Rädda Gyaskogen från Höghastighetsbanan!

Kommentarer

#410

Vill rädda Gyaskogen då denna skogs närhet var en av de största anledningarna till att jag valde flytta till Stehag. Vill även rädda de historiska platser som finns i skogen. Stehag består av Gyaskogen utan denna är inte Stehag samma idylliska plats. Våra barn leker o tränar i skogen med den energi som bara skogen kan ge, otroligt viktigt att ha denna i dessa data tider då det är svårt att få barnen att röra på sig. Men skogen erbjuder alltid fina stunder även för de vuxna då den används som promenad o löparskor. Osv...

Patric Tenggren (Stehagl rädda Gyaskogen, 2021-02-18)

#428

Förstör inte detta fina område, det kommer skada hela byn och alla närliggande samhällen då detta är det enda rekreationsområde i närheten.

Niklas Nilsson (Stehag, 2021-02-19)

#429

Kan inte se att byggnation av höghastighetsbanan varken ur ett lokalt eller riksintresse har fördelar som övervinner nackdelarna. Det är ett feltänkt projekt och man borde satsa på befintlig stambana och bygga där man redan orsakat sår i landskapet.

Måns Jönsson (Stehag, 2021-02-19)

#430

Det är helt oacceptabelt att rekreationsområden och härlig natur förstörs på detta vis!!!

Lars Nyberg (Osby, 2021-02-20)

#451

Rädda Gyaskogen! Rädda klotet!

Astrid Ståhlberg (Stockholm, 2021-02-26)