Sammanställning cannabis brukare efter ockupation och ålder

Sammanställning av cannabis brukare efter ockupation och ålder för att förändra synen på brukare

 

under förnamn : skriv din ockupation

under efternamn: skriv ålder

Stad och land bortser jag från då det ej är relevant. 

Skriv på denna namninsamling


ELLER

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Facebook