Rättvis vattenförsörjning

Vi i Sverige är priviligierade att ha god tillgång till dricksvatten direkt i våra kranar. Vi är också väl införstådda med vikten att inte slösa med denna tillgång, speciellt i tider av torka, och många försöker också minska sin egen vattenförbrukning samt ta tillvara på regnvattnet.

Vi är dock inte beredda att acceptera att drabbas av bevattningsförbud år efter år på grund av underdimensionering av brunnar och vattenverk. Uppsala Vatten och Avfall AB tar betalt samma avgift oavsett vilket vattenverk fastighetsägare är anslutna till, detta trots att vissa verk uppenbarligen inte klarar av normal vattenförsörning till sina anslutna fastigheter. Majoriteten av de verk som har svårt att klara vattenförsörjningen pumpar dessutom ut vatten med en totalhårdhet över 15°dH, vilket innebär risk för utfällningar i ledningar, kärl, fastighetsinstallationer m.m. Vi vill att nödvändiga investeringar och åtgärder vidtas för att alla anslutna fastigheter ska kunna räkna med en likvärdig tjänst från Uppsala Vatten och Avfall AB.

Jag skriver under för en mer jämlik vattenförsörjning!

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Andreas Holmberg överlämnar min signatur till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook