Fler timmar till historieundervisningen!

Kommentarer

#204

Oerhört viktigt! Borde skett för länge sedan.

Martin Karlsson (Stockholm, 2019-10-22)

#205

Viktigt! Viktigt!

Catharina Hultkrantz (Ronneby, 2019-10-22)

#210

Som historielärare är det en självklarhet att skriva under.

Jimmy Holst (Ystad, 2019-10-22)

#211

Det är fullt rimligt att kräva fler timmar historieundervisning om lärare skall kunna utföra det arbete som förväntas.

Johan Erlandsson (Växjö, 2019-10-22)

#230

Jag anser att historia ÄR viktigt för att förstå vår samtid och framtid.

Anna Eklundh Jonsson (Vadstena, 2019-10-22)

#231

Det är självklart varför jag skriver under.

José Blanco-Martin (Västerås, 2019-10-22)

#246

Jag studerar till ämneslärare i historia och hållet med ovanstående text.

Martin Hernedahl (Malmö, 2019-10-22)

#251

Historien måste omtalas, så den inte upprepas

Marie Walfridsson (LINKÖPING , 2019-10-22)

#258

Obligatoriska 50 p på gymnasiet är alldeles för lite. 100 p behövs.

Monica Sjövall (Stockholm , 2019-10-23)

#260

Jag skriver under denna namninsamling för att jag är lärare och för att jag vill mina elevers bästa. Att få förutsättningarna för att kunna ge mina elever en historisk kontext och möjligheten att utveckla förståelse för ämnet är enligt mig ytterst viktigt.

Jonny Unga (Arboga , 2019-10-23)

#261

Jag är själv historielärare, så jag inte bara vet- utan även stöttar deras förslag till 100%.

Alexander Pairovan (Borlänge, 2019-10-23)

#265

Jag som historiestudent vill visa barn, ungdomar och vuxna att historia inte är evigt inaktuellt, utan evigt aktuellt. För att förstå samtiden behövs dåtiden. Låt historia inte bli nedvärderat till "På Spåret"-kunskap utan ett eget nyttovärde.

Viktor Wallén (Lund, 2019-10-23)

#285

Är det något som fördjupar samhällskunskapen och dess vikt för att skapa en kunskapsbas för demokratiska värderingar så är det en rejäl dos historia.

Anders Gidlöf (Stockholm , 2019-10-23)

#287

Fler timmar till historieundervisningen

Julio Chavez (Eskilstuna , 2019-10-23)

#296

Historia gör att vi också förstår vår samtid bättre och ger oss viktiga perspektiv i tillvaron. Förhoppningsvis kan det också leda till att vi undviker tidigare historiska misstag genom att vi blir bättre medvetna om vad som sker runt omkring oss.

Suzanna Petersson Kero (Solna , 2019-10-23)

#315

I dagens samhälle där motsättningar och fördomar gentemot olika grupper skapar stora fraktioner behövs det kunskap i historia för att förstå den egna samt andras identiteter.

Fu-Huei Yu (Helsingborg , 2019-10-23)

#317

Jag är historielärare och oroas över vårt samhälles utveckling eftersom vi förlorar mer och mer tid i de ämnen som kan hjälpa oss att förstå varandra och vårt ursprung (läs historia, kulturhistoria, estetik) och att mer och mer tid läggs på matte ex.

Elisabet Löfberg Haglund (Halmstad, 2019-10-23)

#318

Därför att historieämnets innehåll är en oundgänglig del av vår förståelse för oss själva. Förståelse för hur dagens samhället skapats, var vi kommer ifrån och en vart vi är på väg.

Susann Svenningsson (Stockholm, 2019-10-23)

#327

Historielöshet får oanade och katastrof följder.

Andrea Inkinen (Stockholm , 2019-10-23)

#331

Jag skriver under på grund av att historia är ett väldigt viktigt att få kunskap om för att kunna förstå vår nutid.

Anna Gustavsson (Växjö, 2019-10-23)

#334

Jag skriver under eftersom jag har undervisat elever i Historia 1b på gymnasiet som inte har läst om industriella revolutionen, upplysningen eller kolonialismen.

Christoffer Stenfos (Katrineholm, 2019-10-23)

#338

Detta är en mycket angelägen fråga! Historieämnet måste få en starkare ställning i skolan.

Yvonne Maria Werner (Malmö, 2019-10-24)

#339

Jag är gymnasielärare i historia..

Kent Bengtsson (Karlstad, 2019-10-24)

#340

Grundkunskaperna i historia blir sämre och sämre. På gymnasiet måste väldigt mycket fakta pluggas in och eleverna når inte en mer avancerad nivå. Under de sista åren är kunskaperna om förintelsen svaga, något som tidigare alltid varit goda. Med mer tid skulle kunskaperna kunna fördjupas.

Håkan Lembrér (HÄSSLEHOLM, 2019-10-24)

#343

ge elever möjligheter att utveckla sitt historiemedvetande måste få ta tid. Det visste redan Anna "Uffe" Sandström 1882. Läs https://stockholmskallan.stockholm.se/ContentFiles/KB/Trycksaker/Sandstrom_Anna.pdf

Hans Olofsson (Karlstad, 2019-10-24)

#344

Jag har haft förmånen att undervisa blivande lärare i historia, duktiga, drivna och motiverade studenter. Men de behöver arbetsro och förutsättningar att göra det vi utbildar dem att göra. Skolverkets förslag att förenkla de detaljrika kunskapskrav som lärare ska gå efter när de sätter betyg är en del i detta, fler timmar en annan - kanske öka det totala antalet undervisningstimmar, som i Sverige ligger lägre än i många andra länder, snarare än att dra ner på något annat?

Susanna Erlandsson (Uppsala, 2019-10-24)

#348

Av erfarenhet har jag märkt att undervisningstimmarna i historia inte räcker till. Det behövs dels ett bättre avgränsat stoff i ämnesplanen och fler undervisningstimmar, i värsta fall på bekostnad av andra SO-ämnen. I bästa fall, fler undervisningstimmar till alla SO-ämnen.

Peter Lakso (Göteborg , 2019-10-24)

#354

Historia är en bank av mänsklighetens samlade erfarenheter. Historieämnet ger därmed möjlighet att utveckla en förståelse för människan och hennes samhällen som inget annat ämne i skolan kan ersätta.

En god historieundervisning förutsätter att eleverna får bekanta sig med historieämnet på ett allsidigt sätt. Detta förutsätter i sin tur att mer tid prioriteras åt historieundervisningen.

Rickard Nordkvist (Karlskoga, 2019-10-24)

#356

Jag undervisar i historia och anser att det är ett av de viktigaste ämnena.

Ann-Sofie Svensk (Ekerö, 2019-10-24)

#361

Jag tycker att historia är viktigt. I dag vet inte unga vad som verkligen hände under andra världskriget! Det är skrämmande i en tid som denna som råder nu. Om vi inte får upp ögonen på dom som förnekar 8 miljoners död, så startar snart ett nytt världskrig. Och denna gången slutar inte siffran vid 8 miljoner!

Cathys Stättehus (Tomelilla , 2019-10-25)

#365

Allmänbildning är viktig och all historia har lagt grunden till vårt nuvarande samhälle.

Ildikó Nėmeth (Arlöv, 2019-10-25)

#370

Jag är snart färdig historielärare och anser att ämnet är högst relevant för att medborgare ska kunna förstå och orientera sig i dagens samhälle.

Lukas Olofsson (Jämshlg, 2019-10-26)

#373

Jag vill, och tyckar att historia är viktigt.

Carin Stenberg (Laholm , 2019-10-26)

#375

Vad vore vi utan att lära oss av historien och vad de före oss har gjort för rätt eller fel?

Tony Tjäder (Linköping, 2019-10-26)

#379

Förskona våra barnbarn från historielöshetens utarmning av ett fullvärdigt leverne.

Magnus Ström (Linköping, 2019-10-26)

#380

arbetat 18 år som historielärare och har känt en enorm frustration över historielösheten som breder ut sig. Avsaknad av historisk kunskap och förståelse för dåtiden har resulterat i oförmågan att förstå nutiden och människor som inte är som man själv. Det går inte att börja lära ut industrialiseringen och demokratiseringsprocessen om inte eleverna har med sig förkunskaper (färskt i minnet) som gör att man kan göra avstamp i 1800-talet. Och det har de inte. För att förstå imperialismen krävs förkunskaper i industrialiseringen och kolonialismen. Etc. Med mer historia får vi medvetna individer och förhoppningsvis mer empatiska och förstående medmänniskor. Och färre stöveltramp på gatorna.

Cia Lundwall (Norrköping, 2019-10-26)

#381

Jag är historielärare samt ekonomhistoriker.

Carl Teglund (Västerås, 2019-10-27)

#383

Långsiktiga historiska perspektiv lär hur komplexa samhällen är. En nödvändigt kunskap!

Ive Brissman (Lund, 2019-10-27)

#391

Historielöshet gör oss intellektuellt fattiga och utgör en uppenbar risk för att misstag upprepas.

Gabriel Lindahl (Norrköping, 2019-10-27)