Socialstyrelsen! Dags att fatta beslut om att diagnosregistrera Levatorskada, Grad II-bristning samt Rektusdiastas!

Kommentarer

#201

Jag skriver på eftersom jag själv har problem efter en förlossning som slutade med sugklocka och operation efteråt som höll på mer än 1 timme.

(Ödeshög , 2018-07-16)

#206

Jag fick min rektusdiastas opererad av landstinget för två år sedan. Magmusklerna var delade 6 cm. Den första läkaren som jag remitterades till sa att det gick att leva med. Jag satt helt enkelt kvar i undersökningsrummet och sa att jag inte gick utan ett utlåtande från någon annan läkare. Den andre som undersökte remitterade vidare och jag godkändes för operationen. Kvinnor ska inte behöva ifrågasättas och insistera så för att få hjälp med en sådan komplikation.

(Kungsbacka , 2018-07-16)

#214

Här opererats för skador, som inte ens uppmärksammats efter förlossning.

(Upplands Väsby , 2018-07-16)

#231

Jag är själv drabbad av levatorskada och skulle göra vad som helst för att få hela livsglädjen tillbaka. Jag vill inte leva mitt liv i begränsningar, så ung.

(Stockholm, 2018-07-16)

#232

Bäckenbotten smärta efter graviditet som ej blivit diagnostiserad .

(Örebro, 2018-07-16)

#233

Jag själv lider dagligen med levatorskador och sviter efter en missad grad 2. Fick kämpa mig till att bli tagen på allvar av vården.

(Avesta, 2018-07-16)

#245

Det är skandal att förlossningsrelaterade skador och graviditetsrematerade skador och sjukdomar är så otroligt lågt prioriterade inom hälso och sjukvården. Det leder till ett enormt lidande både fysiskt och psykiskt!

(Blentarp, 2018-07-17)

#246

Jag fick själv en sfinkterruptur grad 4 år 2013.

(Avesta , 2018-07-17)

#247

Har själv skador efter förlossning med sugklocka. Trots att det gått snart 15 år är jag inte bra än.

(Helsingborg , 2018-07-17)

#248

Daga att börja prioritera kvinnors sjukvård!

(Stockholm, 2018-07-17)

#251

Det är dags att öppna ögonen och ge oss kvinnor möjlighet till ett värdigt liv efter förlossningen!

(Rimbo, 2018-07-17)

#253

Min fru troligtvis har dessa skador... :-(

Hade det drabbat män är jag övertygad om att diagnoser och koder funnits redan.

(Härnösand, 2018-07-17)

#261

Själv drabbad av bristning grad II med katastrofal eftervård och besvär flera år efter förlossning.

(Stockholm, 2018-07-17)

#263

Kvinnors skador i samband med förlossning måste uppmärksammas och vi behöver få den medicinska och kirurgiska hjälp som vi förtjänar. Förlossningsvården behöver siffror för att veta omfattningen och kunna fatta beslut om hur den ska gå till. Det måste bli slut på att kvinnor handikappas för livet som en normal konsekvens av en förlossning.

(Sundsvall, 2018-07-17)

#266

Jag själv har grad 2-skador som jag opererats för två ggr och jag är fortfarande inte återställd och begränsad i min vardag.

(Sollentuna, 2018-07-17)

#274

Har själv förlossningensskador och blivit opererad 2 gånger.

(Saxtorp , 2018-07-17)

#277

Att något som försämrar livskvaliten så enormt kan/ ska åtgärdas borde vara varje kvinnas rättighet.

(Älvängen , 2018-07-17)

#278

Drabbad!

(Göteborg, 2018-07-17)

#287

Det är dags att ge barnafödande kvinnor den vård de behöver och förtjänar!

(Vislanda, 2018-07-17)

#288

Självklart ska dessa skador registreras! Hade det varit män som fick dessa skador hade de registrerats för länge sedan.

(Hedekas, 2018-07-17)

#291

För att det är en självklarhet att kvinnor ska få den vård de behöver och kräver för att få en välfungerande kropp och ett gott psykiskt mående efter en sådan pers som en graviditet och förlossning!

(Lödöse , 2018-07-17)

#292

...jag anser att ovanstående är en självklarhet.

(Laholm, 2018-07-17)

#298

Jag skriver under då jag själv levde med en förlossningsskada som inte åtgärdades vid eftervården av förlossningen. Trots att jag påtalade att något inte stämde, till både mödravårdscentral och gynekolog, ville ingen ta mig och mitt problem på allvar. Det tog 10 år av besvärliga toalettbesök innan jag togs på allvar och skadan upptäcktes genom ett ultraljud och blev åtgärdad.

(Höganäs , 2018-07-17)

#301

Jag inte vill att mina döttrar skall behandlas lika illa.

(Väse, 2018-07-17)

#304

Kvinnosjukdomar prioriteras inte i vården!

(Falun, 2018-07-17)

#306

Har en dotter som är barnmorska, så känner till många som drabbas av detta !

(Stockholm, 2018-07-17)

#309

Efterförlossningvården behöver uppdateras skarpt för att kvinnor ska våga föda barn!!

(Norrtlje, 2018-07-17)

#312

Är själv skadad sedan 19 år tillbaka

(Ljungby, 2018-07-17)

#313

Kvinnor ska inte behöva kompromissa med sin livskvalité efter en graviditet/förlossning.

(Vaggeryd, 2018-07-17)

#317

Jag skriver på för att detta ska vara en självklarhet för alla! Det är en mänsklig rättighet att få all hjälp att leva ett fullvärdigt liv och när man fött fram ett nytt liv!

(Göteborg , 2018-07-17)

#318

Jag själv har drabbats av förlossningsskada.

(Stockholm , 2018-07-17)

#319

Detta ska inte fortgå, det är helt absurt - en skamfläck för välfärden. Med tanke på hur kvinnor blir behandlade inom vården och av Försäkringskassan är det ett mirakel att det ens föds några barn längre. Gör om, gör rätt!

(Tyresö, 2018-07-17)

#336

Jag har fött ett barn, naturligt. Fick en grad 2-bristning samt vad jag gissar är levatorskada. Tycker det är helt orimligt att de inte har egna koder.

(Västerhaninge, 2018-07-17)

#337

Rätt behandling efter förlossningsskada gör skillnaden mellan ett liv med livslångt lidande eller inte. Är oerhört tacksam att få fin hjälp med min.

(Stockholm , 2018-07-17)

#341

Ge kvinnorna rätt att kunna få snabb och bra kostnadsfri vård om de blir skadade efter att ha fött barn!

(Västerås, 2018-07-17)

#342

Har själv drabbats av förlossningsskador och där bland annat levatorskada. Har fått kämpa på egen hand för rätt undersökningar, vård och behandling. Ibland behövt ”stånga mig blodig” för att någon ka lyssna och ta mig på allvar. Inte ok att förlossningseftervården ser ut som den gör i Sverige idag 2018! Vi borde ha kommit så mycket längre! Skärpning!

(Skara, 2018-07-17)

#350

Jag har på nära håll sett vad dessa skador kan göra för att ödelägga en mskas liv. Detta måste tas på största allvar!

(Stockholm, 2018-07-17)

#353

Både jag och mm dotter drabbade !!

(Nacka, 2018-07-17)

#355

Det är viktigt att detta genomförs NU.

(Luleå, 2018-07-17)

#359

Jag skriver självklart under. Renée Laiback

(Harplinge /Halmstad , 2018-07-17)

#376

Kvinnors kroppar ska värderas lika högt som mäns inom sjukvården.

(Uppsala, 2018-07-17)

#377

Den oerhörda ojämnlilhet som råder gällande forskning på tillstånd som kvinnor drabbas av jämfört med män. Så många av oss som fött barn har fått skador som vi inte får hjälp med!

(Skövde, 2018-07-17)

#379

Jag tycker det är förskräckligt att detta inte redan är i system och tycker att forskning inom detta område är viktigt. Kvinnor ska inte behöva få sämre livskvalitet och smärta på grund av att de skapar det som blir det viktigaste i deras liv, deras barn.

(Karlstad, 2018-07-17)

#380

En självklarhet att kvinnor har rätt till proffsig vård vid förlossningsskador. Bara ett måste.

(Piteå, 2018-07-17)

#381

Ingen ska gå odiagnosticerad och inte få rätt hjälp

(Stockholm, 2018-07-17)

#386

För mig borde detta inte ens vara ett problem. Kvinnor med dessa skador måste få hjälp. Jag kan själv vara en av dem en dag och det ska vara självklart att man ska kunna söka vård och faktiskt bli hjälpt.

(Rydebäck, 2018-07-17)

#390

Många som lider, kanske i tysthet..
Det ska gå att få hjälp och lindring!

(Härnösand , 2018-07-17)

#391

Jag skriver under som en av alla drabbade. Den här kompetensbristen är allvarlig och leder till mycket onödigt lidande både fysiskt men det är även mentalt påfrestande att få ett uselt bemötande av vårdpersonal som förringar den här typen av skador.

(Malmö, 2018-07-17)

#394

Därför att det här är så otroligt viktigt att jag inte ens kan greppa att det inte redan finns? Vad i hela friden har ni hållit på med Socialstyrelsen?!

(Lindome, 2018-07-17)

#396

Det är år 2018 och det är hög tid att man börjar ta förlossningsskador och deras följdverkningar på allvar.
Det är inte rimligt att så många kvinnor ska lida av smärtor och funktionsnedsättningar resten av livet pga skador som orsakats av graviditet och förlossning.
Om ni inte bryr er om mänskligt lidande så kan ni ju alltid motivera åtgärderna med att det vore en samhällsekonomisk vinst om dessa skador lagas och kvinnor kan arbeta istället för att vara sjukskrivna.

(Gällivare, 2018-07-17)

#397

Viktigt. Många lider i det tysta

(Göteborg, 2018-07-17)

#400

Jag själv fått en allvarlig förlossningsskada vid båda mina förlossningar. Då gällde det sfinkerruptur som också borde finnas med specifikt i denna manifestation.

(Arvika, 2018-07-17)