Rädda Hästefjorden, Frändeforsån, Dalbergså och Vänern - Stoppa NCC deponi i Näverdraget

Kommentarer

#1

Projektet är förenat med alldeles för stora risker för miljö och hälsa.

Martin Deréhn (Vänersborg, 2021-05-27)

#2

I ansökningshandlingarna är det oklart vad som kommer hamna i deponin.

Svante Eriksson (Vänersborg, 2021-05-27)

#3

Åtgärd som kan ge allvarliga konsekvenser på allt från djurliv till dricksvatten. Rena dårskapen!

Niklas Andersson (Trollhättan, 2021-05-30)

#9

Ge fan i Siviken och våran natur!

Björn Martinsson (Vänersborg, 2021-05-30)

#10

Jag bor vid stora hästefjorden och tar mitt dricksvatten från djupborrad brunn. Sedan jagar på mark vid näverdraget.

Henrik Johansson (Vänersborg, 2021-05-30)

#12

Sportfiskare! Och i nuläget så är redan sjöar och vattendrag tillräckligt drabbat!!!

Pontus Pettersson (Vänersborg , 2021-05-30)

#19

Jag har bott i Vänersborg och Frändefors innan jag flyttade till Lund och det var en underbar omgivning som inte borde få förstöras av ett stort bolag. Någon måste ta ansvar för de människor som bor där.

Yvonne Marberg (Lund, 2021-05-30)

#37

Tycker det är för jävligt

Liz Gunnarsson (Vargön , 2021-05-31)

#38

Vill inte ha någon avfallsanläggning i Näverdraget, usch!

Carita Jansson (Frändefors, 2021-05-31)

#43

Jag bor vid sjön Stora Hästefjorden

Holmlund Stig (Vänersborg , 2021-06-01)

#50

Jag skriver under på grund av att det vore en katastrof om miljögifter kommer ut i Vänern via Hästefjorden.Familjen har haft stuga vid Hästefjorden sedan 1952-2014

Marie Arenstrand (Vargön, 2021-06-01)

#55

Vill bevara det som det är

Patrick Wernersson (Brålanda , 2021-06-01)

#62

Jag skriver under på grund av att det är ett helt idiotiskt förslag som kommer ge konsekvenser på ekosystemet.

Anton Trygg (Vänersborg, 2021-06-01)

#69

...... stor skam för vår miljö....

Hillevi Källback (Frändefors , 2021-06-01)

#76

Jag bor vid Hästefjorden.

Ann-Katrin Hult (Frändefors , 2021-06-02)

#77

Upparbeta avfallet och sluta belasta naturen.

Olaf Rau (Stockholm , 2021-06-02)

#78

Förgifta inte VÅRA vatten.

Martina Walter (Frändefors , 2021-06-02)

#79

Miljön

Ulla Håkansson (Uddevalla, 2021-06-02)

#82

Miljövidrigt!

Petra Gren (Frändefors , 2021-06-02)

#85

Anlägg deponin utanför riksdagen!

Eva Schwarzvogel (Varberg, 2021-06-02)

#92

Jag skriver under som medmänniska och som företrädare för partiet Common Sense in Sweden tillhörande vänsterblocket (www.csinsweden.se).

Kim Alfredsson (Vänersborg, 2021-06-02)

#93

Tilltaget är synnerligen osunt o jag bor dessutom i området...

Eva Ason-Gillstedt (Frändefors, 2021-06-02)

#98

Sunt förnuft

Jörgen Larsson (Hörby , 2021-06-02)

#108

Jag vill att våran vackra natur ska få finnas kvar! Framtida generationer ska också kunna få njuta av den!

Veronica Östman (Väddö, 2021-06-03)

#109

Vi måste bevara bra levande vatten även om dom är små! Frändeforsån lever!

Anna Gustafsson (Frändefors, 2021-06-03)

#116

Det låter helt befängt! Profit får aldrig gå före hälsa och natur.

Uno Germsjö (Vänersborg , 2021-06-03)

#122

Det kommer att hamna gifter i sjöarna.

Jonad Derehn (Vänersborg, 2021-06-03)

#124

Det låter som ytterligare ett skräckexempel på hur vi tillåter storföretagen att fritt förstöra vår miljö.

Jan Dippe (Trollhättan , 2021-06-04)

#127

Som det låter så är risken stor att det kommer läcka och att dom ska återställa.. ja det har man hört för.

Jonny Back (Vänersborg , 2021-06-04)

#130

Människans otroliga dumhet och girighet.

Stefan Andersson (Vänersborg , 2021-06-04)

#132

Jag skriver under pga att miljön runt hästefjorden inte ska försämras mer

Alfred Jansson (Vänersborg , 2021-06-04)

#135

Vill ha friska vatten...

Stefan Larsson (Vänersborg , 2021-06-04)

#139

Vi vill ha en frisk o ren Hästefjord

Ingvar Hedberg (Frändefors , 2021-06-04)

#140

Jag lever och bor här. Fiskar och badar och vill under inga omständigheter få sjön förorenad!

Eva Hedberg (Frändefors, 2021-06-04)

#145

Jag blir rasande när myndigheter begår övergrepp på naturen,med stora skador som följd ! Gifter som sprids och påverkar både människor och djur ska vi ALDRIG acceptera !! Det är dags att att dra åt tumskruvarna , så att våra politiker lär sig att lyssna på folket!!!!!😡

Annelie Nyquist (Färgelanda, 2021-06-05)

#156

Vår fastighet är närmsta granne till den planerade deponin, och lakvattnet kommer att rinna via en bäck som går genom vår skog och över vår jordbruksmark, där det bedrivs ekologisk odling.

Solweig Pettersson (Vänersborg , 2021-06-06)

#157

Skriver under för jag tror att det finns stor risk för läckande lakvatten

Jan-Erik König (Vänersborg , 2021-06-06)

#169

Jag vill inte ha förorenat vatten. Fruktansvärt om det blir så.

Marita Johansson (Vänersborg, 2021-06-06)

#182

Dessa vatten är mycket viktiga att bevara

Roger Vistrand (Szigethalom , 2021-06-06)

#185

Min fastighet Kattholmen 1:26 gränsar till den planerade deponin, och allt lakvatten därifrån rinner via en bäck som går genom vår skog och över vår jordbruksmark där det bedrivs ekologisk odling.

Göran Johansson (Vänersborg , 2021-06-07)

#187

Miljörisker

Britt-Inger Gravander (Vänersborg, 2021-06-07)

#192

Jag håller med till fullo att detta kan förorenat våra vattendrag. Det ovan nämnda "diket" är Kattholmenbäcken, som finns omnämnd redan på 1600-talet. Bäcken rinner genom vår villatomt. Jag är mycket orolig för bäcken.

Sophie Kollberg (Vänersborg, 2021-06-08)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...