Ta barnkonventionen på allvar! Låt Denisa & Dardan få stanna i Sverige

Den 1 januari 2020, blev FN:s barnkonvention svensk lag. Nu gäller det att ord blir handling och vi kräver att ansvariga myndigheter tar "barnets bästa" på allvar, så Dardan och Denisa får stanna i Sverige.

När Denisa och Dardan var 9 och 7 år kom de till Sverige 2012 efter att ha flytt från Albanien med sina föräldrar. Familjen var föremål för ”blodshämnd” och hotades. De sökte asyl i Sverige och kom till Mariestad.

Efter en lång process fick de ett negativt besked och tvingades återvända 2015. De var i Albanien under 4 månader, men vågade inte lämna sitt hem - barnen kunde inte gå i skolan och de hade inget fungerande vardagsliv. De återvände därför till Sverige och Mariestad sommaren 2015 och en ny asylprocess startade.

Nu riskerar de åter avslag på asylansökan, vilket är förödande på många sätt då de inte ser någon framtid i Albanien. De har redan gjort ett försök!

Familj har ett stort socialt nätverk i Mariestad med förankringar i bland annat Torsö Bygdegårds- och Idrottsförening, Mariestad BK, Equmeniakyrkan och Svenska Kyrkan. Denisa går första året på det samhällsvetenskapliga programmet på Vadsbogymnasiet. Dardan går i årskurs 8 på Högelidsskolan och spelar fotboll i två klubbar på fritiden. De klarar skolan mycket bra och har vänner. De är som vilka svenska tonåringar som helst, men har ett ständigt hot över sig om att få framtiden krossad och sina liv förstörda för att svenska myndigheter inte ser till deras rättigheter och behov. 
Familjen är öppna för det svenska samhället, ambitiösa, tacksamma och väl integrerade - allt det som Sverige idag anser är viktigt för en fungerande invandringspolitik.

Att Barnkonventionen nu blivit svensk lag gör det ännu tydligare att barn är egna individer med egna rättigheter, vilket innebär en större skyldighet för domstolar och myndigheter att sätta barnets rättigheter i fokus.
Utifrån detta anser vi att Denisa och Dardan - tillsammans med deras två yngre syskon och föräldrar - ska få stanna i Sverige!


2020-01-05 Namninsamlingen hålls öppen till och med torsdagen den 9 januari. Den 10 januari kommer listan med namn att överlämnas till familjens advokat, som måste överklaga beslutet senast denna dag.


Margret Josefsson    Kontakta namninsamlingens skapare
Facebook