Rädda Nattis-Även på helgerna!

Hjälp oss protestera mot att kommunen drar in barnomsorg varannan helg med din underskrift! 

  • Ett beslut om indragen ob-verksamhet på förskolan Galaxen innebär att Eksjö blir mindre attraktiv som boendeort då det försvårar för pendlare som arbetar i tex Jönköping, Vetlanda och Nässjö 
  1. Det ska finnas möjlighet att jobba helger och kunna hämta och lämna sina barn utan stress. Slutar man 17.00 i Jönköping så hamnar man i rusningstrafiken och det innebär att risken att komma efter kl 18.00 ökar och det leder till övertidsarbete för personalen vilket är kostsamt. 
  2. Valmöjligheten på jobb i Eksjö kommun minskar då våra största arbetsgivare har ob-tider.
  3. Jämnstäldheten mellan yrkena försvinner. Man kan inte ta vilket arbete man vill/har utbildning till om det innebär ob-tid på schemat.

 

  • Ett beslut om indragen ob-verksamhet varannan helg på förskolan Galaxen innebär ökad arbetsbörda och kostnad varannan fredag kväll och måndag morgon för övrig personal då det i dagsläget är bestämt att alla förskolor/fritids stänger kl 17.30 och öppnar kl 06.30 och att barnen är på Galaxen övrig tid.

 

  • Eksjö kommun strävar efter att bli en skolkommun i världsklass-från förskola till gymnasium. För 28 år sedan var Eksjö kommun en av de första kommunerna i Sverige att tillhandahålla och erbjuda barnomsorg på ob-tid vilket politiker och tjänstemän har varit stolta över. När man nu har denna strävan efter att bli en skol- och boendekommun i världsklass hur kan man då:
  1. Ta beslut som påverkar arbetslivet och därav Eksjö kommun i stort negativt? 
  2. Framställa sig som en modern kommun och istället för att föra utvecklingen framåt drar man tillbaka barnomsorgen varannan helg?
  3. Kommunen och landstinget använder sig av Timecare vilket innebär att de inte har ett rullande schema på alla arbetsplatser utan de anställda tilldelas ett nytt schema tex var 6e vecka vilket i sin tur innebär att man kan ansöka om "veto" för vissa helger och dagar men det är ingen garanti att du blir ledig. Hur tänker kommunen att "planerarna" ska avgöra vem eller vilka som ska ha förtur till "veto" den stängda helgen.
  4. För 3 år sedan valde kommunen att flytta Nattis från Kullalyckan till Galaxen för att utöka antalet platser samt spara pengar. Hur mycket mer kan man spara? 

Maria Danielsson och Johanna Lundgren    Kontakta namninsamlingens skapare

Facebook