Stockholm växer och Nytorps Gärde är i fara !

Kommentarer

#2

Jag skriver under eftersom jag har skapat namninsamlingen. Det är viktigt att skydda och bevara vårt grönområde.

Birgitta Henricson (Johanneshov, 2021-02-24)

#5

I Kärrtorp, Hammarbyhöjden, Blåsut och Björkhagen har det under ett decennium byggts ett mycket stort antal nya lägenheter och helt nya bostadskvarter. Därför är det viktigt att inte bygga bort den lilla gröna lunga som finns kvar, där alla nya inflyttade och de gamla boende i området kan få utrymme att röra sig, leka, träna, promenera, picnica och mötas. Bygg inte bort det enda område som ger så många en vilopaus i stress och arbete. Vi är många som återhämtar oss från slitiga arbeten på Nytorps gärde. Snälla, låt denna fantastiska lunga finnas kvar.

Lena Severin (Stockholm, 2021-02-24)

#7

Nu planerar man att göra Nytorps gärde till en stadsdelspark med målet "att skapa en trygg och levande park".
Varför frågar man inte de som bor vid Nytorps gärde hur de vill ha sitt grönområde. Den är redan trygg och behöver inte fyllas med aktiviteter för alla olika åldrar. Låt oss behålla gärdet som det är!!!!

Birgitta Palmertz (Stockholm, 2021-02-24)

#14

Öppna gröna ytor är livsviktigt för både själen och klimatet framöver. Närheten till picknicytor, yoga, bad, lekar och andra aktiviteter för människor. Även en semesterkänsla för dem som inte kan el har råd att åka bort för rekreation.

Eva Morin (Stockholm , 2021-02-25)

#15

Nytorps gärde är en viktig plats för oss pensionärer. Underbart att se barn ungdomar djur. Skönt att sitta och andas .Ett viktigt och välkomnande gärde för alla som flyttar in i nya bostäder. Låt gärdet förbli Nytorps gärde.❤

Lena Ring (Stockholms , 2021-02-25)

#23

Skydda detta grönområde.
En naturlig plats för rekreation.

Ann-Catherine Lund (Stockholm , 2021-02-25)

#31

Vill värna om det gröna och livet.

Inger Fröhling (Stockholm Johanneshov, 2021-02-25)

#33

Vi måste värna våra oersättliga gröna oaser, vilka är av yttersta vikt för att möta framtida utmaningar.

Susanne Fuchs (Årsta, 2021-02-25)

#34

Fånerier. Vi bor precis i kanten av ett enormt naturreservat, att delar av gärdet bebyggs är inte ett problem. Det behövs grönområden och det behövs bostäder. Det råder bara brist på det sistnämnda.

Ny Torp (Johanneshov , 2021-02-25)

#37

Vi behöver våra grönområden. Bygg inte bort dem!

Jesper Ekström (Stockholm, 2021-02-25)

#38

Ogillar allt byggande kategoriskt!

Arne Brandel (Stockholm, 2021-02-25)

#41

Nytorps gärde får inte exploateras både ur ett klimat- och rekreationsperspektiv.

Konstantin Irina (Nacka, 2021-02-25)

#44

Grönområdena måste bevaras!

Astrid Ott (Johanneshov , 2021-02-25)

#45

Jag vill att Nytorpsgärdet ska förbli orört. Den har sin funktion idag som fungerar bra för både människor och djur. Det finns buskar intill fotbollsplan där mängder av fåglar samlas och äter av dess bär. Gärdet med dess rymd behövs för oss som går där dagligdags. Stora ytor med vidder är själva storheten med Nytorpsgärdet.

Sonja Österberg (Johanneshov , 2021-02-25)

#46

Vissa gröna ytor skall behållas. I detta fall finns flera skäl

Svante Setterkrans (Stockholm, 2021-02-25)

#48

Eftersom jag har bott här sedan 1956 och ser hur hela området exploateras mer och mer. Och gärdet är områdets lunga alltid fylld av aktiverade vuxna och barn. Är orolig för att de aktiviteterna kommer hindras av nya hus och parker.

IsaBella Hintsov (Stockholm , 2021-02-25)

#49

Jag skriver på då jag värnar detta område. På alla sätt.

Tina segrell (Stockholm , 2021-02-25)

#52

Det förtätas för mycket!

Lars Karlsson (Stockholm, 2021-02-25)

#55

Jag vill att Nytorpsgärde får vara ifred!

Stefan Lindsjöö (Johanneshov , 2021-02-25)

#56

Jag är född och uppvuxen i Björkhagen och det finns absolut inget själ till att förstöra Nytorps Gärde med flera bostäder.

Laila Björkman (Nås, 2021-02-25)

#59

Bort i20 år i närområdet och sett betydelsen an torpet för och andra hur mycket som helst!

Salar Shalmashi (Stockholm , 2021-02-25)

#63

Har bott i Björkhagen i 15 år.

Lars Lundberg (Nacka, 2021-02-25)

#67

Jag bor i området och anser att de grönområden som finns i Stockholm ska bevaras inte bebyggas. De behövs.

Kristina Bäck (JOHANNESHOV, 2021-02-25)

#72

Det är viktigt att allmänna grönområden bevaras och Nytorps Gärde är en plats som älskas av alla. Vore hemskt om den privatiseras och bebyggs.

Truls Månsson (Johanneshov , 2021-02-25)

#73

Det måste ju förfasen finnas stora grönområden kvar som vi kan vandra i utan att behöva med andra färdmedel tas ut i grönskan😘

Maude Jernberg (Johanneshov, 2021-02-25)

#79

Bor i området och vandrar dagligen på detta hotade gärde.

Ulla Moström (Kärrtorp, 2021-02-25)

#83

Vi behöver alla gröna ytor i stockholm

Anna Karlsson (Stockholm, 2021-02-25)

#86

Jag tycker att nytorps gärde behövs och ska få vara kvar. Dessutom är jag emot fler bostäder i området utan att kollektivtrafiken byggs ut. Jag undrar om sthlm verkligen behöver så många fler lägenheter med tanke på att fler och fler flyttar ut. Det ska redan byggas i Hammarbyskogen.

Maria Eliason (Johanneshov, 2021-02-25)

#88

Lättillgängliga grönområden behövs för en bra boendemiljö för alla.

Ingegerd Telestam (Stockholm, 2021-02-25)

#93

Vi behöver natur omkring oss för vårt välbefinnande, både fysiskt och psykiskt!

Carola Åsberg (Stockholm, 2021-02-25)

#94

Jag skriver under som medmänniska och som företrädare för partiet Common Sense in Sweden tillhörande vänsterblocket (www.csinsweden.se).

Kim Alfredsson (Vänersborg, 2021-02-26)

#96

Jag skriver under på värdet av att skydda Gärdet!

Helena Forsman (Stockholm, 2021-02-26)

#98

Jag skriver under p g a att jag är uppväxt och själv bott i området under många år o vet värdet av Nytorp Gärde för både gammal o ung!

Kerstin Henriksson (Överturingen, 2021-02-26)

#103

Vi behöver en stor gräsyta och inte någon arkitektflum skapelse.

Olle Eriksson (Björkhagen , 2021-02-26)

#107

Nytorps gärde är den enda större öppna ytan söder om Gullmarsplan. Gärdet är en samlingsplats för över 35000 personer. Den är inte ett hinder, inte en barriär. Vi behöver mellanrum. Inte en tät, tråkig, illa utformad förort.

Jonas Tapper (Stockholm , 2021-02-27)

#113

Våra friluftsområde är våra lungor, vår rekreation, återhämtning, lekplats för barn och djur. Nytorps gärde är fantastiskt med de öppna gräsytorna. Sol, bad på sommaren för alla i Johanneshov.

Yvonne Hammarström (Stockholm, 2021-02-28)

#115

Vi har inte råd med någon stadspark, Nytorpsgärde behövs för odling av mat och biologisk mångfald.

Ingrid Engarås (Stockholm , 2021-03-01)

#126

Bevara gärdet!

Aliya Baitemirova (Johanneshov , 2021-05-19)

#130

Nytorps gärde är viktigt för mångas välmående. Nej till byggplaner på nytorps gärde!

Bianca Tesi (Enskededalen, 2021-06-15)

#131

Jag skriver under för att jag inte vill se in i ett hus när jag sitter på min balkong/uteplats eller tittar ut från mitt fönster. Jag vill fortsätta att ha grönska och träd där jag bor.

Sandra Alfvén (Stockholm, 2021-06-15)

#138

Jag bor precis intill där byggnationerna skall ske, hela bostadsrättsföreningen jag är medlem i kommer förlora ljusinsläpp då den nya byggnationen ligger för tätt inpå och den planerade aktivitetsparken kommer skapa störningar för oss kvälls och nattetid.

Henrik Nilsson (Enskededalen , 2021-06-15)

#141

Grönområden och parker ska bevaras, inte byggas bort eller minskas.
Platsen är ett område som redan är hårt befolkat.
Barn från skolor i närheten besöker gärdet i form av utflykter.
Idag finns det knappt plats för ens egen bil när det gäller boendeparkering, hur kommer det bli när ännu fler flyttar hit?
Området är viktigt för naturlivet.

Tommy Sandered (Stockholm, 2021-06-15)

#142

Jag skriver för att jag verkligen vill bevara grönområdena vid Nytorps gärde

Klara Jansson (Stockholm , 2021-06-15)

#143

Nytorps gärde är ett jättefint grönt område. Person av alla åldrar trivs har. Jag är emot den hjärtlösa planen att bygga en betongdjungel här. Det kommer att förstöra ekosystemet och kultur som finns i Nytorps gärde.

Ananya Muddukrishna (Enskededalen, 2021-06-15)

#148

Om man bygger på Nytorps gärde då har man förstört område för all tid framöver och den lilla gröna område kommer att försvinna för alltid.
Vad lämnar vi till våra barn?
Betong att leka på :-(

Mile Zizak (Stockholm, 2021-06-16)

#149

Vi behöver de få grönområden som finns kvar i vårt närområde. Nytorps Gärde är i sin helhet viktig för både boende i alla bostadsområden runt om, djurlivet, besökande, växtligheten och miljön.

Ewa Guiance (Enskededalen, 2021-06-16)

#151

För en god hälsa och befrämjande av människors behov av rörelse skall Nytorps gärde inte bebyggas! I en stad som Stockholm måste det få finnas öppna ytor som alla medborgare kan röra sig fritt i.

Gullweig Bring (Johanneshov, 2021-06-16)

#162

Det behövs grönområden och detaljplanen nu har för många och för höga hus.

Anna Spik (Stockholm , 2021-06-16)

#163

Gärdet är den enda "större gröna park" för stadsdelarna Kärrtorp, Enskededalen, Hammarbyhöjden och Björkhagen.
Områdena runt Nytorps gärde förtätas i rasande fart. Uppskattar att om 5 år har befolkningen ökat med minst 3000 personer utan att räkna in projektet Nytorps gärde.

Charlotte Axelsson (Stockholm, 2021-06-16)

#164

Vikten av grönområden är essentiell för människor och djur. Värdet av Nytorpsgärde för kringboendes hälsa är stor och går säkert att göra ekonomiska kalkyler av.
Jag förstår vikten av att bygga fler boenden då vår stad växer men tror att det finns andra lösningar på det problemet.

Aino Ravandoni (Stockholm, 2021-06-16)

#165

Jag vill inte att hela fältet försvinner. Bevara mycket grönområde och inga tillverkade parker och idrottshall

Agneta Haskel (Enskdedalen, 2021-06-16)

#167

Jag tycker att det är viktigt att bevara öppna grönområden. Nytorps gärde är ett område som är väldigt aktiverat på olika sätt och bör få fortsätta vara ett grönområde för alla.

Siri Bertling Wiik (Stockholm, 2021-06-16)

#171

Jag skriver under på grund av att detta eventuella storbygge skulle punktera en Stockholms livsviktiga gröna lungor och allmäna vistelseplatser för alltid.

Katharina Holmqvist (Johanneshov, 2021-06-16)

#175

Jag tycker att Nytorps gärde har stor sociokulturell betydelse. Jag håller med om att byggnation kommer att påverka folkhälsa och stressnivå. Biologisk mångfald kommer också vara påverkad på ett negativt sätt.
De fina träden som finns nu på gärdet ska vara kvar!

Olga Vinogradova (Johanneshov, 2021-06-16)

#176

Eftersom jag bor intill ängen och vill inte att den försvinner! Vill behålla den som den är.

Aleksandar Ivanic (Stockholm, 2021-06-16)

#179

Bygg INTE hus så nära befintliga hus på Åstorpsringen 11-19

Lena Blomqvist (Enskededalen, 2021-06-16)

#183

Jag skriver under för att bevara närheten till öppna gröna ytor för våra barn som växer upp i området, för folkhälsa och hållbarhet. Ber beslutsfattare beakta forskning kring hälsa och närheten till natur och gröna ytor.

Anna Gustafsson (Johanneshov , 2021-06-16)

#189

Jag vill behålla de stora fina grönytorna och parken

Magnus Lindvall (Enskededalen, 2021-06-16)

#193

Jag har sett hur många som använder gärdet till sport och barnens lek. Det behövs för alla de omkringliggande bostadsområdena.

Ebba Hamelberg (Stockholm, 2021-06-16)

#194

Vi och klimatet behöver dessa stora ytor av jord, växter och träd som tar hand om regnoväder framöver, koldioxidutsläpp och människors behov att få rekreation i sin närhet samt anordna gemensamma aktiviteter på💪

Eva Morin (Stockholm, 2021-06-16)

#195

Nytorps gärde är en plats där många vistas på under alla årstider. Motionärer, hundägare, barnfamiljer, scouterna, fotbollsspelare, snöbollskastare och soldyrkare samsas. Denna plats har det i omgångar naggats av. Det behövs ytor för människor att vistas på och detta fält är perfekt. Så ta inte mer av fältet nu, det räcker.

Jenny Wahlberg (Stockholm, 2021-06-16)

#196

Det lilla gröna vi har kvar ska behållas

Pegah Javaherian (Stockholm , 2021-06-16)

#198

Detta förslag förstör den öppna ytan och det ser fult ut. Om det skulle vara en ekoby eller byggas nyskapande och genomtänkt hade jag varit positivt inställd men som det ser ut ser det trist och oinspirerande ut.

Maria Kihlberg (Stockholm, 2021-06-16)

#199

Jag är emot bygget för att dessa nya lägenheter kommer att förstöra den fantastiska gröna området som är välbesökt av många. Det brukar bli ny byggda lägenheter med dyra hyror eller bostadsrätter som kostar så mycket.

Farideh Badavi (Stockholm , 2021-06-16)

#200

Det planerade bygget på Nytorpsgärde låser in Gärdet och stoppar flödet till Dalen-Sandsborg. På bilder och i modell ser man tydligt att Gärdet ”kidnappas” av det nya bygget och vänder oss i Dalen ryggen. Vi behöver tvärtom öppna upp och få ett ännu mer attraktivt flöde mellan Gamla Enskede på andra sidan Nynäsvägen, genom Dalens allé (genom att också satsa på att göra Dalenparken ännu mer attraktiv med café, toaletter och ännu större möjligheter till möten) och ut till Gärdet. Nuvarande förslag ser enbart till Gärdet som en attraktiv plats för nybygge och glömmer intilliggande människors vanor, vi är många i Dalen.

Karl-Johan Englund (Stockholm , 2021-06-17)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...