Stoppa flytten av Fritidshem och Förskola från Likenäs till Sysslebäck

Kommentarer

#6

Helt sinnessjuķt..!!

Henrietta Hero Pedersen (Sysslebäck, 2020-06-12)

#12

...denna kommun gör det mesta för att endast skapa 2 centralorter (Torsby och Sysslebäck). Övriga orter får sträva och klara sig själva. Skäms Torsby Kommun!! Glömmer sldrig hur ni betedde er i samband med er strävan att lägga ned Transtrands skola i början på 2000-talet...

Jan Hyddén (Likenäs, 2020-06-12)

#14

Min son gick på transtrands fritids och jag skulle inte vilja kört honom till Sysslebäck

Tina Pettersson (Sunne, 2020-06-12)

#18

Vansinne att små barn ska transporteras onödiga mil dessutom till en förskola som redan har för liten utegård!!! Kör barnen till Likenäs istället om det måste sparas där finns både plats inne och ute i kommunens lokaler

Ulrika Adolfsson (Stöllet , 2020-06-12)

#22

Landsbygden måste leva !

Linda Björkman (Likenäs , 2020-06-12)

#23

Förstör så enormt mycket om förskolan flyttas. Det kommer bli många timmar i bil och långa dagar för barnen. Inte hållbart varken ekonomiskt eller i familjelivet! 😔 de finns fortfarande barnfamiljer som vill bo här och inte i Torsby tätort.

Johanna Olsén (Stöllet, 2020-06-12)

#29

Vill man bevara landsbyggden så gör man den levande. Barnen är vår framtid.

Ulrika Jämtetam (Torsby, 2020-06-12)

#30

Med översikt på elever med mindre skola.

Ola Eriksson (Torsby, 2020-06-12)

#42

Idioti å lägga ner byskolorna 🙄🙄🙄

Lotta Nilsson (Vadjetorp 16 68593 Torsby , 2020-06-12)

#60

Härstammar fr Långav. Bromsa utarmningen av glesbygden, och minska stressen för barnen.

Lars Thernström (Ängelholm , 2020-06-12)

#62

Landsbygden måste leva och få finnas.

Susanne Holmström (Karlstad , 2020-06-12)

#63

Det inte är hållbart för små barn att fara och flyga kors och tvärs för att få en bra skolgång!

Malin Fredriksson (Forshaga, 2020-06-12)

#65

Jag har själv bott i klarälvsdalen. Och hoppas verkligen likenäs får behålla sitt fritidshem å förskola! Tänk på barnen!

Sandy Sandström (Sunne , 2020-06-12)

#71

Jag har barnbarn som det berör.

Eva Nord (Sysslebäck , 2020-06-12)

#73

Vi måste bekämpa all nedläggning här i våran dal

Lisbeth Bertilsson (Likenäs, 2020-06-12)

#76

Behövs för bygden.

Viktor Bergqvist (Likenäs , 2020-06-12)

#81

Det är helt orimligt att barnen ska behöva ha längre dagar på förskolan och skolan för att de tvingas så långt från hemmet! Värna om landsbygden och dess invånare!

Sofi Bood (Torsby, 2020-06-12)

#83

Jag har barn som går på både dagis och fritids på Solbacken och vi vill så klart ha kvar den fina verksamheten - som hittills varit så bra för barnen & oss!

Sofia Nydahl (Sysslebäck , 2020-06-12)

#88

Mina 2 barnbarn skulle börja där till hösten.

Susanne Stolpe (Torsby , 2020-06-12)

#95

Blir så stökigt med så många barn på samma ställe

Johan Nyberg (Likenäs, 2020-06-12)

#96

Jag har tidigare jobbat som lärare på den aktuella skolan och vet hur betydelsefullt det är med bra skolor, fritidshem och förskolor. Nuvarande fritids/förskola ligger genuint placerad med naturen som närmsta granne och ändå centralt så föräldrar har lätt att lämna/hämta sina barn. Nu är skolan nedlagd men jag är en av många som värnar om fritidshemmets och förskolans bevarande 🙏🏼

Carina Axelsson (Sysslebäck, 2020-06-12)

#99

Jag vet hur viktigt det är för en levande landsbygd att man har tillgång till förskola och fritidshem inom rimligt avstånd. På sikt tvingas annars folk att flytta.

Sylvia Riddarsporre (Flateby, 2020-06-12)

#102

Är det humant för små barn att behöva åka å få längre dagar... Blir samma i Stöllet när barnen kommer i 5klass då ska dom välja Torsby eller sysslebäck. ÄR DET HUMANT...

Ann Jillhage (Stöllet , 2020-06-12)

#103

Jag känner med folk i bygden som måste köra sina barn så långt. Dessutom utarmas bygden. Om skolor finns kvar värnar vi om barns trygghet och goda möjlighet till en fin uppväxt i en trevlig bygd. Låt barnen vara där de går idag. Då spar vi pengar. Hälsningar en inflyttad som gjort lärargärning i bygden.

Monica Broberg (Ambjörby, 2020-06-12)

#107

Vi måste bevara alla landsbygdsskolor!!!!

Anette Danielsson (Munkfors , 2020-06-12)

#108

En levande landsbygd behöver skolomsorg

Kristin Persson (Gräsmark , 2020-06-12)

#115

Att det är bedrövligt att göra så.

Cornelia Persdotter (Likenäs , 2020-06-12)

#120

Carina Jonsson

Carina Jonsson (Färjstugan, Båtstad, 2020-06-13)

#121

Längre transport sträckor till skolor gör att det inte är hållbart för barnfamiljer & ökar risken för flytt!

Jenny Lindström (Sunne, 2020-06-13)

#122

Jag anser det är fel att flytta små barn så långt.

Martin Karlsson (Likenäs, 2020-06-13)

#126

Alla barn har rätt till en rimlig närhet till förskola, fritids och skola. Enligt Skolverket har alla barn rätt till lika förutsättningar att ta till undervisning o bygga kunskap. Varken barn eller vuxna mår bra av lång pendling, varken fysiskt eller psykiskt.

Ann-Christine Pollack (Kristinefors, 2020-06-13)

#135

Jag tycker det är helt galet 😢

Barbro Östlund (Likenäs, 2020-06-13)

#142

Tycker synd om bekantas barn

Emma Nilsson (Hagfors, 2020-06-14)

#145

Jag bor i bygden, haft barn där och tycker att små bygder ska premieras inte centraliseras. Samt pga tillgänglighet och förutsättningar för föräldrar som jobbar.

Johanna Olausson (Likenäs, 2020-06-14)

#146

Jag tycker att det är bättre för barnen att gå i skolor på hemmaplan och ha nära till skolan istället för att lämna hemmet tidigt och komma hem sent.

Fredrik Arnesson (Bograngen, 2020-06-15)

#148

Det blir svårare och svårare att bo på landet då det inte finns varken skolor eller fritidshus för barn och ungdomar kvar. Slutar med att glesbygden blir en samlingsplats för äldre människor... Är det som är planen??

Petter Tillberg (Likenäs, 2020-06-15)

#157

Jag skriver under p g a att det saknas allt ifrån barnperspektiv, familjeperspektiv, miljötänk mm mm
Kort sagt !
Släng förslaget i papperskorgen o värna om dem som ska ta över efter er/oss.
Förmodligen är de klokare än beslutsfattarna, redan som unga !
RIV UPP BESLUTET !

Margareta Gustafsson (Backa, 2020-06-16)

#158

Vansinnigt, låt Likenäs by leva och frodas. Ta hem eleverna upp till åk5. De ska inte behöva åka så tidigt i livet.

Birgitta Karstensson (Likenäs , 2020-06-16)

#159

Jag skriver på för att fritids ska vara kvar i Likenäs

Lars Erik Söderlund (Sysslebäck , 2020-06-16)Facebook