Namninsamling mot Tyresö kommuns beslut att etablera masshantering och stenkross vid Storängen, Raksta

Kommentarer

#604

Ha det i Skrubba som det låg förr där stör det ingen boende iaf... förstör inte våran natur samt för de som bor där.

IB Rennemark (Tyresö, 2017-12-03)

#605

Inte lämpligt att ha så nära de boende..

Jill Eriksson (Haninge, 2017-12-03)

#611

Hur kan man tänka sig att lägga en stenkross vid gränsen till ett naturreservat?. Området och sjösystemet som leder till Uddbyviken ska ju vara skyddat.Har någon på kommunen ens åkt ut dit?
Sluta fatta ogenom tänkta beslut och prata med era kollegor på miljö sidan.
/ Eva

eva Östrand (Tyresö, 2017-12-03)

#612

Har fritidshus där. Vill inte bli granne med stenkross!

Thomas Bryngelsson (Delsbo, 2017-12-03)

#614

En stenkross är direkt olämpligt i närheten av boende. Det finns otaliga fall där stenkrossdamm orsakat lungcancer. Dessutom är området mycket barntätt och barnens lungor har än svårare att stå emot stenkrossdamm.

Alinne Holmström (Stockholm, 2017-12-04)

#615

Jag skriver under för att motiveringarna under alla punkter under "protest" stämmer väl med min egen åsikt, dvs. att jag vill bo och vistas här tack vare lugnet och närhet till vacker natur och dess stillhet.

Kurt-Åke Hedqvist (Tyresö, 2017-12-04)

#618

Jag skriver på för att buller kommer att utgöra ett stort problem för närliggande boenden och det finns garanterat andra mer lämpade platser för en sådan anläggning där ljudet inte stör någon. Samt övriga angivna anledningar.

Ida Folmerz (Tyresö, 2017-12-04)

#620

Stenkrossen ligger långt ut på Tyresö vilket medför miljöbelastande transporter på små väger som redan är hårt trafikerade.

Mikael Koppelman (Tyresö, 2017-12-04)

#639

Vansinnigt!!! Nära natur o friluftsområde! Ljudnivåerna oacceptabla för boende i närområdet! Stenkross måste placerasi industriområde långt från bebyggelse.

Lena Folmerz (Stockholm Tyresö, 2017-12-05)

#641

Jag tycker att det är viktigt att vi skyddar naturreservaten vi har i stor-Stockholm. Det måste finnas bättre platser att lägga en stenkross på.

Martin Doktár (Täby, 2017-12-05)

#642

Jag är boende i området. Det påverkar oss stort.

Håkan Jakobsson (Tyresö, 2017-12-05)

#643

Tycker det är viktigt att skydda naturreservaten som vi har i stockholm.

Johan Davidson (Nacka, 2017-12-05)

#647

Förefaller vansinnigt att lägga en stenkross i naturskönt och miljökänsliigt område

Per Folmerz (Tyresö, 2017-12-05)

#648

Är emot den kraftigt ökade tunga trafiken på Brakmarsvägen då vi bor längs med Brakmarsvägen. Är också med i Tyresö Båtklubb som kommer att få buller och mycket damm. Miljöaspekterna talar också emot stenkrossen!!!

Peter Nordström (Vallvägen 16 13567 Tyresö, 2017-12-05)

#649

Vill ej ha mycket tung trafik på Brakmarsvägen

Marie Åkerberg (Vallvägen 16 Tyresö, 2017-12-05)

#650

Jag vill inte att Tyresö förstörs mer!

Anna Tingström-Åberg (Tyresö, 2017-12-05)

#651

Förstör den vackra miljön som är det attraktiva i att bo i just Tyresö.

Karin Andreason (Tyresö, 2017-12-06)

#655

Förstör inte värdefull frilufts mark. Stockholms tidigare stengods vid Skrubbatriangeln är ju helt perfekt för ändamålet.

Merike Lepp (Tyresö, 2017-12-07)

#656

Den känsliga miljön i Raksta

Christian Madsen (Vallentuna, 2017-12-07)

#658

Denna plats likt många andra i vår kommun är en Lisa för själen att gå i, vi bör värna om vår vakra kommuns natur.

Lars Bispgård (Tyresö, 2017-12-09)

#659

Boende i närområdet

Malin Folmerz (Tyresö, 2017-12-09)

#671

Damm och buller

Arne Gustavsson (Tyresö Bergholmen, 2017-12-11)

#673

Helt förkastligt pga allt stendamm
Lägg ner detta förslag

Ulf Öberg (hälleström , 2017-12-12)

#674

Ytterst olämplig placering av stenkross: Miljö, natur, trafik, buller. Varför inte utnyttja marken där den förra krossen låg i Skrubbaskogen? (Vet att det är Stockholms stad, men det måste gå att reglera)

Carl Carlin (Tyresö, 2017-12-12)

#677

Naturreservat alldeles för nära.

Ulrika Zetterstrand (Tyresö, 2017-12-12)

#678

Galet

Lina Sparrwardt (Tyresö, 2017-12-12)

#679

Sluta förstöra vårt fina Tyresö

Caroline Aksell (Tyresö, 2017-12-12)

#680

Nej för i helvete bevara lite lugn och natur och den jävla trafik som blir tänk lite Miljö nu

Per Nordberg (Tyresö , 2017-12-12)

#684

Tycker att platsen är helt fel pga små vägar som saknar gångväg. Och med den ökade trafik detta skulle innebära så skulle barnen utsättas för en ökad risk.

Niklas Strömberg (Tyresö, 2017-12-12)

#687

Skydda vår rekreationsplats

Mari Höglund (Tyresö, 2017-12-13)

#688

Jag vill inte ha en stenkross precis vid min båtklubb. Tycker att de som bor i närheten ska slippa buller och stendamm

Camilla Eriksson (Tyresö , 2017-12-13)

#689

Jag har erfarenhet av hur mycket olägenhet ett sådant krossverk skapar för människor i närområdet både av dålig luft/stendamm och höga bullernivåer

christer sjöström (huddinge, 2017-12-15)

#691

Naturvärden av riksintresse hotas!

Hans Nyberg (Katrineholm, 2017-12-16)

#692

Vi måste behålla grönområden.

Agneta Bergman (Nyköping , 2017-12-16)

#696

Sitter just nu på Alby friluftsgård och tittar på den stora kartan på väggen över Tyresö / Nacka.
Jämför platserna Skrubbatriangeln ( jag menar inte Lindalen.) där det redan finns en stenkross och den tänkta platsen Storängen.
( Fredrik Saweståhl, läs gärna ditt brev till Madeleine Sjöstedt en gång till, googla på "Saweståhl Sjöstedt Tyresö" för att uppdatera ditt minne.)
Är det bara pengarna som styr??
Om inte, så är detta ett fullständigt vansinnigt förslag. En sämre plats är svårt att finna. ( Eller är det planerat/mörkat att säga upp bätklubbarna och bygga ett nytt Strandängarna på platsen istället ) Då blir det ju korta transporter.
Kom gärna hit och titta på kartan för att se själv.

Ärlighet borde vara längst.

Göran Edlund (Tyresö, 2017-12-17)

#697

Vill EJ ha stenkross mitt emot oss där jag bor!

Ann-Sofie Lindqvist (TYRESÖ, 2017-12-17)

#698

Jag vill inte ha stenkrossen mitt imot huset

Robert Lindqvist (TYRESÖ, 2017-12-17)

#699

Det säger sej själv att det här är helt vansinnigt!.
Ligger även ett hundratal båtar inom 200 m

Thomas Lie (Tyresö, 2017-12-17)

#700

Bevara Rakstas vackra naturområde.
Det ligger två större båtklubbar med vinteruppställning precis intill, TBS och TBK. Alla dessa båtar kommer att påverkas av skador från stenkrossdamm!

Jannicke Charlotte Lie (Tyresö, 2017-12-17)

#701

TUNG trafik förstör vägarna som vi i etapp7 har betalt mycket pengar för. Tung trafik orsakar störande ljud och farliga utsläpp och ökad olycksrisk Varför lägga en stenkross så nära bebyggelse.?.En undersökning rörande miljögifter måste göras innan det är för sent både i Kalvfjärden och kringliggande områden

Marianne Bengtsberg (Stockholm, 2017-12-17)

#703

willy gustavsson

willy gustavsson (tyresö, 2017-12-17)

#712

Naturen är viktig för alla människor för hälsa och rekreation inte minst när man bor i en storstad. Att vi dessutom förstör naturen med sitt eget bestånd som havsörn och andra levande varelser är mycket beklämmande och otroligt egoistiskt.

Susanne Wessberg (Bromma , 2017-12-19)

#713

Tyresö kommun och Stadsbyggnadsförvaltningen har drabbat av hybris och saknar relevanta underlag och kompetens - i fråga efter fråga! Östra Tyresö, med unika värden, kulturhistoriska miljöer och skärgårdsnatur byggs sönder! Nu kryper de förfulande höghusområdena allt längre ut mot Slottet och havsvikarna! Politikerna är helt tondöva mot befolkningens synpunkter. DET ÄR DAGS ATT SÄTTA STOPP FÖR DETTA!!

Heinz Sjogren (Tyreso, 2017-12-19)

#714

Miljöaspekter, Natura 2000, strandskydd, bostäders närhet, bullerutredning över vatten etc negligerade/ej omhändertagna på korrekt sätt.

Theresa Millqvist (Tyresö, 2017-12-19)

#715

Finns bättre platser inte granne med Alby sjön och Tyresö naturresarvat passar bättre vid Tyresö motorväg uppe i Lindade där en stor tomt står öde.

Håkan Andersson (Tyresö, 2017-12-19)

#718

Jag äger tomt på Bergholmsvägen och kommer definitivt att drabbas av bullret från en stenkross. Avståndet över viken är mindre än 500m. Och det finns ingenting som hindrar ljudet på vägen från Storängen till Bergholm.

Carina Alm (Tyresö, 2017-12-19)

#719

Att etablera en stenkross i ett bostadsområde som värdesätter lantlig miljö och där fler och fler vill bo är helt förkastligt.

Christina Claesson (Tyresö, 2017-12-19)

#721

Tyresöbo sedan 1952, bor i Solberga, nära kalvfjärden. Skådar och vandrar ofta i området

Tina Magnuson (Älvsjö, 2017-12-19)

#724

det måste vara någon måtta med förstörelsen när det gäller natur.

jaana siikanen (stockholm, 2017-12-19)

#726

Bor i östra Tyresö

Susanne Tiderman Björkblom (Tyresö, 2017-12-20)

#728

Jag känner till området och det vore förödande med en sådan anläggning där.

Gunnel Jonsson (Stockholm , 2017-12-20)

#729

Området öster om Tyresta nationalpark hör i min mening till ett av de vackraste i länet. Att placera en stenkross här skulle vara ett tragiskt misstag.

Henrik Mattsson (Tyresö, 2017-12-20)

#732

Maria Wergedahl

Maria Wergedahl (Tyresö, 2017-12-20)

#734

Skydda vargen

Gunnar Berndtson (Tyresö, 2017-12-20)

#736

Jag skriver under pga att jag uppskattar Tyresö slottspark och Notholmen samt Tyrestas fina natur och fågel- och djurliv som jag hoppas förblir ugnt och skönt.

Lotta Lundholm (Tyresö, 2017-12-20)

#739

Vi behöver behålla vår fina natur utan onödigt buller och trafik. Värna Tyresös natur och tyresöbornas behov av stillhet och trivsel.

Elisabet Grinde (Tyresö, 2017-12-21)

#744

Arbetar idag inom bygg/anläggningsbranschen. Naivt att inte tro att det påverkar omkringboende och ekologin. Kvartsdamm är hälsofarligt och har klassats upp enligt arbetsmiljöverket nyligen. Kan vid exponering ge mycket allvarliga följdsjukdomar. Det är dessutom det fina dammet som sprider sig i luften och sen går ner i lungorna. Tänk om ! Bengt Hallenberg/ byggnadsingenjör.

Bengt Hallenberg (Tyresö, 2017-12-21)

#751

Helt fel plats för en kross av många olika skäl...

Pelle Gull (Tyresö, 2017-12-23)

#752

Det här är en unik kulturhistorisk plats. Nära naturreservatet. Järnåldersgravar.Odlingsmark.

Gina Göransson (Tyresö, 2017-12-24)

#755

Att förstöra så fin mark, så nära ett naturreservat så nära bebyggelse är det sjukaste jag hört. Att bo på Raksta kommer påverkas enormt av detta.

Diana Göransson (Tyresö, 2017-12-24)

#756

Stopp av förstörande och förorening av fin mark!!!!

Dante Göransson (Tyresö, 2017-12-24)

#759

Vår lilla väg klarar inte av all den tunga trafik detta kommer innebära!

Åsa Lagerfeldt (Tyresö, 2017-12-25)

#764

Miljön är något vi ska ska skydda och ta vara på, de få naturområden som finns kvar i Stockholm utnyttjas och förstörs. Fortsätter det så här kommer det inte vara beboeligt i Stockholm och då är det för sent. Det är INTE acceptabelt och måste stoppas! Giriga byggherrar och företag ska inte få förstöra våra hem.

Alexandra Owen (Stockholm stad, 2017-12-25)

#766

Har vår stuga ovanför Storängen med bara ett smalt skogsbryn emellan och kommer att störas mycket av bullret och tung trafik. Hör redan maskinerna på båtklubbarna men det är ju bara några dagar om året.

Christina Fält (Stockholm / Raksta, 2017-12-26)

#769

Förutom vansinnet att lägga tung industri och trafik i en skärgårdsidyll med nationalpark skriver jag under eftersom vi blir berörda av placeringen. Vi har en träbåt på en av båtklubbarna brevid den planerade stenkrossen. Det damm och det oväsen som en stenkross skulle innebära skulle göra det omöjligt att sköta om båten.

Eva Onm (Mainz-Kostheim, 2017-12-28)

#771

Bott vid stenkrossen vid skrubba förut och vill inte bo vid en stenkross igen.

Carina Andersson (Tyresö, 2017-12-30)

#772

Krossen ska inte vara där! Hur svårt kan det vara.......!

Eva Attfors (Tyresö, 2017-12-30)

#773

Förstår att det kan behövas en stenkross här och där, men denna placering är ju galen på så många sätt. Verkar väldigt ogenomtänkt och dåligt planerat.

Anund Bergfors (UPPSALA, 2017-12-30)

#777

Vill ej bo vid en stenkross igen.

Bo Andersson (Tyresö, 2017-12-30)

#784

I egenskap av båtägare i båtklubben som skulle bli närmaste granne till stenkrossen ställer jag mig helt på de boendes sida. Vem tänker ersätta de materiella skador på båtarna som stendammet kommer att orsaka?

Sissel Behring (Tyresö, 2017-12-31)

#785

Som Tyresöbo och båtägare med båtplats i området stödjer jag den här protesten helhjärtat. Stendammet kommer att förstöra båtarna och det kommer i princip att vara hälsovådligt att vistas i närheten av krossanläggningen.

Stefan Brolund (Tyresö, 2017-12-31)

#799

Närheten tillTyresta naturreservat

Susanne Björkholm (Bromma, 2018-01-02)

#800

Obehaget för miljön, djurlivet och för mig som boende intill det tilltänkta vrålverket med tungtrafiken på denna smala vägyta vore en katastrof även för intilliggande Tyresta! Det måste finnas industrimark som är lämpligt för detta ändamål inom kommunen. Tänk om, tänk rätt innan
det är för sent. Vakna innan det är för sent.

Pirjo Johansson (Tyresö, 2018-01-03)Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...