Försvara Patricia Gualinga- talesperson för Sarayakufolk i Ecuador som hotats till liv!

Kommentarer

#3

jag vill ge mitt stöd till Sarayakufolket i Ecuador

(Luleå, 2018-01-08)

#4

De som skyddar livet måste skyddas till livet!

(Ingarö, 2018-01-08)

#5

För att vi måste stå upp för försvararna av Moder Jord!

(Uppsala, 2018-01-08)

#13

Jag stöder urfolkens kamp för regnskogarna

(Stockholm, 2018-01-08)

#15

Urfolks rättigheter måste erkännas!

(Sundbyberg, 2018-01-08)

#16

Som ledamot i Sametinget tar jag avstånd från detta attentat mot Paty Gualinga och alla andra hot och kränkningar mot urfolk och människorättsförsvarare som kämpar mot exploateringar. Jag kräver att attentatet utreds och uppmanar alla att visa solidaritet med Paty Gualinga.

(Tärnamo, 2018-01-08)

#19

För att regnskogen är viktig, för att mänskliga rättigheter är viktigt! Ni gör rätt i att försvara regnskogen, erat levnadssätt och allt liv runt omkring er(oss).

(Orsa, 2018-01-08)

#23

Ingen ska hotas för att de berättar sanningen och försvarar folkets och naturens rättigheter!

(Nyköping, 2018-01-08)

#26

Det är fullständigt ofattbart att någon som försvarar ekosystemet som vi alla behöver för att överleva ska behöva utsättas för hot, våld och tom riskera sina liv för vårt gemensamma ansvar. Det måste bli en förändring i attityder och skarpare undersökningar och konsekvenser av sådana övergrepp.

(Härnösand , 2018-01-08)

#31

Politiskt våld är oförsvarbart. Vi måste stå upp för mänskliga rättigheter.

(Åsarna, 2018-01-08)

#49

Vi måste kämpa tillsammans för att behålla jorden så att den räcker till många generationer framöver.

(Stockholm, 2018-01-08)

#62

Vi måste skydda Moder Jord och inte utsätta hennes beskyddare för hot.

(Härnösand, 2018-01-08)

#68

Jag skriver under för att hon är en kämpare för rättigeterna

(Estocolmo, 2018-01-08)

#75

För att naturen och människan är det samma. Hot mot Patricia är ett hot mot demokratin och naturens beskyddare

(MOLKOM, 2018-01-08)

#78

Vi behöver värna det lilla fåtal som ställer sig upp för skydda livet på jorden

(Nacka, 2018-01-08)

#80

Ingen ska behöva hotad för att man vill rädda miljön. Vi behöver fler kämpar!

(Stockholm, 2018-01-09)

#85

Jag försvarar de mänskliga rättigheter och speciell .ursprungsbefolkning från vår Latinamerika.

(norrköping, 2018-01-09)

#93

Vill stödja hennes viktiga insats för naturens rättigheter.

(Göteborg, 2018-01-09)

#104

För jordens skull

(Umeå , 2018-01-09)

#118

Regnskogen måste leva

(Stockholm, 2018-01-09)

#128

https://www.skrivunder.com/forsvara_patricia_gualinga-_talesperson_for_sarayakufolk_i_ecuador_som_hotats_till_liv#sign

(Ingarö, 2018-01-09)

#158

For people to have the rigth to defend somthing that is crusial for us all and that needs its one rigths becous its a mekanism in the world we need to be in collaboration with. Im talking about the nature! And to stand up for somthing like the rigth to still have a good eco system and get trets for that is somthing we need to call of!

(göteborg, 2018-01-10)

#163

beritpeggkarlsson@me.com

(Nr.Ross on Wye, 2018-01-10)

#185

Det är för jävligt att fortsätta med mördantet av oskyldiga för att de privilegierade vill ha hela världen som koloni !!! Mördare är inte människor! !

(Saltsjöbaden, 2018-01-10)

#188

rädda regnskogen och medicinalväxterna som finns där mångfalden av djur och växter får bara inte försvinna

(norrköping, 2018-01-11)

#195

Jag skriver under pga av urfolkens sak är vår. Mänskligheten har inte råd att förstöra fler naturområden för snabb ekonomisk vinning. Detta måste få ett stopp.

(Stockholm , 2018-01-11)

#196

Vi står i solidaritet för naturens försvarare!

(göteborg, 2018-01-11)