Rädda Tierps 100-åriga vackra lindar från avverkning!

19A94E33-8BA8-4C3E-B9F3-E7F53CEBC616.jpegTierps vackra allé av lindar på Södra esplanaden ska huggas ned för att göra plats åt en ny gång- och cykelbana. Kommunen baserar sin ansökan om avverkning till Länstyrelsen på en arborists bedömning av lindarnas dåliga status. Sakkunniga vid Skogsstyrelsen har däremot gjort en motsatt bedömning utifrån en inventering av lindarna i somras att de är i gott skick och troligen förväntas ha en lång livslängd. Det känns oerhört sorgligt om allén, som inte bara är vacker och ståtlig utan även har ett stort historiskt och biologiskt värde, försvinner. Än finns tid för överklagan och en förhoppning om att kommunen lyssnar till oss Tierpsbor!

Skriv på denna namninsamling


ELLER

Namninsamlingens författare kommer se all information du anger i detta formulär.
Facebook