Stoppa exploateringen av Tofta strand och värna dess unika naturvärden och sanddyns miljön.

Kommentarer

#2

Politikerna måste inse vilken fantastisk sanddynsmiljö i Tofta som riskerar att förstöras. Det finns bättre lämpad mark inåt land om man vill göra stora turistanläggningar.

Peter Salenius (Tofta, 2020-08-29)

#4

Så viktigt att värna Tofta strand och allemansrätten - Planer finns att bebygga stranden med ett 3 våningar högt glashotell samt ett restaurang precis på stranden, därtill ett antal bungalows för uthyrning i strandtallsskogen. Det innebär stora konsekvenser för oss som vill njuta och vistas på stranden, och dess orördhet och säregna miljö som finns utanför säsong. Riskerna finns att stranden -privatiseras- och att utrymmet för oss badgäster krymper, för hur lätt är det att slå sig ner med filt och kaffetermos just intill en uthyrd bungalow eller strandrestaurang. Vintertid kommer de se spöklikt övergivna ut.
Stoppa exploateringen av en av Gotlands vackraste stränder!

Eva van Bennekom (Stockholm, 2020-08-29)

#12

Har vi inget lärt oss sedan Snickarboden hotades av en "Bongalo"!?
Med all den kunskap som nu finns om värdet av att bevara känsliga miljöer i allmänhet och i synnerhet stränder i den känsliga och hotade Östersjön, så är det otroligt att något sånt här ens kan föreslås!!

Bitte Fossbo (Årsta, 2020-08-29)

#16

Jag akriver under pga att jag har sommarstuga strax intill Tofta Camping och vill inte se höghus och bungalows förstöra kustlinjen.

Håkan Delebeck (Danderyd , 2020-08-29)

#18

Vill värna naturen och dom rödlistade arter som finns området.

Båtel Enekvist (Gotlands Tofta, 2020-08-29)

#22

Nu måste vi hjälpas åt att rädda natur och miljö på Gotland. Med allt vad det innebär.

Ginger Karlsson (Klintehamn, 2020-08-29)

#25

Jagar kritisk mot detaljplanen i sin helhet. Men framför allt är jag synnerligen kritisk till hur parkeringen är löst. De två parkeringarna, den ena vid matbutiken och den andra som drivs av livräddarna, är båda fullt utnyttjade under högsäsong. Om en stor del bebyggs, var skall alla gotlänningar och turister parkera? Det blir vild parkering i området och utan tvivel kaos. Eller blir stranden endast tillgänglig för de som bor i den nya etableringen?
Och kommer vattnet att räcka?

Barbro Smith (Tofta strand, 2020-08-29)

#28

Driver aktivt frågor om allemansrätten och strandskyddsfrågor över hela landet

Tom Hagström (Munkedal, 2020-08-29)

#29

Jag tycker ABSOLUT att denna fina strand ska skyddas!!!!!!

Kerstin Herrlin (Vaxholm, 2020-08-29)

#32

Sverige är unikt med sin allemansrätt och strandskydd. Det är fantastiskt för friluftsliv och oerhört viktigt för biologisk mångfald, som utarmas i snabb takt. Snälla, förstör inte miljön på Tofta strand! Nagga inte sönder strandskyddet för artrikedomen och allemansrättens skull!!

Gunilla Strinning (Munkedal, 2020-08-29)

#35

Strandskyddet ! vara rädd om naturen träden ,och våra stränder.

Jill Enström (Visby, 2020-08-29)

#40

All exploatering av Tofta Strand vore att förstöra höga miljö/naturvärden. Och en kulturtragedi.

Mariella Ewerlöf (Stockholm , 2020-08-29)

#45

Född och uppvuxen i Visby, med sommarstuga i Gnisvärd, har jag från tidig ålder lärt mig att skydda de växter som binder sanden för att förhindra sandflykt. Under tonåren hängde vi i Tofta och uppskattade det utbud som fanns där. Med närheten till strand- och barhäng. Att skövla och begränsa tillgängligheten för allmänheten känns helt fel väg att utveckla en av gotlands finaste tillgångar. En riktig pärla. Var rädd om den så kommande generationer kan njuta så som vi en gång gjorde.

Anna-Clara Stenström (Borås, 2020-08-29)

#49

Bevara den unika miljön och öppna landskap

Gösta Degardh (Roma, 2020-08-29)

#52

Att jag stödjer gruppen samt stoppa exploateringen av Tofta strand, hemskt att kommersiella syften skall få styra valet av utbyggnaden.

Iren Degard (Stockholm , 2020-08-29)

#56

Jag skriver under för att jag vill värna om både naturen och om den lilla enkla människans rätt att få njuta av den. Exploateringen måste stoppas.

Magdalena Eriksson (Stockholm , 2020-08-29)

#58

Jag gjorde mitt första besök på Tofta i augusti 2019. Det blev underbara kvälls- och morgondopp, nära-naturen-upplevelser. Förvalta och sköt Tofta så att besökare får uppleva detta för lång tid framöver!

Birgitta Olofsson (Uppsala , 2020-08-29)

#59

Strandskydd gäller väl för stora och små.

Catherine Bergman (Visby, 2020-08-29)

#60

Det är viktigt för mig att vi behåller strandskyddet och värnar allemansrätten.

Ann Enström (Visby, 2020-08-30)

#64

Född och uppvuxen på Gotland Fattar inte hur man tänker när man gräver bort 100tals år av strandskydd.Skäms Landstinget gör om gör rätt

Gert Hedström (Mariefred , 2020-08-30)

#67

Planerna saknar målgrupp och bygget kommer att bli ytterligare ett ärr på ön som står tomt större delen av tiden.
Narurvärdena är långt viktigare än några få jobb under ett år tills denna anläggning sällar sig till de andre försöken både i och utanför Visby.

Erik Ungman (Gotlands Tofta , 2020-08-30)

#68

Vi måste värna naturen

Karin Solum (Söderhamn, 2020-08-30)

#74

Visa min önskan att bevara denna plats för dess fina tall o enskog samt växtlighetens naturliv mm,,

Birgitta Emretzon (Huddinge/Sthlm, 2020-08-30)

#78

Jag vill att Tofta fortsätter vara som det är!

Jon Bjorne (Västerås, 2020-08-30)

#81

Jag är född och uppvuxen på Gotland och vill värna om allt det goda för alla, natur invånare och besökare. Mallorca finns redan i Spanien. Gotland är regnet och bör förbli så.

Anne Mårtensson (Vellinge, 2020-08-30)

#88

Jag vill bevara den natur som finns kvar på ön och aldrig ge efter för pengarnas skull.

Olof Henriksson (Visby, 2020-08-30)

#96

Naturen vid stranden är viktig att bevara

Bonnie Öhman (Visby, 2020-08-30)

#100

Det är en fullständig katastrof att miljön har så låg prioritet, till förmån för några få privata aktörers profit-jakt. Tvi!

Emma Sewell (Gotlands Tofta , 2020-08-30)

#102

Vi ska värna om de finaste öarna .Bygga eller förändra för att förstöra ursprung är inte rätt

Annika Lundsten (linköping, 2020-08-30)

#111

Jag vill kunna gå på alla stränder.

Lena Jonsson (Köpingebro, 2020-08-30)

#113

Man förstör ett naturområden som behövs för djur, växter och människor som vill ha naturen att vara i. Sluta exploatera vackra naturområden. Lägg tillbaka sanden på stranden, den behövs. Vet ni inte att vi kan få havet att höjas pga isbergen smälter. Okunniga människor förstör vår natur som detta exempel som exploaterar Toftaområdet.

Kerstin Annadotter (Färentuna, 2020-08-30)

#114

Förskräcklig förstörelse av naturen vid Tofta strand. Katastrof

Maria Stålhammar (Nynäshamn , 2020-08-30)

#119

Det är viktigt att vi har nationella regler för strandskydd! Det krävs bara att en tillfällig kommunal majoritet för beslut som prioriterar marknaden och enskildas vinstintressen före allmänhetens tillgång till stranden. När man väl har fått prejudikat är det för sent att värna strandskyddet. Låt det inte ske!

Lena Lind (Visby, 2020-08-30)

#125

Gotland är inte en lekplats för turister. Det är ett hem ÅRET RUNT åt nästan 60 000 människor som vill värna öns biologiska mångfald. Sluta tulla på naturvärden och gotlänningars utrymme för sex veckors total exploatering per år!

Yvonne Eriksson (Romakloster, 2020-08-30)

#132

Bevara vår natur nu och för framtiden.

Monica Beronius (Kalmar, 2020-08-31)

#133

Jag skriver under för alla mina nära som har hus där och för att jag vill fortsätta se Tofta som det är idag.

Malin Mellgren (Stockholm, 2020-08-31)

#136

Det går för fort fram. Att bygga ett hotell med 6 våningar ( 18 m)Högt! Sanslöst. Stranden har inte återfått sin forna glans och struktur. Den har blivit våldtagen.
Med tanke på att stranden är naturskyddsområde.

Göran Ekengren (Visby , 2020-08-31)

#139

Bevara den biologiska mångfallden och naturen från att bli ett överexploaterat turist stråk.

Sara Norling (Västerås , 2020-08-31)

#142

Strandskyddet måste gälla och allemansrätten skyddas.

Lena Stenström (Visby, 2020-08-31)

#144

Stranden och dess omgivande natur ska lämnas orörd, så att alla människor kan ta del av dessa. Jämför med den exploatering som skett på andra håll i världen, t ex kring Medelhavet, och gör inte samma misstag här. Låt inte kortsiktiga ekonomiska intressen gå före människor och natur.

Helena Jansson (Stockholm , 2020-08-31)

#148

Ska inte byggas vid Tofta. Låt det vara som det är o inte förstöra.

Yvonne Nehl (Hässelby, 2020-08-31)

#150

Jag vill stoppa den överdrivna exploateringen av Tofta Bad!!

Kristina Algesten (Romakloster , 2020-08-31)

#152

Hur kan man, år 2020, ha samvete att rösta igenom någonting så avskyvärt som förstör en så unik natur som den vid Tofta strand? Ni vet bättre.

Jenny Jansson (Vimmerby, 2020-08-31)

#159

Tofta strand är värd att tas om hand med kärlek och kunskap inte exploateras sönder. Exploatörerna har redan med förstört delar av stranden. Låt dem inte få fortsätta.

Karin Österdajl (Tofta, 2020-08-31)

#160

Vikten av att behålla allemansrätten. Exploateringen blir för stort!

Anne Nygren (Lagos, 2020-08-31)

#162

Vill bevara naturen och miljön

Anna Ander (Stockholm, 2020-08-31)

#163

Byggnation sker både för nära stranden och i för stor skala för att inte innebära en för stor intrång i omkringliggande miljöer.

Brent Key (Eskelhem, 2020-08-31)

#168

Jag skriver under på grund av att jag inte tål att se hur underbara Toftastrand förstörs. Stranden är en underbar plats där man vill njuta av det fina naturen skapat. Ett stort hotell som taget från en stockholmsförort och en by av stugor hör inte hemma på stranden. Det finns andra krafttag som måste till för att stranden ska kunna förbli en sådan underbar plats som den har varit. Växtligheten på stranden måste tillbaka om vi vill att Toftastrand ska förbli en sandstrand utan grus och stora stenar i vattnet. Kraft tag behövs för att bevara och återskapa sanddynerna som håller kvar sanden på stranden. Och för guds skull, tillbaka med soptunnor under sommartid.

Jonathan Ruffieux (Göteborg, 2020-09-01)

#169

Jag håller med. Det skulle förstöra naturen och störa allemansrätten.

Jacqueline Iturralde Ulfsax (Gotlands tofta, 2020-09-01)

#173

Uppväxt i närheten, unik miljö, flora och fauna

Maria Klang (Uppsala , 2020-09-01)

#176

Vill bevara stranden som den är, vi är många som njuter av den året runt. Alla årets skiftningar och naturens kraft får man uppleva där.

Kerstin Klang (Visby, 2020-09-01)

#183

Jag vill värna en unik miljö

Arne Thor (Hägersten, 2020-09-01)

#184

Vill värna om den vackra naturen där. Den får inte förstöras.

Margareta Sjöberg (Stockholm , 2020-09-01)

#195

Jag skriver under för att jag vill värna om Tofta strand, dess natur och djurliv..
Tycker det är sjukt hur mycket det tillåts exploatera

Kalle Kjäll (Visby, 2020-09-01)

#199

Vi älskar Tofta som det är. Har släkt o stuga där

Josefin Hedén (Öregrund, 2020-09-01)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook