviteter. Det dinns bara trottoar på ena sidan av gatan och den är redan idag för smal och övervuxen under delar av året. Liksom trottoaren på intilliggande Vinggatan.
Det kommer att bli ohållbart med bilar till ytterligare 80 barn, redan idag har man hjärtat i halsgropen när ens barn behöver använda Flygplansgatan.

Vamilla Höggblom (Västerås , 2021-06-16)

#95

Det är redan mycket trafik i området, både cyklar och bilar. Är redan kaos på morgonen när alla ska lämna sina barn på Hamreskolan. Har närapå blivit överkörd ibland. Min pappa som bor på Flygplansgatan kan knappt parkera på sin uppfart när folk stressade kör förbi på morgonen och eftermiddagen. Vi har även haft stök med de elever som går på slöjd och passerar Rodergatan/ Flygplansgatan, kan inte ha hundarna ute i trädgården utan uppsikt längre med risk att de får stenar kastade på sig. Vi är även många som använder området där man nu tänker ställa barackerna. Så tråkigt att kommunen inte ser till att klippa gräsmattorna och sköta grönområderna så att vi kan använda dessa mer istället för att trycka in baracker där! Ännu mer trafik i vårt lilla område vore katastrof och ännu mer osäkert för våra barn i området om trafiken ska öka ännu mer när det redan idag känns osäkert... Finns ju fotbollsplanen på Ekberga där det aldrig är någon människa, där går det dessutom att både fixa parkering och infart som inte behöver gå igenom ett villaområde med trånga små gator. Känns som om detta är riktigt ogenomtänkt projekt!!!!!

Eva Molin (Västerås , 2021-06-16)

#98

Det redan är kaos i detta område med bilar och liknande så det behövs inte fler

Daniella Nella Karlström (Västerås, 2021-06-16)

#99

Jag bor på Flygplansgatan och upplever redan idag att trafiksituationen på gatan är ohållbar. Det är många barn och unga som går och cyklar till skolan på morgnar och eftermiddagar samtidigt som många vårdnadshavare åker med bil på gatan. På morgnar är det tidvis svårt att komma ut från grarageuppfarten pga förbipasserande bilar, cyklister och fotgängare.

Angelica Gunnarsson (Västerås , 2021-06-16)

#110

Jag vill att alla barn och boenden ska få ha kvar den fina parken. Trafiken på Flygplansgatan känns redan överbelastad.

Marika Johansson (Västerås , 2021-06-16)

#111

Det är helt absurt att bygga en förskola i vår lilla park! Det måste finnas större och mer lämpliga ytor.

Lisa Sjöstrand (Västerås, 2021-06-16)

#112

Mina barnbarn älskar den lekparken! Vi stannar alltid till där när jag hämtat dem från förskolan. Det är där alla barn och föräldrar i området samlas och lär känna varandra! Band knyts inför framtiden! Låt samlingspunkten få vara kvar, den är så viktig!!

Lena Svangren (Västerås , 2021-06-16)

#115

Jag skriver under för att värna om våra få grönområden samt ytor där barn och ungdomar kan leka

Per Larsson (Västerås , 2021-06-16)

#118

Trafiksituationen i ett trångt villaområde.
Att den enda lekplatsen i området försvinner och asfaltsplanen. Den utnyttjas väldigt mycket både sommar o vinter ( tennis, landhockey o skridskoåkning bla.)

Tina Nordmark (Västerås , 2021-06-16)

#124

Att bebygga en uppskattad "park" är vansinne. Dessutom är trafiksituationen i området redan idag ansträngd pga trafik till och från Hamreskolan.

Per Kunkell (Västerås , 2021-06-16)

#125

Är boende på Flygplansgatan och det är redan idag för mycket trafik på gatan av föräldrar och sopbilar som kör alldeles för fort från att ha lämnat och hämtat på Hamre skola. Flera husdjur har blivit överkörda på gatan och skulle trafiksituationen öka är det bara en tidsfråga innan barn kommer komma till skada. Det måste finnas bättre alternativ till förskoleplatser närmre Lillhamra och Öster Mälarstrand där det uppenbarligen saknas förskolor.

Karolina Kunkell (Västerås, 2021-06-16)

#133

Barn behöver plats

Birgitta Kerstis (Västerås , 2021-06-17)

#134

Det kommer att påverka trafiksituationen som redan är kris och kaos runt området och skolan idag. Parken behövs till allmänheten.

Gill Oscarsson (Västerås, 2021-06-17)

#136

Jag vill behålla parken och minska den redan höga trafikbelastningen som är.

Mattias Sjöberg (Västerås, 2021-06-17)

#137

Jag vill ha en bra trafiksituation för mitt barnbarn.

Ann Ehrhardt (Norsborg, 2021-06-17)

#145

Trafiksituationen är redan idag ett stort problem i området och synnerhet på Flygplansgatan. En väg där förskoleklass-låg- och mellanstadiebarn går till och från bland annat Hamreskolan och till förskolorna i området, samt till och från slöjden på Ekbergaskolan/Hamreskolan. Att addera ytterligare trafik, är att skapa uppenbart fler risker.
Redan idag saknas en plan för att lösa det trafikkaos som redan idag utsätter våra barn för risker att skadas i trafiken.

Den som närvarat en morgon utanför Hamreskolan vet att barn och vuxna utsätts för stora risker i det skapade trafikkaos som finns där.
Stressade bilister som parkerar i alla riktningar, stressade bilister som kör iväg när deras barn är lämnat, boende i området som ilsket gasar förbi då det knappt går att passera utanför skolan, och där Flygplansgatan närmast upplevs som en flyktväg (och andra angränsande vägar ut ur området) för de bilar som nästlat sig ur kaoset utanför skolan. När kommer det ske en olycka?
Förslaget är absurt utifrån den aspekten. Noll-tolerans i trafiken är och borde vara varje tjänstemans plikt att målmedvetet arbeta utifrån. Ett bygge av den här sorten i området skulle definitivt förvärra en redan anmärkningsvärt, riskfylld trafiksituation.

Vidare är parken i området en välbesökt plats för såväl områdets förskolor, som privatpersoner, barn och vuxna. Platser som denna bör staden värna om, det skapar, fina möten, trivsel och goda kontakter bland människor. Det skapar trygga stadsdelar.
Det här planerna på byggnation är inte genomtänkt, det saknar förankring om situationen i området. Prata med oss om bor i närområdet om ni saknar erfarenhet.
Gör om, gör rätt.

Mia Björkström (Västerås , 2021-06-17)

#149

Vi behöver grönområden i vår så betongfyllda miljö!

Sara Sjöberg (Västerås , 2021-06-17)

#150

Trafiksituationen i området är ohållbar.

Bodil Mok (Västerås, 2021-06-17)

#151

Förstör inte detta fina område. Det bor så många barn där. De ska känna sig trygga där. Öka inte på trafiken.

Anne-Marie Strid (Västerås , 2021-06-17)

#155

Jag skriver under för jag vill inte ha mer trafik i området. Berghamravägen är redan överbelastad med trafik och detta förslag kommer försämra situationen på Berghamra.

Nicolas Persson (Västerås, 2021-06-17)

#161

Biltrafiken som redan är ett problem på gatan och i området kommer öka iom detta samt att min familj ofta är i parken, samt barnen med deras förskola.

Sandra Anderstig (Västerås, 2021-06-17)

#162

För att trafiksituationen på Flygplansgatan skulle bli ohållbar.

Pernilla Hällgren (Västerås , 2021-06-17)

#164

Det är för trångt för att få plats med en förskola på den platsen, dels pga en mycket pressad trafiksituation som skulle förvärras än mer och dels pga att utrymmet idag utnyttjas mycket av barn, förskolor och fritids i området eftersom skolgården/gård på förskolor är för liten.

Sandra Gullberg (Västerås, 2021-06-17)

#171

För mycket trafik redan på Flygplansgatan. Vem tar ansvar för att försämra säkerheten?

Anita Eriksson (Västerås , 2021-06-17)

#176

Jag skriver under pågrund av att platsen ska vara till för alla, det är inte en optimal plats för en förskola. Det kommer inte vara säkert, på grund av att det kommer ske för mycket trafik. Dessutom försvinner en park och en tennisplan som används dagligen av barn och ungdomar och alla i området. Det är en grön yta som ger liv i området och som ska fortsätta att vara det. Det finns andra mer centrala och bättre områden som skulle vara mer optimala för en förskola, men den platsen är inte på Berghamra(Flygplans/Rodergatan).

Olivia Stafford (Västerås , 2021-06-17)

#177

Jag skriver under pga redan trafikerade gator kommer påverkas ytterligare , ej hållbart. Dessutom är det en park som används av både boende och förskola/skola i området.
Måste finnas mer lämpliga ytor eller områden att sätta fler förskolor på i västerås.

Helena Ekholm (Västerås , 2021-06-17)

#178

Helt olämpligt placering av förskola!

Margit Lindblom (Västerås , 2021-06-17)

#190

Trafiken är tät redan i dag och det är inte många som håller hastighetsbegränsningen, så nån ytterligare trafik vill vi inte ha. Bevara lekparken.

Anders Höglander (Västerås, 2021-06-17)

#195

Att förstöra våra grönytor för att våra politiker inte kan planera i tid med att bygga förskolor och liknande är inte acceptabelt.

Pontus Kerstis (Västerås, 2021-06-18)

#198

Parker borde vara kvar!

Tobias Håkansson (Umeå, 2021-06-18)

#200

Vet beslutsfattare om den nuvarande trafiksituationen?

Mats Hekne (Västerås, 2021-06-18)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...