Jag vill att nuvarande grönområde vid Saxnäs, se bild, ska förbli grönområde - allmän platsmark, och att en park anläggs där i framtiden.

Kommentarer

#411

Vi måste skydda grönområdena runt Saxviken.

Tommy Collett (Mora, 2018-08-03)

#414

Självklart ska området fortsätta vara grönområde!

Åsa Höglund (Mora, 2018-08-03)

#418

Mycket viktigare för oss morabor och turistnäringen än ännu ett affärskomplex. Vi har tillräckligt och det finns tomma lokaler i centrum. Vi behöver sociala ytor särskilt vi som är gamla och handikappade.

Dan Nyberg (Mora, 2018-08-03)

#419

Jag skriver under för att jag anser att en sådan fin plats inte ska förstöras.

Frida Hjelm (Mora, 2018-08-03)

#420

Inga mer byggnader där. Gärna en park.

Siw Liljedal (Mora, 2018-08-03)

#421

Jag vill att det blir en park med olika möjligheter för oss som bor här att var o vistas i/ Carina

Carina Björklund (Mora, 2018-08-03)

#427

För att i möjligaste mån undvika att de totalt förstör området med ett fult Coop bygge! Plantera träd å buskar och gör ett vackert park/strövområde!

Tomas Elin (Färnäs, 2018-08-03)

#429

En park låter betydligt trevligare o folksamlande än en stor butiksanläggning!

Mattias Olsson (Mora, 2018-08-03)

#433

Jag har bott i Mora sen jag föddes vilket är 18 år. Något annat än gräsmark eller en park fram över skulle kännas fel. Byggnader skulle täcka den fina sikten och samlings plats för olika händelser.

Sara Dahlin (Mora, 2018-08-03)

#435

Låt detta område bli orört , som det är i dagsläget. Ett grönt strövområden.

Hans Markus (Mora , 2018-08-03)

#439

Vi måste vänja om våra grönområden och göra ett vackert Mora för alla

Annica Callman (Mora, 2018-08-03)

#440

Jag skriver under för Mora-borna och även våra besökande under semestrar mm behöver ett vackert strövområde. Gärna med fina planteringar och ställen att sitta ner och bara njuta av den vackra omgivningen.

Bitte Åhs (Mora, 2018-08-03)

#450

I många år har Saxnäsområdets grönytor minskat pga bostadsbebyggelse. Att behålla det som är kvar som grönområde/park är ett bidrag till Moras miljö och attraktionskraft som ett handelsområde aldrig kan bli.

Anders Ferner (Våmhus, Mora, 2018-08-04)

#451

Som född och uppvuxen i Mora finns alltid ett hjärta kvar för min hembygd. Jag har förmånen att resa runt i världen och med egna ögon sett attraktionskraften i ett levande grönområde i närhet till vatten. Kan man även anlägga en badplats i anslutning till området ökar attrktionen ytterligare. Mora behöver besöksnäringen, bostäder eller handelsområden måste inte ligga på de mest attraktiva områdena.

Bengt Löfgren (Götene, 2018-08-04)

#454

Jag vill bevara ett grönt mora! Vi måste få ha kvar detta ställe, det är ju moras egna park! Det är där man hänger och har picknikar.

Anemone Callman (Mora, 2018-08-04)

#456

Jag tycker att vi behöver detta gröna området!

Sylvia Valdez Sabado (Mora, 2018-08-04)

#462

Jag tycker så mycket om det här området! Det borde definitivt inte bli stor affär där med parkering!

Michelle Erkers (Mora, 2018-08-04)

#463

Tycker inte att en stor affärsbyggnad passar in där. Vill hellre att ytan utnyttjas till annat som gagnar bygden o turismen.

Sol Marina Sigfridsson (Mora, 2018-08-04)

#472

Att få ha en öppen vy mot Saxviken är en självklarhet. Grönområde, park på sikt helt fantastiskt.

Liselotte Hellström (Mora, 2018-08-04)

#475

Detta område ska bevaras som park och rekreationsområde för allmänheten.

Siv Ulvenvall (Orsa, 2018-08-04)

#478

Det passar inte med en stor matbutik eller annan stor byggnad på denna plats.

Anna-Lena Björk (Mora, 2018-08-04)

#492

Jag vill naturligtvis ha en fin park där

Kerstin Thydén (Rättvik, 2018-08-05)

#494

Jag vill att det grönområdet ska få finnas kvar.

Valentin Erkers (Mora, 2018-08-05)

#499

Jag anser att det är viktigt med naturområden/parker nära centrum. Jag tycker att man även skulle ta sig en funderare på lämpligheten i att ha Moras största parkering på kajen. Utnyttja gamla brandstationen och gamla bussstationen för fler parkeringar och gör ett stort sammanhängande grönområde. Grusplanen vid Jale är ingen vacker syn på en i övrigt vacker promenadstråk.

Patrik Gilljam (Mora, 2018-08-05)

#508

Det vore att förstöra en av Moras pärlor genom att anlägga ett varuhus med tillhörande parkeringsplatser i Saxviken.

John Wiberg (Färnäs, 2018-08-05)

#511

Självklart ska vi ha ett parkområde

Anders Nilsson (Falun, 2018-08-05)

#521

Bevara Saxnäsområdet som parkmark

Gertie Fahlvik (Mora, 2018-08-05)

#523

Kommunpolitiker och andra måste lyssna på folket!!
DET är demokrati!!

Anne-Lie Järheim (Mora, 2018-08-05)

#531

Går ofta förbi där och uppskattar om det kan vara ett grön område utan bebyggelse.

Eva Tujulin (Mora, 2018-08-05)

#536

Saxviken ska för bli en fint område med fin aktivt klimat och miljö. Om något ska byggas på Grönområdet ska Saxvikens charm fortfarande bevaras

Erik Jones (Mora, 2018-08-05)

#537

Mora behöver en större park med naturskönt läge gärna kombinerad med nogon typ av aktivitet för träning.

Åsa Thenander (Mora, 2018-08-05)

#543

Viktigt med grön områden. Coop kan bygga på öna

Anders Björklund (Skattungbyn, 2018-08-05)

#545

Bevara det fina grönområdet vi har i Mora vid vattnet och underlätta för butikerna att överleva längs gågatan istället.

Roger Krona (Uppsala, 2018-08-06)

#546

Jag håller med upphovsmannen av listan!

Lillemor Pettersson (Mora, 2018-08-06)

#551

Per olov Smångs

Per olov Smångs (Mora , 2018-08-06)

#561

Jag tycker Mora behöver en fin park med några små bodar med lotterier , glass och loppis. Ett ställe för alla att ”bara vara” , umgås m.m.

Pia Fältgårdh (Mora, 2018-08-06)

#565

En av Moras finaste platser vid Saxviken skall bevaras.

Håkan Tängerfors (Mora, 2018-08-06)

#598

Jag skriver under för att jag tycker att Saxnäsområdet vid Saxviken är ett område som ska vara tillgängligt för alla morabor samt besökare. (Det har redan nallats av yta och utsikt. Otroligt synd om det kvarvarande grönområdet stryker på foten för bostäder för ett fåtal eller för kommersiella ändamål.) Att Mora saknar en fin park invid Siljan, för såväl invånare som våra många besökare, är förvånande.

Anita Presthans (Mora, 2018-08-07)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...