Säker skolväg i Kungsbacka

Kungsbacka kommun har centraliserat beslutet om skolskjuts. Denna namninsamling görs för att ge skolchefen och politikerna underlag att ompröva sitt beslut om centraliserat beslutsfattande av skolskjuts. Som föräldrar vill vi gärna att den lokala skolans personal gör bedömningen. Vi anser att deras kunskap om vägen till skolan samt trafikmiljön runt skolområdet är högre än en central tjänsteman.

Effekten av centraliseringen har blivit att många barn efter sommarlovet nekas tillgång till skolskjuts på små och trånga lokala vägar in till skolan. Flertalet sträckor är helt utan belysning, vägren, trottoar eller cykelväg. Vissa avsnitt har även vägar tillåten hastighet på upp till 50 km/tim.

I varje avslagen ansökan har alternativ väg visats och utefter bedömningen, ”gåendes med reflexväst och ficklampa”, kan skolskjuts inte beviljas pga dåliga trafikförhållanden.

Skollagen tillåter avsteg från regeln om avstånd till skolan som kriterie. Ett avsteg är trafikförhållanden. 

En alternativ väg ska ändå uppfylla goda trafikförhållanden. Och det är här ett centralt beslut skiljer sig emot ett lokalt förankrat beslut. På lokal nivå ser man inte bara till avstånd utan även hur mängden bilar (speciellt vid skolstart på morgonen) skapar farliga situationen när en större mängd barn samlas vid olika stråk eller korsningar för att ta sig till skolan. En annan viktig bedömning är hur trafikmiljön runt skolområdet ser ut.

Med tanke på mängden enskilda bilar för avlämning som nu kommer öka ställer vi oss frågan om beslutet om centralisering fått rätt effekt? Vi anser att skolskjuts samlar upp många barn och trafikmängden runt skolans närområde minskar. En tryggare miljö för  barnen. 

Vid muntlig kontakt med kommunen avfärdas teorin att detta beslut primärt bidrar till det sparkrav förvaltningen Förskola/Grundskola har. Istället hänvisas det till rättssäkerhet och likvärdighet råder inom kommunen. En fri & tillspetsad tolkning av detta är att så länge alla barn i Kungsbackas alla grundskolor med skolväg utan belysning, vägren, trottoar eller cykelväg till skolan nekas skolskjuts innebär det likvärdighet och beslutet kan anses rättssäkert.

När du skriver under denna namninsamling bidrar du till visa för tjänstemän och politiker främst bör ompröva sitt beslut om centralisering av skolskjuts. Indirekt hoppas många föräldrar att det ger en effekt att de som haft tillgång till skolskjuts under hela sin skolgång får den tillbaka, av den lokala skolans personal. 

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Henrik Lundberg överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook