Rätten till utbildning: En mänsklig rättighet!

Likvärdig utbildning är en rättighet!

Statistiken för skolor i särskilt utsatta områden (Järva) pekar på negativa trender där majoriteten av avgångseleverna i grundskolan inte är behöriga till att söka gymnasieskola. 

Mer än hälften av skolungdomarna i Järva har valt bort kommunala skolorna i området och väljer istället fristående skolor i andra delar av Stockholm.

Ett exempel är Al Azharskolan. 

Al Azharskolan har under alla år den har varit verksam lyckats med att få samtliga elever att bli behöriga till gymnasieskola. Med en gedigen utbildning bakom sig har många lyckats och bidrar till samhället på alla plan.

Olika taktik används av politiker för att verkställa beslut trots att Al Azhar bedriver fungerande verksamheter.  Till exempel hotar oppositionsborgarrådet om att stoppa förlängning av hyresavtal av bolag som ägs av staden som hyr ut olika lokaler till andra huvudmän än kommunen.

Vi samlar kraft för att stoppa godtyckliga beslut och politiska utspel som har stora och negativa konsekvenser för hela området, speciellt barn och ungdomar.

Härmed uppmanar vi alla att skriva under och stoppa nedstängningar och  kontinuerliga hot. Vi kräver att tid och resurs läggs istället på att rusta upp de kommunala skolorna som inte lever upp till krav om likvärdig utbildning!


Al-Azharskolans Alumner    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Al-Azharskolans Alumner överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...