Rädda KomTek i Botkyrka från nedläggning

OBS Glöm inte att bekräfta  din underskrift i svarsmailet annars syns inte din underskrift. KomTek Botkyrka är en teknikskola för barn och ungdomar. De får lära sig lära sig teknik genom att bla. bygga, 3D printa och robotprogramera Nu är KomTeks framtid hotat av nedläggning pga besparingsskäl. Vi vill att KomTek skall vara kvar för att det fyller en viktig funktion för utbildning av både barn och pedagoger i ämnena teknik, kemi och fysik. KomTek fyller också en viktig funktion på fritiden där barn får komma och träffa likasinnade samt utforska och lösa tekniska utmaningar i kreativ och tillåtande miljö. Genom att skriva under så hjälper du oss att försöka stoppa nedläggningen av KomTek och visa politikerna att KomTek behövs både nu och i framtiden.

 

 


Marie-Louise Karlsson    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din signatur. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Facebook