Avgiftsfri kollektivtrafik

Kommentarer

#805

kollektivtrafiken är en förutsättning för att arbetare skall kunna ta sig till och från arbetet - det som ger staten skatteinkomster. Självklart borde det vara avgiftsfri kollektivtrafik - i synnerhet som det annars missgynnar främst kvinnor då de i högre utsträckning arbetar deltid, men ändå måste betala samma pris för ett månadskort.
Samma med böterna: För en rik person är 1200 spänn en droppe i havet, medan det är en förmögenhet för fattiga. Även fattiga människor betalar mer än halva kostnaden för kollektivtrafiken via skattsedeln - men de får ändå inte åka med om de inte betalar en biljett ovanpå det som de redan betalat.
Det är således ett gravt orättvist system.

Johan Lofquist (Gothenburg, 2020-10-12)

#808

Det är viktigt för klimatet.

Richard Roth (Segeltorp , 2020-10-13)

#809

Förr eller senare kommer det att ske. Våga vara ambitiös.

Daniel Onemark (Stockholm, 2020-10-13)

#821

Tycker att alla ska kunna åka kommunalt oberoende om man har råd eller inte.

Camilla Granath (Södertälje , 2020-10-20)

#822

Kollektivtrafiken kostar mycket pengar, inför nolltaxa och då sparar ni på alla onödiga kostnader som spärrar, spärrvakter, kontrollanter, ordningsvakter...
Avskaffa hela systemet!
Börja med att dela ut sl-kort till skolbarn, studenter, arbetssökande, sjukskrivna, lågavlönade och pensionärer!

Olgalejandra E (Stockholm , 2020-10-20)

#823

Pensionärer samt skolbarn borde definitivt prioriteras!

Ulf Ählman (SaltsjöBoo , 2020-10-20)

#832

Detta skulle gynna så otroligt många människor som inte har råd med dagens kollektivtrafik. Hjälpa miljön då fler skulle välja att åka kollektivt. Hjälpa mindre samhällen med pengar genom turism.

Carolina Carlsson (Stockholm , 2020-10-21)

#837

Många anledningar

Per Wahlroos (stockholm, 2020-10-22)

#841

Det borde vara en mänsklig rättighet att kunna ta sig fram dit man ska i samhället utan att ha tillräckligt med pengar för att göra det!

Inger Nyman (Stockholm, 2020-10-22)

#842

Det bästa för miljön!

Ylva Lichtenstein (Stockholm , 2020-10-22)

#844

Jag tycker kollektivtrafik är en del av vår infrastruktur och borde bekostas gemensamt.

Petter Mossberg (Göteborg, 2020-10-22)

#848

Kollektivtrafik är just vad det låter som, kollektiv trafik som borde vara tillgänglig för alla medborgare i regionen.

Sanna Lantz (Enskededalen, 2020-10-23)

#856

Det ska vara tillgängligt och gratis för alla.

William Haverinen (Uppsala, 2020-10-23)

#863

Fler lämnar bilen hemma

Marie-Louise Lindholm (Mölndal, 2020-10-24)

#864

Kollektivteafiken bör vara skattefinsierad fullt ut för att vi ska uppnå miljömålen samt göra vår land tillgänglig för alla ur en jämlikhetsperspektiv.

Mariam Khatibi-Najibi (Göteborg, 2020-10-24)

#870

Att alla ska kunna åka kommunalt.
Alla har inte anhöriga runt sig som kan hjälpa med transporter.
Eller bidra med busspengar.
Gäller gamla som unga.

Birgitta Ekström (Värmdö , 2020-10-25)

#872

Det skulle underlätta tillgänglighet för unga och lågavlönade

Daniel Saka (Stockholm, 2020-10-25)

#874

Det är en märkligt bakåtstävande idé i klimatkrisens tidevarv att istället för att öka kollektivtrafikåkandet gynna bilismen. Sätt istället igång alla nedlagda rälsbusspår och järnvägslinjer och låt tågtrafiken leva igen. Och se till att skattsedeln betalar kollektivtrafiken och sluta med egenavgifter på all kommunal och statlig service till folket. Vi behöver få ordning och reda i landet. Förstatliga järnvägen och öka på så vis säkerheten. Det kaos vi hamnat i efter 1991 års systemskifte är fruktansvärt.

Berit Dias (Göteborg, 2020-10-26)

#879

Tycker det är idiotiskt att barnvagnar åker gratis då syftet till det är borta.

Fanny Franzén (Stockholm, 2020-10-28)

#880

Pga att sl bör vara gratis dem har ändå problem hela tiden med sina fordon och diskriminerar och särbehandlar samt har monopol på det hela ingen konkurrens sl har varit avgiftsfri nu är den orimligt dyr folk har snart inte råd att åka med sl

Amie Sällberg (Stockholm , 2020-10-28)

#886

Beskatta kollektivtrafiken istället.

Hadi Vargavinter (Södertälje, 2020-10-29)

#900

Jag tycker det ska vara skattefinansierat.

Lena Jansson (Västervik, 2020-10-30)

#904

Kommunala transporter ska vara avgiftsfria.

Peter Thorell (Stockholm, 2020-10-30)

#905

SL gör ett alldeles undermåligt jobb gällande de nya reglerna, då utsatta i samhället som ej har smartphones alt väljer bort det inte kan köpa biljett och rent utsagt LÖJLIGT att ett så stort bolag ska göra anspråk på oss medborgare genom att TVINGA oss betala busskort men ändå inte SÄTTA UPP blipp stationer när de för i H funkar i både GBG& Malmö och andra städer runt om i SV!
GÖR OM GÖR RÄTT för alla som faktiskt betalar för sig, se till att de går att blippa bak i samtliga bussar!!!
Det är skam att ni inte löser problemen ist så krånglar ni till det . Vi lever inte på 1800-talet .... 😤🤬

Marisol Cortes (Stocholm , 2020-10-30)

#906

Jag skriver under för att kollektivtrafiken ska vara avgiftsfri. Vi betalar högs skatt och det ska täcks av detta.

Alla S (Stockholm, 2020-10-30)

#910

Vill ha!

Peter Rudin (Katrineholm , 2020-10-30)

#918

Avgiftsfri kollektivtrafik är bäst. I dagens läge är taxorna på tok för höga.

alexandra blag (stockholm, 2020-10-30)

#925

Jag håller med att trafiken borde vara gratis

Angelika Hegland (Västerås, 2020-10-30)

#931

Att jag håller med.

Birgitta Donnerholt (Upplands Väsby, 2020-10-31)

#934

Miljön. Vi behöver detta för klimatet.

Johanna Klingborn (Stockholm, 2020-10-31)

#935

Det blir lättare för låginkomsttagare att åka kollektivt, och det blir ett incitament för bilister att inte ta bilen när det inte behövs.

David Wahlstedt (Göteborg, 2020-10-31)

#937

Jag vet hur svårt det är att åka på olika aktiviteter som AF anordnar, t ex praktiker eller arbetsträning ar, eller bara att åka till AF på annan ort, om man är arbetslös.

Karina Eriksson (Flen, 2020-10-31)

#940

Klimatfrågan. Transporter står för en gigantisk del så kollektivtrafik som är avgiftsfri, skulle bättre ta oss till 2030.målet.

Carin Selvin (Stockholm, 2020-10-31)

#945

Tänker på miljön

Marita Sjöö (Solna , 2020-10-31)

#949

För att det ska vara precis "kollektiv"
För att det spara pengar
För att färre ska valja att åka bil

Paul Pignon (Jordbro, 2020-10-31)

#951

Kollektivtrafiken bör vara skattefinsierad och tillgänglig för alla.
Den bör betalas av alla solidariskt för att öka attraktionskraft och människors motivation att ställa miljöförstörande bilar till förmån för kollektivtrafik

Christina Paulsrud (Stockholm, 2020-10-31)

#952

Kollektivtrafiken är redan idag subventionerad till runt 50%, eftersom det är en förutsättning för befolkningens rörlighet. Att bekosta kollektivtrafiken till 100% med skattemedel skulle gynna alla som vill eller behöver resa med buss och tåg, till gagn för både miljö och framkomligheten på vägarna

Johan Nylin (Åkersberga, 2020-10-31)

#959

För jämlikhet, för miljön

Ulrika Boij (Stockholm , 2020-10-31)

#960

Jag skriver på i förhoppning om et jämställt samhälle!

Amanda Medin (Alingsås , 2020-10-31)

#961

Jag vill ha avgiftsfri kollektivtrafik.

Lisa Svensson (Göteborgp, 2020-10-31)

#984

Viktigt

Daniel Klang (Lund , 2020-11-01)

#989

Kollektivtrafiken skall utnyttjas för att bekämpa klimathotet genom att uppmuntra medborgare att åka mindre bil. Att röra sig fritt i samhället ska inte heller vara en klassfråga.

Olle Djerf (Uppsala, 2020-11-01)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...